Praktyka projektowa – kto powinien nią kierować i potwierdzać jej odbycie?

 

Praktyka projektowa – kto powinien nią kierować i potwierdzać jej odbycie?

Wszystkie regulacje związane warunkami, jakie trzeba spełnić, aby zaliczyć praktykę zawodową, znajdują się w ustawie Prawo budowlane (program na komputer). W przypadku praktyki projektowej niezbędne jest wykonywanie prac, które polegają na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych. Co więcej, taką praktyką musi kierować osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, czyli bez ograniczeń i w takiej specjalności, o jaką stara kandydat na uprawnienia budowlane (program na telefon). Kierownik praktyki zawodowej musi powinien ją potwierdzić poprzez oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej. Przebieg takiej praktyka musi być przedstawiony w zestawieniu zbiorczym, stanowiącym załącznik do oświadczenia. Kierownikiem praktyki projektowej, uprawnionym do wydania oświadczenia, może być projektant lub autor projektu, przy którego opracowywaniu brał udział praktykant (program egzamin ustny).
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 kwietnia 2006 roku, sygn. akt P 15/2005, praktyka musi obejmować czynności, które merytorycznie odpowiadając czynnościom, jakie zawodowo wykonuje osoba kierująca praktyką zawodową, pomimo faktu, że praktyka zawodowa wykonywana jest pod kierownictwem osoby, mającej odpowiednie uprawnienia budowlane (opinie o programie). Oznacza to, że praktyka zawodowa osoby starającej się o uprawnienia budowlane do projektowania musi polegać na pracach, jakie wykonywane są przez osoby, które są uprawnione do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sąd Administracyjny


Zdanie to podzielił również Sąd Administracyjny w wyroku z 5 czerwca 2014 roku (segregator aktów prawnych). W dokumencie tym można przeczytać, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, czynności praktykanta, które wykonywane są w ramach opracowywania danego projektu muszą podlegać w całości kierownictwu osoby, która kieruje praktyką zawodową i ponosi odpowiedzialność za praktykanta. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, że praktyka zawodowa w przypadku osób starających się o uprawnienia budowlane do projektowania w budownictwie nie może odbywać się pod kierownictwem projektanta, który nie jest autorem projektu, a jedynie jego sprawdzającym (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !