Blog

22.06.2018

Przepisy budowlane – samowola budowlana

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – samowola budowlana


Samowolą budowlaną nazywane jest prowadzenie inwestycji bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Zjawisko to dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, ale również różnego rodzaju nadbudówek, dobudówek, garaży, wiat, szop oraz innych konstrukcji, których zbudowanie musi być poprzedzone posiadaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych. Zgodnie z wynikami niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli zjawisko samowoli budowlanych jest bardzo rozpowszechnione – w samej, niewielkiej wsi w gminie Krokowa, znaleziono aż 500 obiektów, które stanowiły samowolę budowlaną.
Warto wiedzieć, że inwestor, który decyduje się na samowolę budowlaną, jest narażony na karę, przy czym kara ta nie ulega przedawnieniu. Nawet po wielu latach od budowy organ administracji budowlanej może wydać decyzję o nakazie rozbiórki obiektu lub tylko jego nielegalnej części. Co więcej, samowola budowlana jest również przestępstwem, ao czym mówi art.90 Prawa budowlanego, który brzmi „Kto, w przypadkach określonych w art. 48, (…) wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Oczywiście kary więzienia są orzekane wyłącznie w skrajnych przypadkach i zwykle dotyczą wyłącznie inwestycji realizowanych przez firmy. Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku orzeczenia takiej kary minimalny czas, który trzeba spędzić w więzieniu do miesiąc. Jeśli zaś chodzi o grzywny, to najczęściej sąn one dość wysokiej. Zgodnie z kodeksem karnym najwyższa kara grzywny w przypadku samowoli budowlanej może wynieść nawet 720 tysięcy złotych. Wynika to z przepisu „grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360”.
Co ważne, sankcje karne przedawniają się po 5 latach od postawienia samowoli budowlanej. Jednak sankcje administracyjne, które bywają równie dotkliwe, nie przedawniają się nigdy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami