Blog

07.06.2019

Prawa i obowiązki

W artykule znajdziesz:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – prawa i obowiązki

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest wybierana przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a jej kadencja trwa 4 lata (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do jej zadań zalicza się prowadzenie postępowania odwoławczego oraz wydawanie decyzji w ramach II instancji, dotyczących spraw związanych z wyjaśnianiem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz treści tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne (program na komputer).

Prawa i obowiązki

Komisja powołuje zespół, składający się z osób należących do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i izb okręgowych z uwzględnieniem poszczególnych specjalności zawodowych, którego zadaniem jest opracowanie zestawów z pytaniami egzaminacyjnymi oraz zatwierdzenie tych zestawów (program na telefon).

Opinie okręgowych komisji kwalifikacyjnych stanowią dla komisji krajowej podstawę do wydawania decyzji dotyczących nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, zgodnie z art. 8b ustawy o samorządach zawodowych (opinie o programie). Przynajmniej raz w roku Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek przeprowadzenia analizy wszystkich postępowań kwalifikacyjnych dotyczących nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Analiza ta jest następnie przedstawiana Krajowej Radzie Izby. Ponadto do obowiązków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zalicza się sporządzanie opinii do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (segregator aktów prawnych).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna składa sprawozdania z prowadzonej działalności do Krajowego Zjazdu Izby oraz sprawuje nadzór nad działalnością prowadzoną przez okręgowe komisje kwalifikacyjne (promocja 3 w 1). Komisja przygotowuje także projekty uchwał, które określone są w odrębnych przepisach, a następnie kieruje je do rozpatrzenia oraz uchwalenia przez odpowiednie organy. Organy te mają wpływ na ostateczny kształt przygotowanych przez komisję uchwał. Ponadto komisja w drodze decyzji może pozbawić tytułu rzeczoznawcy budowlanego (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami