Blog

28.06.2021

Prasowany azbestocement

Prasowany azbestocement

Prasowany azbestocement

Zależnie od przeznaczenia i zastosowanych materiałów ściany charakteryzują następujące cechy:
- wytrzymałość,
- sztywność,
- ognioodporność,
-szczelność,
- izolacyjność termiczna i akustyczna,
- odporność na działanie czynników atmosferycznych (w tym nieprzemarzalność),.
- odporność na działanie czynników chemicznych,
- masa,
- uprzemysłowienie wykonawstwa (program uprawnienia budowlane na komputer),
- estetyka i dostosowanie do wymagań architektonicznych i plastycznych,
- ekonomiczność.

Przy projektowaniu ścian cechy te podlegają analizie lub obliczeniom; przeważnie przeprowadza się obliczenia sprawdzające przyjęte założenia, wymiary i cechy wytrzymałościowe materiałów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ściany zewnętrzne budynków pod względem izolacyjności cieplnej powinny spełniać wymagania określone normami i przepisami. Bardzo ważne jest zapewnienie ciągłości warstwy ocieplającej i niewystępowanie mostków termicznych oraz ograniczenie możliwości infiltracji powietrza przez niewłaściwie zaprojektowane i wykonane uszczelnienia złączy i okien. W obudowie lekkiej straty ciepła od infiltracji powietrza przez nieszczelności w oknach i połączeniach elementów obudowy mogą być nieraz większe niż od przenikania ciepła przez dobrze ocieplone ściany (uprawnienia budowlane).

Przy wyborze rodzaju ścian i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych należy brać pod uwagę:
- warunki cieplno-wilgotnościowe w pomieszczeniach (mikroklimat),
- rodzaj i stopień agresywności powietrza w pomieszczeniach,
- wymagania użytkowe (np. sztywność i nośność elementów, odporność na uderzenia, wymagania higieniczne, akustyczne itp.),
- wymagania przeciwpożarowe,
- rodzaj konstrukcji nośnej w budynku,
- ekonomikę realizacji i eksploatacji.
W pomieszczeniach ogrzewanych suchych mogą być stosowane prawie wszystkie rodzaje ścian, natomiast do pomieszczeń wilgotnych, a zwłaszcza mokrych, nadają się tylko takie ściany, które nie będą ulegały zawilgoceniu wskutek kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej lub w warstwach środkowych. Ściany takich obiektów powinny mieć od strony wewnętrznej warstwę wstrzymującą przenikanie pary wodnej (program egzamin ustny).

Grawitacyjny przepływ powietrza

Ściany mające całkowicie szczelne okładziny po stronie wewnętrznej i zewnętrznej (np. blachę) nie wymagają wentylowania. Natomiast ściany ze szczelną okładziną tylko od strony zewnętrznej powinny być wentylowane, tzn. między okładziną zewnętrzną a warstwą środkową ściany powinny być wytworzone szczeliny lub kanaliki otwarte dołem i górą, umożliwiające swobodny grawitacyjny przepływ powietrza.

W budownictwie obserwuje się tendencję do eliminowania robót murarskich (zastępowanie cegły materiałami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi łatwiejszymi w wykonawstwie i mniej pracochłonnymi) (opinie o programie).
Stosowane w polskim budownictwie przemysłowym lekkie płyty osłonowe zależnie od konstrukcji, pracy statycznej i rodzaju materiałów okładzin i rdzenia płyt dzielą się na:
- płyty warstwowe, o okładzinach połączonych na całej powierzchni w sposób zapewniający trwałą współpracę wszystkich warstw płyty w przenoszeniu jej obciążeń,
- płyty żeberkowo-warstwowe stanowiące kombinację konstrukcyjną płyt warstwowych i żeber stalowych lub drewnianych współpracujących statycznie z płytą warstwową,
- płyty żebrowe mające wypełnienie izolacyjne, nie biorące udziału w pracy statycznej okładzin i podłużnych żeberek,
- płyty kasetowe utworzone z kasety metalowej, wypełnienia izolacyjnego i przepony wiatrochłonnej.

Zewnętrzne warstwy konstrukcyjne tych płyt (okładzinę) stanowią:
- wodoodporna sklejka sosnowa, stosowana tylko dla płyt stropodachowych,
- twarda płyta pilśniowa,
- prasowany azbestocement,
- siatkobeton,
- powlekana blacha stalowa.

Prasowany azbestocement i powlekana blacha stalowa stosowane są do płyt uniwersalnych ściennych i stropodachowych (segregator aktów prawnych).
Warstwę środkową o charakterze izolacyjno-konstrukcyjnym lub izolacyjnym płyty (rdzeń) stanowią:
a) styropian,
b) sztywna samogasnąca pianka poliuretanowa,
c) wełna mineralna i inne materiały.

Innym, znajdującym coraz większe zastosowanie w kraju, rozwiązaniem ścian zewnętrznych są przegrody z blach fałdowych (jednopowłokowe i dwupowłokowe) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami