Praktyka zawodowa – to trzeba wiedzieć


Praktyka zawodowa to temat wzbudzający wiele wątpliwości (program na komputer). Jest to jeden z najważniejszych warunków, jakie stawiane są przed kandydatami na uprawnienia budowlane. Jest to zresztą zupełnie logiczne i zrozumiałe, ponieważ inżynier budowlany to zawód zaufania publicznego (program na telefon).

Praktyka zawodowa – to trzeba wiedzieć

Osoba, która dzięki uprawnieniom będzie mogła pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi doskonale wiedzieć jak posługiwać się posiadaną wiedzą oraz znać teoretyczne i praktyczne kwestie związane z własną specjalnością uprawnień budowlanych (program egzamin ustny). Ponadto ważne jest, aby posiadała doświadczenie zawodowe, stanowiące gwarancję świadomego oraz odpowiedzialnego wykorzystywania uprawnień budowlanych.

Czas trwania praktyki zawodowej zależy od zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych (opinie o programie). Dokumentację praktyki zawodowej można rozpocząć dopiero po ukończeniu trzeciego roku studiów bądź po zdobyciu tytułu technika lub mistrza. Praktyka musi być potwierdzona przez osobę, pod której nadzorem była odbywana. Przepisy budowlane wymagają, aby taka osoba posiadała uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej ze specjalnością wnioskodawcy oraz bez ograniczeń (segregator aktów prawnych). Ponadto opiekun praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych musi w trakcie odbywanej praktyki zawodowej być członkiem samorządu zawodowego, co oznacza konieczność opłacani składek i jest równoznaczne z prawem do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zaliczona praktyka


Zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych musi tematycznie pokrywać się ze specjalnością uprawnień, którą wybrał kandydat. Do praktyki zawodowej może być zaliczona również praktyka studencka, ale tylko wtedy, gdy odbywała się na mocy specjalnej umowy między uczelnią a samorządem zawodowym. Praktyka będzie zaliczona przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną tylko wtedy, gdy prace kandydata polegały na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie” (promocja 3  w 1). Do praktyk zawodowej należy zaliczyć wyłącznie takie prace, przy których praktykant faktycznie brał udział.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !