Blog

30.05.2018

Praktyka do uzyskania i zdobycia uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Praktyka do uzyskania i zdobycia uprawnień budowlanych

Uzyskanie uprawnień budowlanych możliwe jest po ukończeniu odpowiednich studiów oraz odbyciu wymaganej przepisami praktyki zawodowej (program na komputer). Dopiero wtedy można złożyć wniosek i, po jego zaaprobowaniu przez wyznaczoną komisję, przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Jak powinna wyglądać praktyka, aby upoważniała do przystąpienia do egzaminu (program na telefon)?

Najważniejsze informacje dotyczące praktyki zawodowej

Zgodnie z informacjami, które znaleźć można na stronie Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej oraz Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych, osoby ubiegające się o uprawnienia muszą odbyć praktykę zawodową przez określony w przepisach czas. Obecnie zmieniło się podejście do rozliczania czasu pracy (opinie o programie). Przede wszystkim, niezależnie od umowy z pracodawcą, okres praktyki zawodowej jest rozliczny w tygodniach pracy.

Na każdy tydzień składa się 5 dni pracy, przy czym nie muszą to być dni od poniedziałku do piątku. W pierwszym roku praktyki należy zaliczyć 52 tygodnie pracy (segregator aktów prawnych). Do okresu praktyki nie wliczają się okresy urlopów oraz długich przerw świątecznych. Oznacza to że jeśli w tygodniu wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy, to nie jest on zaliczany do praktyki zawodowej.

Liczba przepracowanych godzin w tygodniu pracy nie ma znaczenia. Bez względu na to, czy kandydat do uprawnień budowlanych przepracował 1 godzinę czy 12, zostaje to potraktowanie jako jeden dzień pracy. Co ważne, praktykę zawodową można odbyć na postawie każdej umowy cywilno-prawnej. Wszystkie wymienione wcześniej zasady obowiązują przy każdej umowie (promocja 3 w 1).

Wszelkie decyzje związane z uznaniem udokumentowanej praktyki zawodowej są podejmowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną wyodrębnioną przez właściwą miejscowo izbę inżynierów budownictwa.

Jak wygląda czas pracy przy różnych rodzajach umów (program egzamin ustny)?

Osób pracujących na etacie nowe podejście do przepisów praktycznie nie dotyczy. Natomiast dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło, które do tej pory były rozliczane godzinowo, taka interpretacja może znacząco skrócić okres praktyki. Obecnie nawet 1 godzina dziennie jest liczona jako jeden dzień pracy.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami