Proces technologiczny

Proces technologiczny

Zadanie postawione przed inżynierem sanitarnym polega zwykle na opracowaniu procesu technologicznego z dziedziny zaopatrzenia w wodę lub usuwania i degradacji zanieczyszczeń, a w konsekwencji - ochrony środowiska człowieka (program uprawnienia budowlane na komputer). Wszystkie te procesy, planowane dla dużych objętości cieczy, wymagają obudowy, gwarantującej prawidłowy i bezawaryjny ich przebieg, bez ujemnego wpływu na środowisko. Ponieważ omawiane obiekty są kosztowne, a same procesy nie ulegają wyraźnym zmianom podczas eksploatacji, wymaga się, aby budowle gospodarki wodno-ściekowej wykazywały znaczną trwałość ~D-100 lat). Wymagania te powinny być spełnione przez projektanta i wykonawcę obiektu - inżyniera budowlanego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na ogół każdy proces technologiczny może być obudowany zgodnie z wymienionymi wymaganiami, należy jednak zwrócić uwagę, że różne ukształtowanie ich przebiegów może wywołać różne efekty ekonomiczne, tj. nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. To wszystko narzuca liczne uwarunkowania między projektem technologicznym i budowlanym, a więc również między inżynierem sanitarnym i budowlanym. Wynika stąd konieczność opanowania przez inżyniera sanitarnego istotnych z jego punktu widzenia problemów konstruowania, budowy i eksploatacji obiektów inżynierskich gospodarki wodno-ściekowej (uprawnienia budowlane).

Obiekty stanowiące przedmiot zainteresowania inżyniera sanitarnego wyróżniają się przede wszystkim specyficznymi wymaganiami eksploatacyjnymi i można je podzielić na:
- obiekty technologiczne, służące do transportu lub przechowywania cieczy, dostępne dla ludzi jedynie podczas budowy lub - po ich opróżnieniu - dla dokonania przeglądu albo remontu (kanały, rurociągi, zbiorniki, osadniki, komory reakcyjne i fermentacyjne);
- obiekty technologiczne, w których procesy przebiegają pod stałym nadzorem personelu (pompownie, stacje filtrów, pomieszczenia krat i rozdrabniarek, tunele przewodowe) (program egzamin ustny).

Pobyt ludzi

W tych obiektach powinny być zapewnione dogodne warunki do stałego pobytu ludzi, chociaż podstawowe wymagania dotyczące mikroklimatu może narzucać proces technologiczny. Można tam wydzielić specjalne stanowiska dozoru, w których instaluje się wskaźniki kontrolne oraz wyprowadzenia urządzeń regulacyjnych, i tylko tam trzeba zapewnić dogodne warunki mikroklimatyczne;
obiekty specjalne, przeznaczone na stały pobyt ludzi (łaźnie, zakłady balneotechniczne, laboratoria, pralnie). W każdym z nich trzeba zapewnić warunki stosowne do potrzeb przebywających tam ludzi (opinie o programie).

W budynkach mieszkalnych i podobnie eksploatowanych warunki dogodnego pobytu, tzw. komfortu, uzyskuje się dzięki obudowie (ściany, dach), izolującej, przed wpływami klimatycznymi, tj. nadmiernym wychłodzeniem, opadami, nasłonecznieniem itp., ora2 przez ogrzewanie pomieszczeń w okresie zimowym. Wymiana zużytego powietrza następuje zwykle przez nieszczelności stolarki i kanały wentylacyjne, a w szczególnych przypadkach za pomocą wentylacji mechanicznej. W tych obiektach właściwości izolacyjne przegród wpływają istotnie na koszty eksploatacyjne (segregator aktów prawnych).

W obiektach gospodarki wodno-ściekowej zaliczonych do grupy a) nie występuje problem kosztów zapewnienia dogodnych warunków dla ludzi, gdyż podczas ich pobytu wymaga się jedynie zapewnienia dopływu świeżego powietrza oraz wystarczającego oświetlenia. Czas pobytu ludzi jest znikomo mały w porównaniu z okresem eksploatacji, a koszt — niewielki w stosunku do wartości robót,
W budowlach zaliczonych do grupy b) może zajść potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków, koniecznych do prowadzenia procesu. Koszt tych zabiegów będzie obciążać koszty produkcji, wobec czego należy go możliwie ograniczyć. Odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne mogą w takich przypadkach obniżyć nakłady eksploatacyjne.

Wspomniano już o znaczeniu trwałości konstrukcji w budownictwie sanitarnym. Należy zagwarantować założone parametry eksploatacyjne również w końcowym okresie użytkowania obiektu, a więc wszystkie elementy konstrukcyjne oraz izolacje nie mogą ulec uszkodzeniu podczas eksploatacji (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !