Blog

20.08.2019

Praktyka na budowie – co mówią przepisy?

W artykule znajdziesz:

Praktyka na budowie – co mówią przepisy?


Praktyka na budowie będzie zaliczona wyłącznie wtedy, gdy praktykant w jej trakcie pełnił funkcje techniczne na budowie, a jego pracami kierowała osoba mająca uprawnienia w tej samej specjalności, o jaką stara się praktykant, i bez ograniczeń (program na komputer).

Praktyka na budowie – co mówią przepisy?

Jest to bardzo ważne, ponieważ według przepisów osoba, która kieruje praktyką zawodową, powinna mieć uprawnienia „w zakresie przynajmniej tożsamym” z zakresem o jaki stara się praktykant (program na telefon). Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem są więc uprawnienia bez ograniczeń, ponieważ uprawnienia w ograniczonym zakresie sprawiają, że praktyka nie zawsze zostaje zaliczona. Ważne jest także to, że określenie „budowa” oznacza nie tylko budowanie obiektu w konkretnym miejscu, ale również jego rozbudowywanie, odbudowywanie czy nadbudowywanie (program egzamin ustny).

W trakcie odbywania praktyki zawodowej praktykant niesamodzielnie kieruje budową, co oznacza, że wykonuje czynności, którymi zajmuje się kierownik budowy, będący jednym z uczestników procesu budowlanego (opinie o programie). W przypadku, gdy praktykant w czasie swojej praktyki zawodowej, wykonuje prac przynależne kierownikowi budowy, wówczas wyrażenie „pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane” rozumie się osobę, która na danej budowie sprawuje samodzielną funkcję techniczną kierownika budowy bądź kierownika robót budowlanych (segregator aktów prawnych).

Prace budowlane


Praktykant, który pełni funkcje techniczne na budowie, staje się więc niejako kierownikiem budowy, a jego praktyką może kierować wyłącznie osoba, która ponosi odpowiedzialność za kierowanie całym procesem budowlanym lub konkretną jego częścią. Pozostałe formy zaliczenia praktyki zawodowej na budowie to prace u zarządcy dróg, prace w organach nadzoru budowlanego czy prace u zarządcy infrastruktury kolejowej (promocja 3  w 1). Do praktyki zawodowej zaliczona zostanie praca wyłącznie w wymienionych organach, ponieważ tak wskazują obowiązujące przepisy. Osoba, która odbywa praktyki w ww. organach powinna mieć możliwość przebywania na budowie oraz wykonywania czynności związanych z budowaniem obiektów.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami