Przekrój poprzeczny łuku dwuteowy

Przekrój poprzeczny łuku dwuteowy

Słupy mają przekroje o większym wymiarze skierowanym w poprzek mostu dla zwiększenia ich sztywności i uniknięcia dodatkowych elementów stężających.

Słupy są osadzone przegubowo na łukach i połączone bezprzegubowo z pomostem. Przekroje ich są zbieżne ku przegubom. Rozwidlenia łuków mają na celu zwiększenie szerokości wezgłowi i przez to sztywności poprzecznej mostu, potrzebnej do przeniesienia bardzo silnego w tej strefie parcia wiatru oraz do zwiększenia pola stopy fundamentowej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jezdnia drogowa niewielkiej szerokości, chodniki wykształcone wspornikowo na zewnątrz konstrukcji łuków, jeden tor tramwajowy.
Ustrój łukowy ze ściągiem.
Przekrój poprzeczny łuku dwuteowy, złożony z czterech ośmiokątów, połączonych środnikiem. Wysokość przekroju zmienna od 150 do 200 cm, szerokość stała 115 cm, grubość środnika łączącego obie półki 20 cm. Uzbrojenie łuku symetryczne: górą i dołem po 16 prętów 0 20 mm.

Ponadto każda półka uzwojona jest dwiema zachodzącymi na siebie spiralami. Uzbrojenie obu półek związane strzemionami zamkniętymi, przechodzącymi przez środnik.
Wieszakom dano przekrój prostokątny o dłuższym boku prostopadłym do osi wzdłużnej mostu. Łuki nie są stężone wiatrownicami. Wieszaki przenoszą parcie wiatru na poprzecznice i na podpory, a łuki na podpory (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pomost jest rozdzielony na trzy części: dwie boczne i jedną środkową. Każda z części bocznych ma siedem pól po 10,00 m, opartych na słupach pochyłych. Część środkowa pomostu ma pięć pól o rozpiętościach zmiennych.

Budowę wykonano w następującej kolejności:
- betonowanie odcinków łuku przy wezgłowiach oraz podpór prowizorycznych pod przeguby;
- budowa odcinków bocznych pomostu;
- wykonanie obu środkowych odcinków łuku zawartych między przegubami prowizorycznymi i zwornikiem;
- zwarcie środkowych odcinków łuku;
- ustawienie słupów pochyłych na łuku i oparcie na nich rusztowań pomostu;
- zabetonowanie pomostu (uprawnienia budowlane).

Projektant

Projektant widział dwa cele w pochyleniu łączników: konstrukcyjny i architektoniczny. Pierwszy cel polega na tym, że pochyłe łączniki dają dodatkowe składowe sił wzdłużnych w łuku i w pomoście, działające mimośrodowo i korygujące momenty zginające (program egzamin ustny). Drugim celem było wzbogacenie rytmu elewacji mostu, zaakcentowanie odrębności obu części bocznych, nie opartych na lukach, od części ustawionych na lukach przez odmienne pochylenia słupów oraz - zaakcentowanie symetrii łuku. Most leży na „drodze dwóch mórz" (Strada dei Due Mari) w pobliżu miasta Catanzara w Kalabrii. Długość drogi przechodzącej nad wąwozem wynosi około 470 m, a wysokość nad dnem potoku około 110 m. Zbocza wąwozu są bardzo strome. Na dnie wąwozu zalegają warstwy naniesione przez potok i nie nadające się do fundamentowania.
Słupy mostu są pochylone dla uzyskania poziomych składowych sił w lukach i w pomoście i dla zmniejszenia rozporu łuku (opinie o programie).

W porównaniu do wcześniej zbudowanego mostu przez Storms River, most przez Fiumarella wyróżniają następujące cechy:
- rozdwojenie łuków w wezgłowiach i w poprzek mostu,
- podział pomostu przez przęsła zawieszone,
- rozwidlenie podpór na dojazdach.

Dwa łuki bliźniacze są silnie stężone między sobą. Mają one przekroje skrzynkowe. W wezgłowiach są one rozdwojone w elewacji i w poprzek mostu. Odległość zewnętrznych ścian łuku jest największa w wezgłowiach i najmniejsza w zworniku. Części przywezgłowiowe, rozdzielone na cztery słupy zbieżne mają długość po 22 m (segregator aktów prawnych). Utrzymują one przeguby w wezgłowiach łuków.Luki mają dwa układy przepon: jeden normalny do osi łuków i drugi - równoległy do osi słupów. Przepony te omijają zwornik i przegub w nim umieszczony oraz przeguby w wezgłowiach, aby zachować czystość układu statycznego. Pomost jest oddzielony od łuków na całej długości mostu.

Podstawy przegubów łuków przenoszą siły na dwie skrzynie fundamentowe stężone przeponami, o rzucie kwadratowym 25 X 25 m normalnym do osi łuków w wezgłowiach.
Pomost ma cztery belki główne o środnikach grubości zmiennej od 0,25 do 0,70 m i o wysokościach zmiennych od 1,80 do 2,40 m złączonych płytą górną grubości 0,16 m i przeponami grubości 0,15 m i wysokości 1,00 m (promocja 3 w 1).

Oprócz tych przepon pomost jest stężony przeponami pochyłymi przejmującymi siły ze słupów; przekroje tych przepon są zmienne, dostosowane do przekrojów słupów. Rozpór łuków przenoszą ściągi. Długość połączenia wezgłowi łuków ze ściągami jest niewielka.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !