Praktyka zawodowa – na podstawie jakiej umowy może być wykonywana?

Zarówno przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (program na komputer), jak i przepisy Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r nie wskazują jednoznacznie, na podstawie jakiej umowy może odbywać się praktyka zawodowa (program na telefon). Oznacza to, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może zaliczyć odpowiednio udokumentowaną praktykę zawodową, która została potwierdzona przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków samorządu zawodowego, jeśli oczywiście praktyka ta spełnia wymogi wskazane we wspomnianych przepisach oraz w wewnętrznych regulacjach samej izby (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Umowa o pracę

Praktyka zawodowa – na podstawie jakiej umowy może być wykonywana?

Nietrudno zauważyć, że forma cywilno-prawna umowy zawartej w ramach odbywania praktyki zawodowej, nie ma większego znaczenia – może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie, umowa o dzieło czy nawet staż (program na egzamin ustny). Wynika to m.in. z postanowienia § 5 ust. 8 zdanie 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zgodnie z którym każdy rok praktyki składa się z 52 tygodni praktyki, którą liczy się jak 5 dni mających po 8 godzin, czyli 40 godzin tygodniowo bez względu na to, jaka jest forma umowy, na podstawie której odbywana jest praktyka (promocja 3 w 1).
Po wejściu w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768. praktykę zawodową dokumentuje się za pomocą oświadczenia (segregator), którego wzór znajduje się w załączniku do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014r. W treści tego dokumentu konieczne jest podanie ilości tygodni praktyki oraz tego, jaką formę miała praktyka, czyli czy odbywała się na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy była to część, czy może całość etatu. Każdy dzień, w którym odbywała się praktyka, musi znaleźć się w oświadczeniu. W celu doprecyzowania czasu i sposobu trwania praktyki można dołączyć do oświadczenia pisemne wyjaśnienia, w których określa się przebieg praktyki zawodowej (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !