Blog

13.09.2019

Praktyka zawodowa – na czym polega?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – na czym polega?

 

Praktyka zawodowa – na czym polega?

Tematyka związana z praktyką zawodową wzbudza wiele dyskusji (program na komputer). Wynika to faktu, że niektóre kwestie wzbudzają wątpliwości, a przepisy mogą być różnie interpretowane w poszczególnych okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. Na pewno praktyka zawodowa to jeden z podstawowych warunków, wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pozwalającym na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon).

Aby to postępowanie przejść pomyślnie należy odbyć praktykę zawodową przez czas określony w przepisach. Dzięki temu można zdobyć odpowiednie umiejętności, które są przecież niezbędne przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny). Wymagania związane z praktyką zawodową są całkowicie logiczne oraz zrozumiałe, ponieważ osoba, która posiada uprawnienia budowlane, musi posiadać umiejętności pozwalające na posługiwanie się nimi w sposób odpowiedzialny (opinie o programie).

Konieczne jest więc pojęcie praktycznych i teoretycznych tajników związanych z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych. Długość praktyki zawodowej zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych oraz posiadanego wykształcenia. Praktykę zawodową można rozpocząć już po ukończeniu trzeciego roku studiów. Mogą ją także odbyć osoby, które zdobyły tytuł zawodowy technika bądź mistrza. Praktykę na uprawnienia budowlane mogą odbyć również osoby posiadające dyplom, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika – taką możliwość wprowadziło rozporządzenie z września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Opiekun praktyki zawodowej


Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest oświadczenie, które sporządza osoba sprawująca nadzór nad praktyką. Musi ona mieć nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności, która jest zgodna ze specjalnością, o jaką stara się kandydat na uprawnienia budowlane. Niezbędne jest także to, aby opiekun praktyki zawodowej przez cały czas trwania tej praktyki był członkiem samorządu zawodowego. Jest to niezbędne, aby możliwe było pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami