Przekrycie

Przekrycie

W zbiornikach krytych przekrycie połączone jest ze ścianami monolitycznie przegubowo, rzadziej przesuwnie. Połączenia tego na ogół się nie uszczelnia, jedynie przy magazynowaniu produktów naftowych wymagana jest gazoszczelność przekrycia (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla ochrony przed zbytnim ochłodzeniem lub nagrzaniem przechowywanej cieczy, a przez to zbiornika, stosuje się izolację lekką, np. gazobeton, suprema itp. Przy zbiornikach zagłębionych w ziemi dotychczas stosowano warstwę żużla i gruntu lub samego gruntu do 1 m grubości.

Ostatnio dla zmniejszenia obciążenia daje się i przy tych zbiornikach lekką izolację. Przy projektowaniu izolacji zwłaszcza większych zbiorników, należy wziąć pod uwagę warunki klimatyczne, częstotliwość wymiany cieczy oraz dopuszczalne wahania temperatury. Odpowiednio dobrana izolacja ma znaczny wpływ na rodzaj i koszt przekrycia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zależności od obciążenia stosuje się: albo monolityczne płyty płaskie, prefabrykowane łupiny lub ruszty przykryte płytami z gazobetonu, albo w przypadku ciężkiej warstwy ocieplającej - stropy płytowo-żebrowe o żebrach w jednym lub w dwu kierunkach, stropy grzybkowe, przekrycia sklepione w jednym lub w dwu kierunkach, monolityczne lub prefabrykowane.

Należy zauważyć, że przy budowie zbiorników stosuje się prefabrykaty najczęściej tam, gdzie nie wymaga się szczelności a więc w przekryciach (uprawnienia budowlane). Oprócz tego jako prefabrykowane wykonuje się często słupy, zastrzały i podpory znajdujące się albo w całości na zewnątrz, albo wewnątrz zbiornika. Ustroje belkowe ze względu na znaczną wysokość ułożonych na sobie elementów są jako przekrycia mniej korzystne, chyba że istnieje możliwość podniesienia poziomu wody ponad dolną krawędź podciągów np. w zbiornikach na wodę przemysłową. Trzy typy prostych przekryć prefabrykowanych. Podciągi, a często nawet i płyty są sprężone, spotyka się również podciągi żelbetowe z wiotkim stalowym pasem dolnym (program egzamin ustny).

Maksymalna rozpiętość sklepienia

Przykładem zastosowania cylindrycznych sklepień prefabrykowanych może być zbiornik w Saint-Cloud w Paryżu, który został przekryty szeregiem cienkich sklepień o rozpiętości 3,85 m i strzałce 0,85 m. Sklepienia te oparto na żelbetowych podciągach teowych podpartych co 5,20 m. Sklepienie ma grubość 8 cm przy wezgłowiu i 6 cm w kluczu.

Podciągi zostały w linii słupów połączone ściągami żelbetowymi z tym, że pominięto je co 5 pole, w celu uzyskania sprężystych przerw w przekryciu pozwalających na amortyzację skurczu i zmian temperatury. W kierunku długości podciągów dano przerwy dylatacyjne. Środkowe rzędy słupów podpierających sklepienie usztywniono parami zastrzałów.
Oprócz sklepień klasztornych kwadratowych stosuje się jako przekrycia sklepienia klasztorne sześciokątne (opinie o programie).

Przykładem może tu być zbiornik w Corpus Christi (Texas), w którym przekrycie oparte jest na słupach sześciokątnych, rozstawionych w regularnej siatce sześciokątnej, o boku 5,85 m. Maksymalna rozpiętość sklepienia wynosi 11,65 m. Grubość sklepienia w kluczu 15 cm, w 1/4 rozpiętości 18 cm i przy podporze 13 cm. Ze względu na sprężystość sklepień nie zastosowano dylatacji, co zdało w pełni egzamin. Płytę przekrycia wykonuje się zwykle ze spadkiem 0,5-1%, dla łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych. Powierzchnię wyrównuje się gładzią cementową oraz zabezpiecza izolacją z papy lub tp. W przekryciu zakłada się na ogół wywietrzniki w celu zwentylowania przestrzeni nad zwierciadłem cieczy (segregator aktów prawnych).

Są one potrzebne nie tylko ze względów technologicznych (np. dla wody pitnej) lecz także dla utrzymania równomiernego ciśnienia powietrza nad powierzchnią cieczy, przy zmianie poziomu zwierciadła cieczy. Przy niektórych przekryciach np. namiotowych jest to uciążliwe, gdyż każdy namiot powinien mieć swój wywietrznik. Wyjątek stanowią tu zbiorniki na ciecze lotne, w których bezpośrednie połączenie górnej części zbiornika z atmosferą powoduje znaczne straty spowodowane ulatywaniem wytwarzającej się stale pary (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !