h1>Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

Produkcja w pionowych formach bateryjnych polega na wykonywaniu elementów w specjalnych bateriach o budowie kasetowej, w których wykonuje się od razu większą liczbę prefabrykatów w położeniu pionowym. Ten sposób produkcji jest bardzo efektywny i przewyższa w większości przypadków nawet wysoko zmechanizowane sposoby produkcji w formach poziomych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metoda produkcji w bateryjnych formach pionowych jest jedną z uniwersalnych nowoczesnych metod produkcji wielkowymiarowych prefabrykatów płytowych. W formach takich produkuje się obecnie: elementy wielkopłytowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych, elementy ścian działowych, płyty stropowe, biegi schodów i inne elementy płytowe o strukturze jednowarstwowej z betonu zbrojonego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Formy bateryjne muszą jednak być odpowiednio przystosowane do poszczególnych typów elementów płytowych.

Formy bateryjne nadają się nie tylko do zastosowania w stałych, wysoko zmechanizowanych wytwórniach prefabrykatów, lecz również w wytwórnia poligonowych i przyobiektowych na placach budowy. Metoda form bateryjnych pionowych nadaje się w szczególności do produkcji cienkich płyt ściennych (uprawnienia budowlane).

Do składania poszczególnych kaset (przegród) stalowych w baterię oraz d rozformowywania stosowane są następujące urządzenia:
a) suwnice i dźwigi (żurawie wieżowe) - do zdejmowania i transportu po szczególnych przegród i elementów formy,
b) prasy hydrauliczne - do przesuwania i rozsuwania elementów przegra poruszających się na rolkach po torach stalowych,
c) sprężone powietrze - jako napęd.

Przy zastosowaniu do montażu i demontażu form wysoko zmechanizowanych pras hydraulicznych i sprężonego powietrza, niezbędne są również suw nice lub żurawie do wyjmowania i transportu gotowych płyt po uformowani: oraz do transportu i umieszczenia w formie siatek stalowych i szkieletów zbrojenia. Grubości stalowych przepon formy bateryjnej mieszczą się w szerokich granicach, od 8 do 24 mm, stąd ciężar każdej przepony wynosi kilka ton.

Formy bateryjne pionowe zawierają 6 do 16 komór formujących (na 6 d 16 elementów płytowych) (program egzamin ustny). Ponieważ niekiedy stosowane są również dodatkowe przepony grzejne, ciężar baterii w niektórych rozwiązaniach form wysoki zmechanizowanych dochodzi do 65 ton.

Odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej

Specjalnie trudnym problemem w metodzie produkcji za pomocą form bateryjnych pionowych jest właściwe przeprowadzenie zagęszczania mieszanki betonowej, podobnie zresztą jak i obróbki termicznej. Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki stosuje się metodę wibrowania. Ponieważ nie ma możliwości użycia stołów wibracyjnych, zagęszczanie mieszanki betonowej od bywa się jednym z następujących sposobów:
- za pomocą wibratorów wgłębnych,
- pośrednio za pomocą wibrowania siatek i szkieletów zbrojenia,
- za pomocą wibratorów przyczepnych (opinie o programie).

metody wibrowania są - przy dotychczasowych rozwiązaniach - niezadowalające. Wibrowanie stosunkowo cienkich płyt - zwłaszcza zbrojonych - wibratorami wgłębnymi jest bardzo utrudnione i często powoduje uszkodzenia w płytach silnie zbrojonych stropowych w płytach z otworami drzwiowymi itp. Stosowanie w niektórych rozwiązaniach wysoko zmechanizowanych baterii wibrowania betonu przez wprawienie w drgania zbrojenia jest mało efektywne, podobnie jak i wibrowanie całej baterii wibratorami przyczepnymi.

Wymienione trudności w formowaniu i zagęszczaniu zmuszają najczęściej do stosowania w formach bateryjnych mieszanek betonowych o konsystencji plastycznej i półciekłej (segregator aktów prawnych). Użycie mieszanek o konsystencji półciekłej - co ma zwykle miejsce w produkcji poligonowej i przyobiektowej - jest z kolei niekorzystne. powoduje bowiem znaczne zwiększenie zużycia cementu, obniżenie wytrzymałości betonu przy rozformowywaniu i występowanie dużej ilości porów na powierzchni elementów. Dlatego też wibrowanie służy tu raczej do ułatwienia spływu mieszanki i uformowania elementu niż do zagęszczania betonu.
Również i obróbka termiczna uformowanych w formie bateryjnej elementów nie znalazła dotychczas zadowalającego rozwiązania. Wydawałoby się, że metoda produkcji w pionowych formach bateryjnych nadaje się specjalnie do zastosowania skróconej obróbki termicznej elementów w zamkniętych formach.

Dotychczas nie dało się jednak zastosować w pełni tego rodzaju obróbki termicznej, wymaga ona bowiem przedzielania komorami grzejnymi komór wypełnionych betonem, przez co zmniejsza się czasem nawet o połowę liczba formowanych płyt w baterii, a tym samym występuje zwiększenie nakładu robocizny i podwyższenie kosztów produkcji (promocja 3 w 1). Ponadto skrócona obróbka termiczna daje należyte efekty w przypadku wysokiej szczelności betonu, taki zaś beton może być uzyskany w zasadzie tylko przy zastosowaniu mieszanki o konstystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !