Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć?

Według § 3 Rozporządzenia w sprawie pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 24 września 2014 roku, praktykę zawodową wymaganą do zdobycia uprawnień budowlanych, można rozpocząć dopiero po zdobyciu dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub III roku studiów wyższych (program na komputer). Co ważne, kierunek trwających lub ukończonych studiów musi być pokrewny lub odpowiedni z kierunkiem studiów, który znajduje się w wykazie dla wybranej specjalności oraz rodzaju uprawnień, o które kandydat zamierza się ubiegać (program na telefon). W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń odpowiedni kierunek studiów to budownictwo. Warto pamiętać, że możliwość odbycia praktyk po ukończeniu 3 roku studiów obejmuje zwykle wyłącznie studia jednolite. Oznacza to, że w przypadku, gdy studia z jakiegoś powodu były przerwane lub między ich ukończeniem a obroną pracy minęło więcej czasu niż zwykle, np. 2 lata, to wówczas praktykę można rozpocząć dopiero po obronie pracy (program na egzamin ustny).

Książka praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Praktyki można rozpocząć również po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika, a także po zdobyciu dyplomu, który potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych w nauczanym zawodzie na poziomie technika (promocja 3 w 1). Należy jednak pamiętać o tym, że dyplom potwierdzający kwalifikacje lub tytuł zawodowy musi być zgodny z wykazem zawodów związanych z budownictwem, np. dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiedni zawód to m.in. cieśla, technik budownictwa, murarz-tynkarz czy murarz (segregator).
Obecne przepisy nie nakładają na kandydata obowiązku zarejestrowania faktu rozpoczęcia praktyki zawodowej w Izbie Inżynierów Budownictwa. Jeszcze do niedawna taki obowiązek obejmował książkę praktyki zawodowej, którą trzeba było opieczętować oraz zarejestrować – dokonywał tego przedstawiciel komisji kwalifikacyjnej. Dopiero po rejestracji książki praktyk możliwe było rozpoczęcie praktyki zawodowej (opinie). Po nowelizacji przepisów z września 2014 roku książkę praktyk zastąpiono oświadczeniem, którego nie trzeba rejestrować.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !