Blog

26.01.2021

Przemysł tekstylny

Przemysł tekstylny

Przemysł tekstylny

Górnictwo: kopalnie rudy, torfu, soli kamiennej.
Materiały budowlane: wytwórnie eternitu, łupku, cegły, materiałów ogniotrwałych, szkła, fajansu, porcelany.
Przemysł tekstylny: przędzalnie i tkalnie bawełny, lnu i wełny (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przemysł spożywczy: gorzelnie, młyny, wytwórnie masła, masarnie, fabryki tytoniowe.

Elektrownie dla paliwa powyżej 3 t/godz, 10% popiołu przy zatrzymaniu 25%.
Przemysł chemiczny: perfumerie, fotochemie, wytwórnie przedmiotów z masy plastycznej.
Przemysł metalurgiczny: zakłady o mechanicznej obróbce metali bez odlewni i obróbki chemicznej.
Przemyśl budowlany: zakłady obróbki kamieni naturalnych, zakłady produkujące z trzciny, gipsu, stolarnie.
Przemysł włókienniczy: przędzalnie i tkalnie bez oddziałów’ malarskich.

Przemysł spożywczy: chłodnie, fabryki konserw, rafinerie, cukrownie, fabryki makaronów, piekarnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podobne odległości liczone są od budynku, w którym odbywa się określona produkcja, a nie od granicy zakładu.
Odległości od budynków, w których umieszczone są szczególnie hałaśliwe oddziały produkcyjne z natężeniem hałasów powyżej 90 decybelów, do budynków mieszkalnych przeznaczonych dla personelu niezbędnego dla likwidacji awarii oraz do pomieszczeń straży przemysłowej powinny być nie mniejsze niż 100 m.

Zakłady przemysłowe

Przepisy pozwalają wykorzystywać strefy ochronne zakładów szkodliwych dla otoczenia pod budowę innych zakładów przemysłowych o niższych wymaganiach ochronnych.
Przepisy przeciw pożarowe przewidują podział materiałów i konstrukcji budowlanych na trzy grupy pod względem odporności ogniowej.
Budynki natomiast pod względem stopnia odporności ogniowej dzielą się na pięć grup (od I do V) w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów i konstrukcji.
Zakłady przemysłowe pod względem stopnia zagrożenia pożarem dzielą się z kolei na pięć kategorii (od A do E).

Do kategorii A należą budynki najbardziej zagrożone niebezpieczeństwem pożaru, zaś do kategorii E - najmniej zagrożone (uprawnienia budowlane).
Odległości między dwoma budynkami oraz między budynkami i budowlami a krytymi składami zależne są od stopnia ich ogniotrwałości i najbardziej niebezpiecznej kategorii produkcji odbywającej się w jednym z budynków.
Do celów ochrony przeciwpożarowej należy wykorzystywać drogi komunikacyjne przeznaczone do celów produkcyjnych.

Jeżeli jednak do celów produkcyjnych nie jest potrzebna budowa dróg na terenie zakładu przemysłowego, podjazd dla samochodów straży pożarnej musi być zabezpieczony przez pozostawienie pustego wyrównanego terenu wzdłuż całego budynku przynajmniej z dwóch stron (program egzamin ustny). W budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 10 ha podjazd musi być zapewniony ze wszystkich czterech stron. Odległość od krawędzi lub od skraju wyrównanego terenu do ściany budynku nie może być w tym przypadku większa niż 25 m.
Podjazdy dla samochodów straży pożarnej (pasy pustego terenu o szerokości nie mniejszej od 6 m) do budynków, budowli i zbiorników wody przy
gruntach gliniastych i lotnych muszą być utrwalone warstwą roślinną albo szlaką lub żwirem, umożliwiającą przejazd samochodów i powinny mieć spadek zapewniający odprowadzenie wód deszczowych.
Przy opracowaniu planów generalnych zakładów przemysłowych należy uwzględniać przepisy wprowadzone Zarządzeniem PKPG, nr 29 z dnia 3. II. 1953.

Przewidują one podział zakładów przemysłowych na trzy kategorie (opinie o programie). Zaliczenia do poszczególnych kategorii dokonuje resortowy minister.

Odnośnie do lokalizacji przemysłu przepisy zalecają:
- unikanie dużych koncentracji gałęzi przemysłu szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,
- unikanie sytuowania zakładów przemysłowych w sposób akcentujący je w terenie oraz w pobliżu punktów łatwej orientacji lotniczej (skrzyżowanie dróg, mosty itp.),
- unikanie tworzenia zakładów przemysłowych o powierzchni ponad 200 ha i zespołów o powierzchni ponad 500 ha (segregator aktów prawnych),
- łączenie zakładów przemysłowych szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej z zakładami mniej ważnymi oraz takie kształtowanie zarysu działki, aby umożliwiało maskowanie (wykorzystanie naturalnych warunków otoczenia),
- unikanie z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru budowania zakładów przemysłowych na linii najczęściej działających wiatrów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami