Produkcja w formach uchylnych zmechanizowanych

Produkcja w formach uchylnych zmechanizowanych

Produkcja w formach uchylnych zmechanizowanych i zautomatyzowanych. W najbardziej nowoczesnych rozwiązaniach form uchylnych wszystkie czynności przygotowywania i składania form oraz ich rozformowywania są zmechanizowane a nawet zautomatyzowane. Do tych ostatnich należą formy uchylne stosowane w systemie produkcji „Coignet" (program uprawnienia budowlane na komputer). W systemie tym do produkcji wszystkich typów elementów budynków wielkopłytowych zastosowane zostały automatyczne, bardzo precyzyjne formy- -maszyny wyposażone w zespół dźwigników hydraulicznych z uzupełniającymi urządzeniami pneumatycznymi i elektrycznymi dla różnych etapów pracy. Wszystkie operacje związane z formą, jak obracanie formy, przesuwanie lub obracanie jej ścianek bocznych oraz wydobywanie z niej gotowych wyrobów, sterowane są przez jednego pracownika, który na swym stanowisku uruchamia za pomocą odpowiednich dźwigni wykonywanie kolejnych operacji produkcyjnych.
Przy stosowaniu tych form uzyskuje się niespotykane dotąd wysokie dokładności wymiarów oraz gładkie powierzchnie i nieuszkodzone krawędzie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Różnice w wymiarach nie przekraczają 1 mm. Aby osiągnąć tak wielką dokładność formy, maszyny zostały skonstruowane w ten sposób, że każda część formy, jak ścianki boczne i części denne, zestawiane są oddzielnie przy użyciu złożonych i skomplikowanych mechanizmów, có umożliwia uwzględnienie każdorazowo różnych odkształceń termicznych formy i betonu. Przed przystąpieniem do właściwego rozformowywania wykonuje się czynności odspajania części formy stykających się z betonem przez powolny, stopniowo nasilający się ruch tych części w kierunku stycznym (uprawnienia budowlane).
W formie produkowane są płyty ścienne ścian zewnętrznych o szerokości 3,299 m, wysokości 2,999 m i grubości 25 cm, złożone z czterech warstw: 2-centymetrowej warstwy elewacyjnej z drobnoziarnistego kruszywa białego, 5-centymetrowej warstwy nośnej z betonu oraz żelbetowych żeber obramiających otwory okienne i drzwiowe, 15-centymetrowej warstwy betonu na cemencie pucolanowym oraz 3-centymetrowej warstwy wyprawy wewnętrznej z betonu wapienno-pucolanowego (program egzamin ustny).
Przebieg czynności w tej fazie formowania płyt ścian zewnętrznych jest następujący:
a) czyszczenie i oliwienie formy znajdującej się w położeniu poziomym,
b) ułożenie w formie ościeżnic i skrzydeł okiennych i ich przytwierdzenie tymczasowe,
c) wypełnienie betonem żwirowym wgłębień formy dla otrzymania pod- okienników i obramowań otworów okiennych,
d) ułożenie na dnie formy warstwy betonu licowego o grubości 2 cm,
e) ułożenie warstwy betonu żwirowego o grubości 5 cm,
f) ustawienie na warstwie betonu żwirowego skrzynek bez dna z cienkiej blachy jako wkładek ograniczających obramowania okienne i żebra zewnętrzne płyty,
g) wykonanie warstwy betonu na cemencie pucolanowym między wkładkami z blachy wewnątrz płyty oraz betonu żwirowego od strony zewnętrznej wkładek i natychmiastowe wyjęcie tych wkładek z formy dla umożliwienia zespolenia się obydwu rodzajów betonów,
h) ułożenie warstwy zaprawy wapienno-pucolanowej o grubości 3 cm, którą zaciera się zacieraczką mechaniczną (opinie o programie).

Przykrycie płyt


Wszystkie poszczególne warstwy -betonu zagęszczane są przez pneumatyczne wibratory wgłębne, z wyjątkiem ostatniej warstwy tynku wewnętrznego, którą zagęszcza się wibratorem powierzchniowym.
Bezpośrednio po ukończeniu formowania płyty przykrywa się formę pokrywą i uruchamia obróbkę termiczną w parze o temperaturze około 90°C. Ta druga faza cyklu produkcyjnego trwa dwie godziny. W ciągu tak krótkiego cyklu nagrzewania beton płyty osiąga dostateczną wytrzymałość do rozformowania i transportu elementu (segregator aktów prawnych).
Bezpośrednio po obróbce termicznej i zdjęciu pokryw przystępuje się do trzeciej fazy - rozformowywania elementu. Występują tu kolejno następujące czynności:
- odchylenie bocznej ścianki górnej formy,
- obrót formy z położenia poziomego do położenia pionowego,
- dociśnięcie bocznych ścianek formy do betonu siłą 32 T w celu wstępnego sprężenia betonu i umożliwienia odspojenia bez uszkodzenia betonu,
- przesunięcie ścianek bocznych, ścianki dolnej formy i płyty w kierunkach stycznych przy równoczesnym rozformowaniu podokienników i żeber obramiających i oddzieleniu płyty od spodu formy,
- umocowanie płyty do belki stalowej, zawieszonej na dźwigu,
- usunięcie ścianek bocznych i opuszczenie ścianki dolnej formy z wyciągnięciem gotowej płyty z formy i przeniesieniem jej na stanowisko końcowej obróbki faktury zewnętrznej przez piaskowanie.
Czwarta faza, faza ponownego przygotowania formy do produkcji, obejmuje następujące czynności:
- przesunięcie odsuniętych ścianek bocznych formy do położenia zasadniczego i obrócenie formy do pozycji leżącej, wyjściowej),
- oczyszczenie formy metalowymi szczotkami rotacyjnymi elektrycznymi i strumieniem sprężonego powietrza,
- przesunięcie ścianki dolnej i obrócenie ścianki bocznej górnej,
- naoliwienie formy za pomocą rozpylacza (promocja 3 w 1).
Fazy rozformowania i przygotowania formy do następnego z kolei cyklu produkcji trwają tylko kilka minut, dzięki całkowitemu ich zmechanizowaniu za pomocą napędu hydraulicznego.
Całkowity cykl produkcyjny wynosi w tej metodzie produkcji 3-3,5 godziny.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami