Blog

11.07.2019

Praktyka zawodowa – kiedy będzie zaliczona?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – kiedy będzie zaliczona?


W trakcie postępowania kwalifikacyjnego do uprawnień budowlanych znaczenie ma nie tylko posiadane wykształcenie, ale także odbyta praktyka zawodowa. Praktyka jest potwierdzana przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane i jest wpisana na listę członków samorządu zawodowego (program na komputer).

Praktyka zawodowa – kiedy będzie zaliczona?

Ważne jest również to, aby zakres praktyki zawodowej pokrywał się z zakresem uprawnień budowlanych, o jakie stara się kandydat. Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych będzie zaliczona wyłącznie wtedy, gdy wykonywane prace polegały na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych bądź na pełnieniu funkcji technicznej na budowie – oczywiście każda z tych czynności musi odbywać się pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane, a w przypadku praktyk odbywanych za granicą, muszą to być uprawnienia wymagane w danym kraju (program na telefon).

Oprócz wspomnianych prac do praktyki zawodowej na budowie zalicza się także czynności inspekcyjno-kontrolne w organach nadzoru budowlanego, przy czym dwa lata takiej praktyki są uznawane za rok pracy na budowie, co oznacza, że praktyka zawodowa trwa dłużej (program egzamin ustny). Zalicza się do niej również prace wykonywane w organach administracji rządowej bądź jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują zadania zarządcy drogi publicznej. Praktykę można też zaliczyć wykonując prace u zarządcy infrastruktury kolejowej bądź jakimkolwiek innym podmiocie, który działa na zlecenie zarządcy takiej infrastruktury, pod warunkiem, że prace te obejmują konieczność samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych lub konieczność fachowej oceny zjawisk (opinie o programie).

Osoba sprawująca nadzór


Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych będzie zaliczona po spełnieniu powyższych warunków (segregator aktów prawnych). Należy jednak pamiętać, że bardzo ważna jest kwestia osoby sprawującej nadzór nad praktyką zawodową. W przypadku praktyki projektowej może to być patron, natomiast w przypadku praktyki na budowie musi to być np. kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia i członkostwo w izbie samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami