Blog

Wypływ gazu zdjęcie nr 10
31.01.2020

Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

W artykule znajdziesz:

h1>Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

Wypływ gazu zdjęcie nr 11
Produkcja elementów pionowych w formach bateryjnych

Produkcja w pionowych formach bateryjnych polega na wykonywaniu elementów w specjalnych bateriach o budowie kasetowej, w których wykonuje się od razu większą liczbę prefabrykatów w położeniu pionowym. Ten sposób produkcji jest bardzo efektywny i przewyższa w większości przypadków nawet wysoko zmechanizowane sposoby produkcji w formach poziomych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metoda produkcji w bateryjnych formach pionowych jest jedną z uniwersalnych nowoczesnych metod produkcji wielkowymiarowych prefabrykatów płytowych. W formach takich produkuje się obecnie: elementy wielkopłytowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych, elementy ścian działowych, płyty stropowe, biegi schodów i inne elementy płytowe o strukturze jednowarstwowej z betonu zbrojonego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Formy bateryjne muszą jednak być odpowiednio przystosowane do poszczególnych typów elementów płytowych.

Formy bateryjne nadają się nie tylko do zastosowania w stałych, wysoko zmechanizowanych wytwórniach prefabrykatów, lecz również w wytwórnia poligonowych i przyobiektowych na placach budowy. Metoda form bateryjnych pionowych nadaje się w szczególności do produkcji cienkich płyt ściennych (uprawnienia budowlane).

Do składania poszczególnych kaset (przegród) stalowych w baterię oraz d rozformowywania stosowane są następujące urządzenia:
a) suwnice i dźwigi (żurawie wieżowe) - do zdejmowania i transportu po szczególnych przegród i elementów formy,
b) prasy hydrauliczne - do przesuwania i rozsuwania elementów przegra poruszających się na rolkach po torach stalowych,
c) sprężone powietrze - jako napęd.

Przy zastosowaniu do montażu i demontażu form wysoko zmechanizowanych pras hydraulicznych i sprężonego powietrza, niezbędne są również suw nice lub żurawie do wyjmowania i transportu gotowych płyt po uformowani: oraz do transportu i umieszczenia w formie siatek stalowych i szkieletów zbrojenia. Grubości stalowych przepon formy bateryjnej mieszczą się w szerokich granicach, od 8 do 24 mm, stąd ciężar każdej przepony wynosi kilka ton.

Formy bateryjne pionowe zawierają 6 do 16 komór formujących (na 6 d 16 elementów płytowych) (program egzamin ustny). Ponieważ niekiedy stosowane są również dodatkowe przepony grzejne, ciężar baterii w niektórych rozwiązaniach form wysoki zmechanizowanych dochodzi do 65 ton.

Odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej

Specjalnie trudnym problemem w metodzie produkcji za pomocą form bateryjnych pionowych jest właściwe przeprowadzenie zagęszczania mieszanki betonowej, podobnie zresztą jak i obróbki termicznej. Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki stosuje się metodę wibrowania. Ponieważ nie ma możliwości użycia stołów wibracyjnych, zagęszczanie mieszanki betonowej od bywa się jednym z następujących sposobów:
- za pomocą wibratorów wgłębnych,
- pośrednio za pomocą wibrowania siatek i szkieletów zbrojenia,
- za pomocą wibratorów przyczepnych (opinie o programie).

metody wibrowania są - przy dotychczasowych rozwiązaniach - niezadowalające. Wibrowanie stosunkowo cienkich płyt - zwłaszcza zbrojonych - wibratorami wgłębnymi jest bardzo utrudnione i często powoduje uszkodzenia w płytach silnie zbrojonych stropowych w płytach z otworami drzwiowymi itp. Stosowanie w niektórych rozwiązaniach wysoko zmechanizowanych baterii wibrowania betonu przez wprawienie w drgania zbrojenia jest mało efektywne, podobnie jak i wibrowanie całej baterii wibratorami przyczepnymi.

Wymienione trudności w formowaniu i zagęszczaniu zmuszają najczęściej do stosowania w formach bateryjnych mieszanek betonowych o konsystencji plastycznej i półciekłej (segregator aktów prawnych). Użycie mieszanek o konsystencji półciekłej - co ma zwykle miejsce w produkcji poligonowej i przyobiektowej - jest z kolei niekorzystne. powoduje bowiem znaczne zwiększenie zużycia cementu, obniżenie wytrzymałości betonu przy rozformowywaniu i występowanie dużej ilości porów na powierzchni elementów. Dlatego też wibrowanie służy tu raczej do ułatwienia spływu mieszanki i uformowania elementu niż do zagęszczania betonu.
Również i obróbka termiczna uformowanych w formie bateryjnej elementów nie znalazła dotychczas zadowalającego rozwiązania. Wydawałoby się, że metoda produkcji w pionowych formach bateryjnych nadaje się specjalnie do zastosowania skróconej obróbki termicznej elementów w zamkniętych formach.

Dotychczas nie dało się jednak zastosować w pełni tego rodzaju obróbki termicznej, wymaga ona bowiem przedzielania komorami grzejnymi komór wypełnionych betonem, przez co zmniejsza się czasem nawet o połowę liczba formowanych płyt w baterii, a tym samym występuje zwiększenie nakładu robocizny i podwyższenie kosztów produkcji (promocja 3 w 1). Ponadto skrócona obróbka termiczna daje należyte efekty w przypadku wysokiej szczelności betonu, taki zaś beton może być uzyskany w zasadzie tylko przy zastosowaniu mieszanki o konstystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wypływ gazu zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wypływ gazu zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wypływ gazu zdjęcie nr 16 Wypływ gazu zdjęcie nr 17 Wypływ gazu zdjęcie nr 18
Wypływ gazu zdjęcie nr 19
Wypływ gazu zdjęcie nr 20 Wypływ gazu zdjęcie nr 21 Wypływ gazu zdjęcie nr 22
Wypływ gazu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wypływ gazu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wypływ gazu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wypływ gazu zdjęcie nr 32 Wypływ gazu zdjęcie nr 33 Wypływ gazu zdjęcie nr 34
Wypływ gazu zdjęcie nr 35
Wypływ gazu zdjęcie nr 36 Wypływ gazu zdjęcie nr 37 Wypływ gazu zdjęcie nr 38
Wypływ gazu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wypływ gazu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wypływ gazu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami