Blog

Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 10
30.06.2019

Praktyka zawodowa – to trzeba wiedzieć

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – to trzeba wiedzieć


Praktyka zawodowa to temat wzbudzający wiele wątpliwości (program na komputer). Jest to jeden z najważniejszych warunków, jakie stawiane są przed kandydatami na uprawnienia budowlane. Jest to zresztą zupełnie logiczne i zrozumiałe, ponieważ inżynier budowlany to zawód zaufania publicznego (program na telefon).

Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 11
Praktyka zawodowa – to trzeba wiedzieć

Osoba, która dzięki uprawnieniom będzie mogła pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi doskonale wiedzieć jak posługiwać się posiadaną wiedzą oraz znać teoretyczne i praktyczne kwestie związane z własną specjalnością uprawnień budowlanych (program egzamin ustny). Ponadto ważne jest, aby posiadała doświadczenie zawodowe, stanowiące gwarancję świadomego oraz odpowiedzialnego wykorzystywania uprawnień budowlanych.

Czas trwania praktyki zawodowej zależy od zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych (opinie o programie). Dokumentację praktyki zawodowej można rozpocząć dopiero po ukończeniu trzeciego roku studiów bądź po zdobyciu tytułu technika lub mistrza. Praktyka musi być potwierdzona przez osobę, pod której nadzorem była odbywana. Przepisy budowlane wymagają, aby taka osoba posiadała uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej ze specjalnością wnioskodawcy oraz bez ograniczeń (segregator aktów prawnych). Ponadto opiekun praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych musi w trakcie odbywanej praktyki zawodowej być członkiem samorządu zawodowego, co oznacza konieczność opłacani składek i jest równoznaczne z prawem do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zaliczona praktyka


Zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych musi tematycznie pokrywać się ze specjalnością uprawnień, którą wybrał kandydat. Do praktyki zawodowej może być zaliczona również praktyka studencka, ale tylko wtedy, gdy odbywała się na mocy specjalnej umowy między uczelnią a samorządem zawodowym. Praktyka będzie zaliczona przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną tylko wtedy, gdy prace kandydata polegały na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie” (promocja 3  w 1). Do praktyk zawodowej należy zaliczyć wyłącznie takie prace, przy których praktykant faktycznie brał udział.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 16 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 17 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 18
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 19
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 20 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 21 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 22
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 32 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 33 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 34
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 35
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 36 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 37 Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 38
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt cięcia i obróbki płytek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami