Blog

03.05.2019

Projektant budowlany – wymagania

W artykule znajdziesz:

Projektant budowlany – wymagania

Obowiązujące przepisy uznają, iż projektantem jest osoba, która pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest to funkcja polegająca przede wszystkim na fachowej ocenie zjawisk technicznych, samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, architektonicznych i techniczno-organizacyjnych (program na komputer).

Projektant budowlany – wymagania

Oznacza to, że do zadań projektanta należy nie tylko projektowanie, ale również sprawowanie nadzoru autorskiego i sprawdzanie projektów techniczno-budowlanych. Aby możliwe było pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji, konieczne jest posiadanie wykształcenia technicznego i odbycie praktyki zawodowej, która jest zgodna z poziomem skomplikowania wykonywanych czynności (program na telefon). Co więcej, projektant musi posiadać uprawienia budowlane, które wydawane są na drodze decyzji przez odpowiedni organ samorządu zawodowego (opinie o programie).

Według aktualnych przepisów prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym również do projektowania przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej, bądź kierowania zespołem projektowym przysługuje tylko tym osobom, które są wpisane na listę właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Ponadto wymagany jest wpis w centralnym rejestrze, który prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i ma formę elektroniczną.

Ubieganie się o uprawnienia budowlane

Ubieganie się o uprawnienia budowlane możliwe jest po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia i odbyciu praktyki. Konieczne jest zdanie egzaminu zawodowego, podczas którego trzeba wykazać się teoretyczną i praktyczną znajomością procesu budowlanego oraz posiadanymi umiejętnościami technicznymi. Egzamin przeprowadzany jest przed komisją, która powoływana jest wśród członków samorządu zawodowego (promocja 3 w 1).

Zakres materiału wymaganego na egzaminie zależy od rodzaju oraz zakresu wybranych uprawnień budowlanych. W przypadku projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zakres materiałów jest nieco inny (program egzamin ustny). Wszystkie szczegóły można sprawdzić kilka miesięcy przed egzaminem na stronie internetowej miejscowej izby samorządu zawodowego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami