Praktyka zawodowa – kiedy można ją rozpocząć?

 

Praktyka zawodowa – kiedy można ją rozpocząć?

Kwestie przygotowania zawodowego do uprawnień budowlanych szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 29 kwietnia 2019 roku (program na komputer).

Zgodnie z nim praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień budowlanych mogą rozpocząć osoby, które spełniły jeden z następujących warunków:
• uzyskały dyplom magistra lub magistra inżyniera w jednym z kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych,
• uzyskały tytuł zawodowy mistrza lub technika, bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika w zawodzie nauczanym.
Jeśli chodzi o dyplom ukończenia uczelni wyższej lub III roku studiów wyższych, to duże znaczenie ma kierunek studiów (program na telefon). Od niego zależy specjalność uprawnień, a także czas trwania praktyki zawodowej. Dla przykładu – osoby, które chcą ubiegać się o specjalność konstrukcyjno-budowlaną bez ograniczeń powinny ukończyć studia magisterskie na kierunku budownictwo (segregator aktów prawnych).

Tytuł zawodowy technika bądź mistrza lub dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe to warunek dotyczący wyłącznie zawodów związanych z budownictwem, których szczegółowy wykaz znajduje się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcje technicznych w budownictwie. Przykładowe zawody dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej to murarz, technik budownictwa, murarz-tynkarz czy cieśla (opinie o programie). Dla każdej specjalności zawody się nieco inne, przy czym, osoby posiadające wykształcenie średnie mogą się starać wyłącznie o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w wybranej specjalności. Mając taki tytuł można już rozpocząć praktykę zawodową na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych).

Obowiązek zarejestrowania w Okręgowej Izbie Inżynierów


Dawniej istniał obowiązek zarejestrowania w Okręgowej Izbie Inżynierów terminu rozpoczęcia praktyki zawodowej. Obecnie nie ma takiego obowiązku, ponieważ wynikał on z konieczności uzyskania książki praktyki zawodowej, którą trzeba było opieczętować i zarejestrować w komisji kwalifikacyjnej. Obecne praktykę dokumentuje się za pomocą oświadczenia, które nie wymaga rejestracji (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !