Blog

Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 10
30.04.2019

Praktyka dla specjalności inżynieryjnej drogowej

W artykule znajdziesz:

Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto wymagane jest obycie rocznej praktyki w biurze projektowym i półtorarocznej praktyki na budowie.

Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 11
Wykształcenie i praktyka w specjalności drogowej

W przypadku samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagania są nieco mniejsze (program na komputer). W tym wypadku także konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Praktyki w biurze projektowym powinny trwać rok, podobnie jak praktyki na budowie (program na telefon). O uprawnienia drogowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczne jest skończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo i 1,5 roku na budowie lub ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo i odbycie 3-letniej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia drogowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą uzyskać osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyły roczne praktyki przy projektach i półtoraroczne przy kierowaniu robotami budowlanymi (opinie o programie). Do projektowania w ograniczonym zakresie wymagania to ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo i odbycie rocznej praktyki na budowie oraz rocznej przy sporządzaniu projektów.

W przypadku kierowania robotami budowlanymi

W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Takie uprawnienia dostępne są dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo oraz ukończyły 1,5 roczną praktykę na budowie (program egzamin ustny).

Uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą też zdobyć osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika w następujących zawodach – technik drogownictwa, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych (promocja 3 w 1). Wówczas wymagane jest odbycie 4-letniej praktyki na budowie.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 16 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 17 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 18
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 19
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 20 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 21 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 22
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 32 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 33 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 34
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 35
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 36 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 37 Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 38
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cienkie tynki jednowarstwowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami