Przepisy budowlane – umowa o prace projektowe

 

Przepisy budowlane – umowa o prace projektowe

Projektantem może być architekt, generalny architekt, pracownia projektowa będąca osobą prawną, biuro projektowe lub spółka prawa handlowego (uprawnienia budowlane). Podpisując umowę o prace projektowe podmiot ten zobowiązuje się do wykonania czynności przewidzianych w tej umowie w zgodzie z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami, współczesną wiedzą techniczną, standardami projektowania oraz etyką zawodu architekta (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Osoba zamawiająca, czyli inwestor, zobowiązuje się natomiast do odbioru tych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia. Zakres prac wykonawczych obejmuje studia i analizy projektowe, na które składa się:
• ocena dostępności infrastruktury,
• ocena lokalizacji inwestycji,
• ocena uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych,
• ocena dostępności komunikacyjnej,
• analiza oddziaływania na środowisko,
• analiza warunków posadowienia,
• analizy akustyczne,
• ocena opłacalności ekonomicznej inwestycji,
• wstępny harmonogram prac projektowych,
• wstępny harmonogram realizacji inwestycji.


Zobowiązanie osoby zatrudnionej na stanowisku projektanta jest ograniczone wyłącznie do ściśle określonego kryterium projektowania, np. tylko do wykonania projektu koncepcyjnego. Zakres zobowiązań jest określony w umowie i prace projektowe. Projektant za swoją prace może otrzymać wynagrodzenie na podstawie uzasadnionych kosztów wynikających z pracy projektowej lub w postaci ryczałtu. W skład uzgodnionej kwoty wynagrodzenia wchodzi m.in. całkowity koszt nadzoru autorskiego i dokumentacji projektowej, niezbędne do realizacji inwestycji oraz przekazania jej do użytku (program uprawnienia budowlane na komputer). W przypadku, gdy strony zdecydowały się na wynagrodzenie ryczałtowe, projektant może żądać podwyższenia ustalonej kwoty, jeśli doszło do niemożliwej do przewidzenia wcześniej zmiany stosunków. W umowie strony muszą określić wysokość tzw. rażącej straty, która stanowiłaby uzasadnienie żądania o podwyżkę wynagrodzenia. W przypadku określenia wysokości wynagrodzenia na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektant również może żądać podwyższenia ryczałtu, jeśli pomimo odpowiedniej staranności nie był w stanie przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !