Blog

16.08.2018

Projekt budowlany – co musi zawierać?

W artykule znajdziesz:

Projekt budowlany – co musi zawierać?

Projektant jest zobowiązany do uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów, uzgodnień i ekspertyz, pozwalających na opracowanie projektu budowlanego (program na komputer). Z tego właśnie względu często bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zamówienie projektu indywidualnego niż załatwianie formalności związanych z adaptacją typowego, gotowego projektu. W przypadków gotowych projektów dołączona do nich dokumentacja architektoniczno-budowlana nie jest projektem budowlanym (program na telefon). Może stać się nim dopiero wtedy, gdy w wyniku zlecenia adaptacji zostanie dopasowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych. Projekt musi być również dostosowanych do wytycznych znajdujących się w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także do zaleceń inwestora (program na egzamin ustny).

Projekt zagospodarowania działki

Projekt budowlany – co musi zawierać?

Bardzo ważnym dokumentem, stanowiącym element projektu budowlanego, jest projekt zagospodarowania działki (promocja 3 w 1). Jest to zarys projektowanych obiektów, np. budynku, dojazdów, śmietnika, ogrodzenia, czy szamba, a także sieci uzbrojenia terenu naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową. Bardzo ważną częścią projekty są również opisy i rysunki przyłączy, np. wodociągowego, kanalizacyjnego czy elektrycznego. W niektórych przypadkach wymagane jest również zaprojektowanie wjazdu na działkę lub ogrodzenia (segregator).
Każdy projekt budowlany może być wykonywany wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane. Projektant, najczęściej jest nim architekt, musi posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (opinie). Ponadto musi on sporządzić oświadczenie o tym, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Bezwzględnie wymagane jest uzgodnienie wszystkie projektów przyłączy w wybranych zakładach, np. w zakładzie wodociągów i kanalizacji, gazowniczym czy energetycznym. Projekt budowlany musi być uzgodniony w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Jeśli działka jest umiejscowiona na gruncie klasy I-III, to wymagane jest uzyskanie decyzji potwierdzającej wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami