Blog

11.04.2019

Prawo budowlane – co trzeba wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane – co trzeba wiedzieć?

Wszystkie kwestie związane ze sprawami projektowania i budowania obiektów budowlanych określa ustawa Prawo budowlane (program na komputer). W art. 3 tej ustawy określone są definicje legalne związane z obiektami budowlanymi, budynkami oraz obiektami i budowlami małej architektury. Wszelkie kwestie związane z zawartością oraz treścią projektu budowlanego znajdują się w art. 34 ustawy. Zgodnie z nim projekt budowlany musi zawierać projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki. Ponadto musi on być dostosowany do charakteru i specyfiki obiektu, a także do stopnia skomplikowania prac budowlanych (program na telefon). Poszczególne rozporządzenia w szczegółowy sposób określają formę oraz zakres obiektu budowlanego, aby zapewnić jego czytelność i dokładne zasady ustalania warunków geotechnicznych związanych z posadowieniem obiektów budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Specyfika i charakter wspomnianych obiektów

Prawo budowlane – co trzeba wiedzieć?

Z kolei art. 35 prawa budowlanego mówi o konieczności spełnienia wymagań przez dany projekt budowlany – od ich spełnienia zależy zatwierdzenie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (program na egzamin ustny). W prawie budowlanymi określone są również zakresy i specjalności uprawnień budowlanych, które wymagane są do projektowania oraz do wykonywania projektów zagospodarowania terenu lub działki (promocja 3 w 1). Należy pamiętać, że jeśli w danym projekcie budowlanym konieczne jest wykonanie instalacji, pozwalających na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, to projekt musi być wykonany przez osobę mającą uprawnienia budowlane (segregator).
Specyfika i charakter wspomnianych obiektów wymaga, aby ich projekty wykonywane były przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Konieczne jest m.in. odpowiednie dobranie modeli konstrukcji, wpływających na ich formę, czyli gabaryty oraz wygląd. Przepisy budowlane określają też obiekty, przy których projektowaniu nie musi być obecna osoba mająca uprawnienia budowlane. Dotyczy to przede wszystkim silosów, zbiorników, wiat czy elektrowni wiatrowych. Wówczas projekt zagospodarowania działki musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami