Prasowany azbestocement

Prasowany azbestocement

Zależnie od przeznaczenia i zastosowanych materiałów ściany charakteryzują następujące cechy:
- wytrzymałość,
- sztywność,
- ognioodporność,
-szczelność,
- izolacyjność termiczna i akustyczna,
- odporność na działanie czynników atmosferycznych (w tym nieprzemarzalność),.
- odporność na działanie czynników chemicznych,
- masa,
- uprzemysłowienie wykonawstwa (program uprawnienia budowlane na komputer),
- estetyka i dostosowanie do wymagań architektonicznych i plastycznych,
- ekonomiczność.

Przy projektowaniu ścian cechy te podlegają analizie lub obliczeniom; przeważnie przeprowadza się obliczenia sprawdzające przyjęte założenia, wymiary i cechy wytrzymałościowe materiałów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ściany zewnętrzne budynków pod względem izolacyjności cieplnej powinny spełniać wymagania określone normami i przepisami. Bardzo ważne jest zapewnienie ciągłości warstwy ocieplającej i niewystępowanie mostków termicznych oraz ograniczenie możliwości infiltracji powietrza przez niewłaściwie zaprojektowane i wykonane uszczelnienia złączy i okien. W obudowie lekkiej straty ciepła od infiltracji powietrza przez nieszczelności w oknach i połączeniach elementów obudowy mogą być nieraz większe niż od przenikania ciepła przez dobrze ocieplone ściany (uprawnienia budowlane).

Przy wyborze rodzaju ścian i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych należy brać pod uwagę:
- warunki cieplno-wilgotnościowe w pomieszczeniach (mikroklimat),
- rodzaj i stopień agresywności powietrza w pomieszczeniach,
- wymagania użytkowe (np. sztywność i nośność elementów, odporność na uderzenia, wymagania higieniczne, akustyczne itp.),
- wymagania przeciwpożarowe,
- rodzaj konstrukcji nośnej w budynku,
- ekonomikę realizacji i eksploatacji.
W pomieszczeniach ogrzewanych suchych mogą być stosowane prawie wszystkie rodzaje ścian, natomiast do pomieszczeń wilgotnych, a zwłaszcza mokrych, nadają się tylko takie ściany, które nie będą ulegały zawilgoceniu wskutek kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej lub w warstwach środkowych. Ściany takich obiektów powinny mieć od strony wewnętrznej warstwę wstrzymującą przenikanie pary wodnej (program egzamin ustny).

Grawitacyjny przepływ powietrza

Ściany mające całkowicie szczelne okładziny po stronie wewnętrznej i zewnętrznej (np. blachę) nie wymagają wentylowania. Natomiast ściany ze szczelną okładziną tylko od strony zewnętrznej powinny być wentylowane, tzn. między okładziną zewnętrzną a warstwą środkową ściany powinny być wytworzone szczeliny lub kanaliki otwarte dołem i górą, umożliwiające swobodny grawitacyjny przepływ powietrza.

W budownictwie obserwuje się tendencję do eliminowania robót murarskich (zastępowanie cegły materiałami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi łatwiejszymi w wykonawstwie i mniej pracochłonnymi) (opinie o programie).
Stosowane w polskim budownictwie przemysłowym lekkie płyty osłonowe zależnie od konstrukcji, pracy statycznej i rodzaju materiałów okładzin i rdzenia płyt dzielą się na:
- płyty warstwowe, o okładzinach połączonych na całej powierzchni w sposób zapewniający trwałą współpracę wszystkich warstw płyty w przenoszeniu jej obciążeń,
- płyty żeberkowo-warstwowe stanowiące kombinację konstrukcyjną płyt warstwowych i żeber stalowych lub drewnianych współpracujących statycznie z płytą warstwową,
- płyty żebrowe mające wypełnienie izolacyjne, nie biorące udziału w pracy statycznej okładzin i podłużnych żeberek,
- płyty kasetowe utworzone z kasety metalowej, wypełnienia izolacyjnego i przepony wiatrochłonnej.

Zewnętrzne warstwy konstrukcyjne tych płyt (okładzinę) stanowią:
- wodoodporna sklejka sosnowa, stosowana tylko dla płyt stropodachowych,
- twarda płyta pilśniowa,
- prasowany azbestocement,
- siatkobeton,
- powlekana blacha stalowa.

Prasowany azbestocement i powlekana blacha stalowa stosowane są do płyt uniwersalnych ściennych i stropodachowych (segregator aktów prawnych).
Warstwę środkową o charakterze izolacyjno-konstrukcyjnym lub izolacyjnym płyty (rdzeń) stanowią:
a) styropian,
b) sztywna samogasnąca pianka poliuretanowa,
c) wełna mineralna i inne materiały.

Innym, znajdującym coraz większe zastosowanie w kraju, rozwiązaniem ścian zewnętrznych są przegrody z blach fałdowych (jednopowłokowe i dwupowłokowe) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !