Przenoszenie poziomu

Przenoszenie poziomu

w pewnym punkcie B trzeba wyznaczyć poziom (wysokość) odpowiadający  innego punktu A, to przy niewielkiej odległości punktu A od punktu B  to wykonać poziomnicą albo niwelatorem wodnym, zaś przy odległości - niwelatorem libelowym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przeniesienie poziomu za pomocą poziomnicy wykonuje się w następujący sposób,odcinka AB wytycza się punkty pośrednie w odległościach równych długości poziomnicy i stabilizuje się je palikami. Następnie układa się poziomnicę na sąsiednich palikach, doprowadzając ją za każdym razem do położenia pozostało przez dobicie palików na właściwą wysokość (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ostatnie położenie  (nad punktem B) wyznacza przeniesioną do punktu B rzędną poziomu Zttttktu A. Przeniesienie rzędnej poziomu HA z punktu A do punktu B za pomocą niwelatora wodnego wykonuje się następująco.

Jedną rurkę niwelatora ustawia się w punkcie A, a drugą w punkcie B. Następnie podnosząc lub opuszczając drugą rwfcę szuka się takiego jej położenia, przy którym wysokość h cieczy w obu rurkach na podziałce, będzie taka sama. Podstawa drugiej rurki w punkcie B wówczas poziom podstawy rurki pierwszej, czyli poziom punktu A . S wbija się palik na odpowiednią wysokość (uprawnienia budowlane).
Sposób przenoszenia poziomu są mało dokładne. Przeniesienie rzędnej tu A na punkt B z dużym stopniem dokładności wykonuje się za pomocą ■helowego w następujący sposób. Ustawia się niwelator pomiędzy punktami . aa punkcie A - łatę niwelacyjną Następnie celuje się lunetą do spoziomowaniu libeli śrubą elewacyjną dokonuje się odczytu na łacie ustawia się drugą łatę w punkcie B w taki sposób, żeby po wycelowaniu otrzymać na łacie taki sam odczyt jak w punkcie A.

W tym razie od rzeźby terenu trzeba w punkcie B albo wbić palik odpowiednio ponad teren, albo wykonać wykop, którego dno będzie leżało na poziomie. Wytyczanie zadanej wysokości (rzędnej) pewnym punkcie A trzeba wyznaczyć poziom o zadanej wysokości to wykonuje się to niwelatorem libelowym w następujący sposób. Na każdym ca rwoowy znajduje się tzw. reper roboczy, tj. punkt R. którego wysokość (rzędna) (program egzamin ustny).

Niwelator ustawia się między reperem R i punktem A. zaś umilić R ustawia się łatę. Celując do laty lunetą (przy spoziomowanej elewacyjną libeli) dokonuje się na niej odczytu. Następnie ustawia się drugą punkcie A w taki sposób, żeby odczyt na niej byl równy.

Wytyczanie linii poziomej


Trzeba wytyczyć na gruncie odcinek leżący w poziomie (np. dno wykopu lub nasypu), to można to wykonać za pomocą krzyży niwelacyjnych lub za pomocą libelowego. Jeżeli np. wzdłuż kierunku wyznaczonego w terenie odcinka walczy wytyczyć linię poziomą za pomocą krzyży niwelacyjnych (opinie o programie).
Wytycza się pomiędzy ustabilizowanymi palikami na które uprzednio przeniesiono poziom (wysokość) wyznaczanej linii, kilka pośrednich C. D. itd. i stabilizuje się je kolkami. Następnie ustawia
obu końcach odcinka, w punktach A i B. dwa krzyże niwelacyjne, po czym jeden staje za punktem A i patrząc w kierunku tyczonego odcinka celuje wzdłuż krawędzi poprzeczek obu krzyży, drugi zaś pomiarowy ustawia kolejno krzyże wszystkich punktach pośrednich C. D. E itd.. dobijając stabilizujące je paliki wskazań pierwszego pomiarowego - na taką wysokość (głębokość), aby krawędzie poprzeczek krzyży pośrednich pokrywały się wzrokowo. Tak wbite wyznaczają na gruncie linię poziomą (segregator aktów prawnych).

Podobnie wyznacza się linię poziomą wzdłuż odcinka AB (na poziomie punktu A) za pomocą niwelatora. W tym celu ustawia się niwelator pomiędzy punktami A i Bw pobliżu punktu A i celując lunetą latora do laty ustawionej na punkcie A wykonuje się odczyt NA. Następnie drugi ustawia się kolejno - najpierw w punkcie B. a potem we wszystkich punktach średnich C. D, … itd., ustawiając ją na tak głęboko wbitych w grunt palikach, odczyty na łacie we wszystkich punktach były jednakowe i równe odczytów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !