Specjalność architektoniczna – wymagane wykształcenie i praktyka

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto wymagane jest obycie rocznej praktyki w biurze projektowym i półtorarocznej praktyki na budowie.

Wykształcenie i praktyka w specjalności drogowej

W przypadku samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagania są nieco mniejsze (program na komputer). W tym wypadku także konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Praktyki w biurze projektowym powinny trwać rok, podobnie jak praktyki na budowie (program na telefon). O uprawnienia drogowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczne jest skończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo i 1,5 roku na budowie lub ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo i odbycie 3-letniej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia drogowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą uzyskać osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyły roczne praktyki przy projektach i półtoraroczne przy kierowaniu robotami budowlanymi (opinie o programie). Do projektowania w ograniczonym zakresie wymagania to ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo i odbycie rocznej praktyki na budowie oraz rocznej przy sporządzaniu projektów.

W przypadku kierowania robotami budowlanymi

W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Takie uprawnienia dostępne są dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo oraz ukończyły 1,5 roczną praktykę na budowie (program egzamin ustny).

Uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą też zdobyć osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika w następujących zawodach – technik drogownictwa, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych (promocja 3 w 1). Wówczas wymagane jest odbycie 4-letniej praktyki na budowie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami