Blog

23.04.2019

Przekształcenie działki rolnej

W artykule znajdziesz:

Przekształcenie działki rolnej

Budowa własnego domu to marzenie wielu. Jest to jednak dosyć długi i wieloetapowy proces, który wymaga złożonej aktywności (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wielu osobom, które marzą w przyszłości o wybudowaniu domu, a dysponują ziemią, wydaje się, że będą mogli

Przekształcenie działki rolnej

rozpocząć budowę w każdej chwili. Niestety, nie jest to takie proste (program na komputer). Dom można postawić tylko wtedy, kiedy jest to działka budowlana. Jeżeli ziemia nie ma takiej klasyfikacji, potrzebne będzie przekształcenie działki rolnej, na budowlaną.

Odrolnienie działki. Jeżeli ziemia, jaką dysponujemy jest określona jako rolna, należy przeprowadzić jej odrolnienie (program na telefon). Przekształcenie działki rolnej zazwyczaj obydwa się w dwóch etapach. Pierwszy stanowi zmianę przeznaczenia gruntu. Zgodnie z tym procesem, ziemia rolna przechodzi w nową kwalifikację, jako działka budowlana, czyli teren, na którym można rozpocząć budowę obiektu mieszkalnego (opinie o programie). Na tym się jednak nie kończy. Należy bowiem przeprowadzić drugi etap, którym jest wyłączenie ziemi z możliwości przeprowadzania na niej produkcji rolnej (segregator aktów prawnych).

Z czym wiąże się odrolnieni działki?

Odrolnienie działki to proces, który dokonuje zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dany grunt był objęty jakimiś planami. Informacji takich uzyskamy w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku przynależności gruntu do planu miejscowego zagospodarowania przestrzeni, będzie konieczne dokonanie jego zmiany. Jeżeli tak nie było, będziemy jedynie oczekiwać na wydanie zezwolenia na zabudowę (program egzamin ustny).

W tym pierwszym przypadku, należy uzbroić się w cierpliwość. Jest to proces czasochłonny i trudny. Należy sporządzić odpowiedni wniosek, zawrzeć w nim uzasadnienie przeprowadzenia tej zmiany, dołączyć mapy ewidencyjne oraz mapę nieruchomości, jaka miałaby powstać w danym miejscu. Pismo należy skierować w zależności od sytuacji: do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek o przekształcenie działki rolnej ma charakter postulatywny. Dla petenta oznacza to, że termin odpowiedzi nie jest ustalony (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami