Projekt budowlany – co musi zawierać?

Projektant jest zobowiązany do uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów, uzgodnień i ekspertyz, pozwalających na opracowanie projektu budowlanego (program na komputer). Z tego właśnie względu często bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zamówienie projektu indywidualnego niż załatwianie formalności związanych z adaptacją typowego, gotowego projektu. W przypadków gotowych projektów dołączona do nich dokumentacja architektoniczno-budowlana nie jest projektem budowlanym (program na telefon). Może stać się nim dopiero wtedy, gdy w wyniku zlecenia adaptacji zostanie dopasowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych. Projekt musi być również dostosowanych do wytycznych znajdujących się w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także do zaleceń inwestora (program na egzamin ustny).

Projekt zagospodarowania działki

Projekt budowlany – co musi zawierać?

Bardzo ważnym dokumentem, stanowiącym element projektu budowlanego, jest projekt zagospodarowania działki (promocja 3 w 1). Jest to zarys projektowanych obiektów, np. budynku, dojazdów, śmietnika, ogrodzenia, czy szamba, a także sieci uzbrojenia terenu naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową. Bardzo ważną częścią projekty są również opisy i rysunki przyłączy, np. wodociągowego, kanalizacyjnego czy elektrycznego. W niektórych przypadkach wymagane jest również zaprojektowanie wjazdu na działkę lub ogrodzenia (segregator).
Każdy projekt budowlany może być wykonywany wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane. Projektant, najczęściej jest nim architekt, musi posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (opinie). Ponadto musi on sporządzić oświadczenie o tym, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Bezwzględnie wymagane jest uzgodnienie wszystkie projektów przyłączy w wybranych zakładach, np. w zakładzie wodociągów i kanalizacji, gazowniczym czy energetycznym. Projekt budowlany musi być uzgodniony w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Jeśli działka jest umiejscowiona na gruncie klasy I-III, to wymagane jest uzyskanie decyzji potwierdzającej wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !