Prefabrykowane belki żelbetowe

Prefabrykowane belki żelbetowe

Prefabrykowane belki żelbetowe wykonuje się z zasady jako jednoprzęsłowe. Ponieważ wykonanie monolitycznych ich połączeń  jest dość trudne, a w wyniku uzyskanej w ten sposób ciągłości otrzymuje się, w porównaniu z belkami swobodnie podpartymi, niewielkie oszczędności stali - bardziej celowe jest stosowanie belek prefabrykowanych jako swobodnie podpartych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Za takim rozwiązaniem przemawiają również korzystniejsze warunki zamocowania szyn w belkach jednoprzęsłowych swobodnie podpartych, w których pod szyną nad podporami nie występują rysy, gdyż momenty w tych przekrojach są równe zeru. W belce ciągłej natomiast ujemne momenty podporowe muszą być przejęte przez silnie zagęszczone zbrojenie, przeszkadzające w zamocowaniu szyny.
Należy przy tym mieć na uwadze, że powstanie nawet drobnych pęknięć w górnej strefie belki ułatwia wykruszenie betonu pod stalowymi podkładkami szyn i w otoczeniu kotwiących je śrub. Połączone monolitycznie belki ciągłe są również bardzo wrażliwe na niewielkie nawet różnice osiadań ich podpór, co może mieć wpływ nie tylko na zamocowanie szyn, ale także na wytrzymałość i nośność samej belki.

Żelbetowe podsuwnicowe belki monolityczne wykonuje się na ogół jako ciągłe, choć uszkodzenia mogące w nich powstać podobne są do poprzednio opisanych w monolitycznie połączonych belkach prefabrykowanych. Daje się to nieraz zaobserwować w praktyce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dlatego słuszna wydaje się tendencja wykonywania belek monolitycznych pod suwnice produkcyjne o udźwigu Q ^ 15 T jako jednoprzęsłowych, szczególnie przy rozpiętościach większych od 6 m.

Belki podsuwnicowe z betonu sprężonego odznaczają się szeregiem zalet, jak:
a) wydatne zmniejszenie zużycia stali, wynoszące średnio 50-^60% ilości zwykłej stali zbrojeniowej w belkach żelbetowych,
b) znaczna odporność konstrukcji na powstanie rys i ograniczenie ich rozwarcia,
c) zmniejszenie zużycia betonu, a tym samym ciężaru konstrukcji,
d) zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej belek pod działaniem wielokrotnie powtarzających się obciążeń.
Z tych względów sprężone belki podsuwnicowe powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie ich należyte wykonanie jest możliwe. Belki takie wykonuje się wyłącznie jako jednoprzęslowe swobodnie podparte, bez łączenia poszczególnych przęseł na podporach (uprawnienia budowlane).

Przekrój poprzeczny dwuteowy

Mają one przekrój poprzeczny dwuteowy, z poszerzoną półką górną.
Jak z tego przeglądu rodzajów belek wynika, względy wytrzymałościowe żelbetowych belek podsuwnicowych, a także ułatwione warunki mocowania szyn, na ogół przemawiają za stosowaniem belek jednoprzęsłowych swobodnie podpartych (program egzamin ustny).

W latach 1956-58 Wrocławskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego sporządziło dokumentację typowych żelbetowych prefabrykowanych belek podsuwnicowych dla suwnic o nośności 1,5-10 T.
Uwzględniając wymagania technologiczne i konstrukcyjne, ustalono 3 typy belek podsuwnicowych A, B i C długości 5,95 m, a więc dostosowanych do najczęściej występującego rozstawu podłużnego słupów 6,0 m (opinie o programie).
Każdy typ belek ma symetryczny przekrój poprzeczny teowy, z półką grubości 12 cm i szerokości 45, 55 i 65 cm, przy wymiarach belek 20 x 40, 30 x 60 i 40 x 80 cm. W zależności od rodzaju suwnicy, jej nośności, rozpiętości hali i współczynnika dynamicznego ustalono w typie A i B po 3 elementy (.<4-12, A-14, .<4-16, B-14, B-16 i B-18), a w typie C - 4 elementy (C-16, C-18, C-20 i C-22) (segregator aktów prawnych).

Wymienione elementy w danym typie różnią się tylko zbrojeniem, przy czym liczba za literą typu podaje średnicę zbrojenia głównego w belce. Poza tym przyjęto rozpiętości hal: 12, 15, 18, 21 i 24 m oraz współczynniki dynamiczne 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 i 1,4.

Tabelaryczne zestawienie wymienionych parametrów, w nawiązaniu do rodzajów typowych suwnic pomostowych. Ułatwia to dobranie odpowiedniej belki podsuwnicowej. W pracy tej podano również wymiary przekrojów, potrzebne zbrojenie i zużycie materiałów w poszczególnych belkach oraz przykładowy rysunek zbrojenia belki podsuwnicowej B-16 (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !