Blog

08.04.2019

Praktyka zawodowa – na podstawie jakiej umowy może być wykonywana?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – na podstawie jakiej umowy może być wykonywana?

Zarówno przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (program na komputer), jak i przepisy Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r nie wskazują jednoznacznie, na podstawie jakiej umowy może odbywać się praktyka zawodowa (program na telefon). Oznacza to, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może zaliczyć odpowiednio udokumentowaną praktykę zawodową, która została potwierdzona przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków samorządu zawodowego, jeśli oczywiście praktyka ta spełnia wymogi wskazane we wspomnianych przepisach oraz w wewnętrznych regulacjach samej izby (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Umowa o pracę

Praktyka zawodowa – na podstawie jakiej umowy może być wykonywana?

Nietrudno zauważyć, że forma cywilno-prawna umowy zawartej w ramach odbywania praktyki zawodowej, nie ma większego znaczenia – może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie, umowa o dzieło czy nawet staż (program na egzamin ustny). Wynika to m.in. z postanowienia § 5 ust. 8 zdanie 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zgodnie z którym każdy rok praktyki składa się z 52 tygodni praktyki, którą liczy się jak 5 dni mających po 8 godzin, czyli 40 godzin tygodniowo bez względu na to, jaka jest forma umowy, na podstawie której odbywana jest praktyka (promocja 3 w 1).
Po wejściu w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768. praktykę zawodową dokumentuje się za pomocą oświadczenia (segregator), którego wzór znajduje się w załączniku do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014r. W treści tego dokumentu konieczne jest podanie ilości tygodni praktyki oraz tego, jaką formę miała praktyka, czyli czy odbywała się na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy była to część, czy może całość etatu. Każdy dzień, w którym odbywała się praktyka, musi znaleźć się w oświadczeniu. W celu doprecyzowania czasu i sposobu trwania praktyki można dołączyć do oświadczenia pisemne wyjaśnienia, w których określa się przebieg praktyki zawodowej (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami