Przed egzaminem – co warto wiedzieć?

Egzamin na uprawnienia budowlane to konieczność dla każdej osoby, która chce kierować robotami budowlanymi lub projektować (program na komputer). Za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu należy zapłacić, przy czym suma jest taka sama w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami. W takiej sytuacji trzeba zapłacić 800 zł z tytułu kwalifikacji, 800 zł za przeprowadzenie egzaminu oraz 450 zł, jeśli okaże się, że trzeba ponownie przeprowadzić część ustną egzaminu (program na telefon). W przypadku postępowania kwalifikacyjnego przed egzaminem na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami koszt wynosi odpowiednio – 1100 zł, 1100 zł oraz 600 zł.

Nadanie uprawnień budowlanych

Co warto wiedzieć?

Wszystkie zasady związane z przeprowadzeniem egzaminy na uprawnienia budowlane są w Polsce regulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku, dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na egzamin ustny). Egzaminy są organizowane przez Okręgowe Komisja Kwalifikacyjne właściwych miejscowo Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący komisji ustala terminy egzaminów – są one przeprowadzane dwa razy w roku, w sesji wiosennej i jesiennej (promocja 3 w 1).
Wszystkie informacje dotyczące terminów muszą być podane na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (segregator). Osoba, która została dopuszczona do egzaminu, dostaje informację na ten temat za pośrednictwem listu poleconego – list musi dotrzeć do kandydata minimum miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wyniki otrzymane na egzaminie są podawane od razu po posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego. Zespół Egzaminacyjny składa do Przewodniczącego Komisji wniosek o nadanie uprawnień budowlanych kandydatowi, który pozytywnie zaliczył część pisemną i ustną egzaminu. W przypadku, gdy kandydat nie zdał egzaminu, Przewodniczący podejmuje decyzję odmawiającą nadania uprawnień budowlanych i podaje termin, po upływie którego taka osoba ponownie może przystąpić do egzaminu (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !