Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto wymagane jest obycie rocznej praktyki w biurze projektowym i półtorarocznej praktyki na budowie.

Wykształcenie i praktyka w specjalności drogowej

W przypadku samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagania są nieco mniejsze (program na komputer). W tym wypadku także konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Praktyki w biurze projektowym powinny trwać rok, podobnie jak praktyki na budowie (program na telefon). O uprawnienia drogowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczne jest skończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo i 1,5 roku na budowie lub ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo i odbycie 3-letniej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia drogowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą uzyskać osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyły roczne praktyki przy projektach i półtoraroczne przy kierowaniu robotami budowlanymi (opinie o programie). Do projektowania w ograniczonym zakresie wymagania to ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo i odbycie rocznej praktyki na budowie oraz rocznej przy sporządzaniu projektów.

W przypadku kierowania robotami budowlanymi

W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Takie uprawnienia dostępne są dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo oraz ukończyły 1,5 roczną praktykę na budowie (program egzamin ustny).

Uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą też zdobyć osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika w następujących zawodach – technik drogownictwa, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych (promocja 3 w 1). Wówczas wymagane jest odbycie 4-letniej praktyki na budowie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !