Przekrycie kościoła

Przekrycie kościoła

Podobną konstrukcję zastosowano jako przekrycie kościoła w Louisville. Dach w kształcie siodłowej paraboloidy hiperbolicznej ma grubość 8,75 cm przy wymiarach 33×41,5 m (program uprawnienia budowlane na komputer). Dach przekrywra powierzchnię 4500 m2. Część wspornikowa ma wysięg 24 m. Grubość łupiny przy wytrzymałości betonu na ściskanie 280 kG/cm2 zmienia się w granicach 17-M10 cm. Fragment wykonywania przekrycia dwu sekcji pomieszczenia dla poczty w mieście Providence stanu Rhode Island. Rozstaw słupów każdej sekcji wynosi 45×42 m.

Wytrzymałość siedmiodniowa betonu wynosiła 280 kG/cm2 przy ciężarze objętościowym 1760 kG/m. Przy ciężarze objętościowym 1700 kG/m3 i wytrzymałości betonu 280 kG/cm2 grubość prefabrykowanych elementów kopuły wynosi 8,75 cm.
W górnictwie lekki beton znalazł szerokie zastosowanie do wykonywrfhia elementów obudowy szybów górniczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zastąpienie stosowanych dotychczas żelbetowych elementów 1,5-krotnie lżejszymi elementami wykonanymi z lekkiego betonu w istotny sposób ułatwia i przyśpiesza ich montaż. W budownictwie okrętowym betony lekkie stosowane są do konstrukcji kadłuba i nadbudowy różnych typów statków.

Z lekkiego betonu mogą być też wykonane elementy pokładu i burt oraz poprzeczne przegrody statku (uprawnienia budowlane). Kadłuby takich statków są ok. 20% lżejsze od odpowiednich wykonanych z żelbetu. Pierwsze próby zastosowania betonu lekkiego do wykonywania cienkościennych łupin zostały poczynione w USA już w okresie I wojny światowej. W 1919 roku wodowano w Mobile (Alabama-USA) betonowy tankowiec SS „Selma” o wyporności 7500 T, którego kadłub wykonany został z lekkiego betonu z kruszywa z ekspandowanych glin o wytrzymałości 350 kG/cm2.
Okręt po 2 latach zatonął. Po 30 latach przebywania w wodzie pręty zbrojenia kadłuba okrętu nie wykazywały śladów korozji, pomimo że grubość otulenia zbrojenia wynosiła tylko 1.5 cm przy grubości ściany kadłuba 10,2 cm (program egzamin ustny).

Parametry materiałowe

Podobnie w czasie II wojny światowej zbudowano 100 takich okrętów przy użyciu konstrukcyjnego betonu lekkiego. Wytrzymałość betonu R2 a wynosiła z reguły ok. 360 kG/cm2, przy ciężarze objętościowym nie przekraczającym 1750 kGm2 (opinie o programie).
Konstrukcjami z betonów lekkich nazywamy takie konstrukcje, w których beton lekki przenosi siły wewnętrzne, występujące w konstrukcji wskutek jej obciążenia.
Podstawowymi parametrami, których znajomość potrzebna jest do wymiarowania konstrukcji z betonów lekkich - podobnie jak w przypadku konstrukcji z betonu zwykłego czy muru z cegły - są ciężar betonu, jego wytrzymałość i odkształcalność.

Wartości liczbowe tych parametrów przyjmuje się do obliczeń statycznych dla stanu odpowiadającego warunkom, w których rozpatrujemy konstrukcję.
W przypadku betonów lekkich czynniki takie jak zmiana składników betonu lub jego wilgotność mają szczególnie duży wpływ na ciężar i cechy wytrzymałościowe materiału. Większy niż w przypadku betonu zwykłego jest tu również wpływ długotrwałego działania obciążenia na wielkość odkształceń betonu (segregator aktów prawnych).
Dla określenia bezpieczeństwa konstrukcji - z uwagi na warunki materiałowe - potrzebna jest znajomość współczynnika przeciążenia v, tj. stosunku największego ciężaru, jaki z prawdopodobieństwem p może pojawić się w praktyce, do średniego ciężaru materiału w konstrukcji, oraz współczynnika jednorodności p, tj. stosunku wytrzymałości najniższej, jaka z prawdopodobieństwem p może zaistnieć w praktyce, do średniej wytrzymałości materiału.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w normach krajów RWPG przyjmuje się p = 0,9985 (promocja 3 w 1).
Dalsze parametry materiałowe, takie jak mrozoodporność, przewodność cieplna, odporność na uderzenia itp., mają również bardzo istotne znaczenie dla konstrukcji. Wpływają one jednak nie tyle na wymiarowanie elementów konstrukcji, co na zakres stosowania materiałów w tej konstrukcji.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !