Projektant w procesie budowlanym

Projektant w procesie budowlanym


Jednym z uczestników procesu jest projektant, na którego prawo budowlane nakłada wiele obowiązków (program na komputer). Aby zostać projektantem trzeba mieć wykształcenie wyższe, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do projektowania. Najważniejszym zadaniem osoby pracującej na stanowisku projektanta jest opracowanie projektu budowlanego (program na telefon).

Projekt musi być sporządzony w taki sposób, aby był zgodny z wymaganiami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, np. BHP, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami, które znajdują się w decyzjach administracyjnych związanych z danym zamierzeniem budowlanymi, np. w decyzji o warunkach zabudowy (program egzamin ustny). Jeśli jest taka potrzeba, projektant musi zapewnić udział w opracowaniu projektu osób, które posiadają uprawnienia w odpowiednich specjalnościach. Wówczas odpowiada on za koordynację poszczególnych projektów branżowych, dbając jednocześnie o przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym (opinie o programie).

W przypadku obiektów kubaturowych funkcję głównego projektanta najczęściej pełni architekt. Jednak dla niektórych projektów budowlanych konieczne są uprawnienia w innych specjalnościach, np. projekt rozbudowy sieci telekomunikacyjnej wykonać może projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (segregator aktów prawnych).

Obszar oddziaływań


Do projektu projektant dołącza informację o obszarze oddziaływania obiektu, która musi zawierać zasięg obszaru oddziaływania w formie graficznej lub opisowej bądź informację, że obszar oddziaływania w całości mieści się na działce budowlanej oraz zestawienie przepisów, które posłużyły do określenia obszaru oddziaływania. Do obowiązków projektanta zalicza się także uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz opinii i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na żądanie organu sprawdzającego projekt budowlany lub innego podmiotu projektant wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące projektu (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !