Przeciekanie kotła stalowego

Przeciekanie kotła stalowego

Przeciekanie kotła stalowego może być spowodowane pęknięciem płaszcza, pęknięciem płomieniówek lub nieszczelnością na połączeniu płomieniówek ze ścianką sitową. Nieszczelności kotła na skutek różnego rodzaju pęknięć usuwa się przez spawanie. Najlepszym spawaniem w tym przypadku jest spawanie elektryczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy spawaniu elektrycznym należy zwracać uwagę, aby przewody elektryczne były należycie izolowane, aby spawanie odbywało się z dala od materiałów łatwopalnych i aby spawacz był zaopatrzony dla ochrony wzroku i twarzy w ochronne okulary oraz tarczę. Nieszczelne płomieniówki należy usunąć i wymienić na nowe.

W przypadku gdy nieszczelność płomieniówki stwierdzona została w sezonie opałowym, na okres do zakończenia sezonu opałowego uszkodzoną płomieniówkę należy wyłączyć przez dokładne zakorkowanie obu jej końców. Przecieki na połączeniach płomieniówek ze ścianą sitową uszczelnia się przez rozwalcowanie rur za pomocą specjalnych do tego celu używanych aparatów. Gdy rozwalcowywanie nie daje pożądanych rezultatów, rurę należy wymienić na nową (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy kotłach opłomkowych (wodnorurkowych), np. typu EW, zauważone pęknięcia na powierzchni rury można naprawić przez spawanie.
Naprawy wyżej opisanych nieszczelności dokonuje się tylko po odłączeniu kotła od instalacji przez zamknięcie odpowiednich zaworów; po zakończeniu robót kocioł poddaje się próbie na ciśnienie. Pamiętać przy tym należy, iż nie wolno zostawić instalacji ogrzewania wodnego na okres letni bez wody.

Woda w sieci powinna być utrzymana również w okresie letnim. Brak wody w kotłach i instalacji przez okres letni powoduje wysychanie szczeliwa w połączeniach kotła, grzejników i przewodów oraz sprzyja korozji.
Mechaniczne urządzenia do nawęglania są ważnym elementem, stosowanym przeważnie przy kotłach stalowych (uprawnienia budowlane).

Najprostszym i najczęściej stosowanym mechanicznym podajnikiem opału są podajniki ślimakowe, tzw. stokery, stanowiące typowe wyposażenie kotłów WCO-80. Podajniki tego typu mogą być montowane z przodu, z tyłu lub z boku kotła. Jeżeli kotły stalowe wyposażone są w mechaniczne podajniki opału, wówczas konserwator powinien stale sprawdzać, czy nie jest uszkodzone uziemienie silników przy wentylatorach i wyłączniki oraz czy w automatach olejowych nie należy wymienić lub uzupełnić oleju transformatorowego (program egzamin ustny).

Działanie sprzęgła


Przy stokerach należy skontrolować działanie sprzęgła i skrzynki biegów oraz oczyścić ślimacznicę (podajnik śrubowy), a następnie sprawdzić palenisko z niecką i płyty otaczające (opinie o programie). Należy także sprawdzić stan oliwy w skrzynce biegów. Gdy poziom oliwy znajdzie się poniżej dolnej kreski na szklanej rurce umieszczonej przy stokerze, wówczas konserwator powinien odkręcić śrubkę u góry na skrzynce biegów i dodać przez lejek dobrego oleju maszynowego. Maźniczki do ślimaka należy raz w miesiąc dokręcić (o 1-2 obroty). Należy także wyregulować dopływ powietrza przez odpowiednie dokręcenie tarczy, zasłaniającej otwór ssawny wentylatora oraz wyregulować działanie podajnika ślimakowego.

Oprócz podanych wyżej sposobów usuwania braków trzeba pamiętać, iż uszkodzony osprzęt kotłów stalowych najczęściej należy wymieniać na nowy, a przy kotłach obmurowanych konieczne jest również utrzymywanie w należytym porządku obmurza i rusztów. Pompy centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Utrzymanie w należytym porządku i stałej sprawności pomp w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody jest bardzo ważnym obowiązkiem każdego palacza-konserwatora (segregator aktów prawnych).

Opiece i stałej konserwacji powinny podlegać zarówno pompy będące w ruchu, jak i pompy rezerwowe. Do poważniejszych uszkodzeń zespołów pompowych (silnik i pompa), z jakimi najczęściej można się spotkać, należy:
a) uszkodzenie silnika elektrycznego - wezwać elektryka, silnik zdemontować i oddać do naprawy;
b) zużycie lub uszkodzenie łożysk - łożyska zdemontować i wymienić na nowe;
c) zatarcie pierścieni uszczelniających - pierścienie rozebrać, zatarcie usunąć;
d) wygięcie wału pompy lub silnika - pompę czy silnik zdemontować i oddać do naprawy lub wymiany wału;
e) uszkodzenie wirnika pompy - wirnik wymontować i naprawić lub wymienić na nowy.

Naprawę wyżej wymienionych uszkodzeń należy powierzać specjalnie wykwalifikowanym mechanikom czy elektrykom. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do naprawy zespołu pompowego silnik musi być wyłączony.
Staranna opieka i konserwacja urządzeń pompowych może zapobiec uszkodzeniom lub w znacznym stopniu zmniejszyć ich ilość (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !