Blog

26.06.2018

Przepisy budowlane – warunki techniczne obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – warunki techniczne obiektów budowlanych


Od 1 stycznia 2018 roku zmianie uległy warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Celem zmian jest dostosowanie przepisów do aktualnych technologii oraz przyspieszenie procesu inwestycji. Nowelizacja objęła zarówno przepisy ogólne, jak i przepisy dotyczące:
• bezpieczeństwa pożarowego,
• zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej,
• zabudowy i zagospodarowania budynków i pomieszczeń,
• oszczędności energii,
• izolacyjności cieplnej,
• wyposażenia technicznego budynków.
Według nowych przepisów działka budowlana to nieruchomość lub działka gruntu, które cechy geometryczne, wielkość, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej sprawiają, że działka spełnia wymogi pozwalające na realizację na niej obiektów budowlanych.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Kolejny rozdział dokładnie określa, jakie odległości od granicy działki trzeba zachować podczas usytuowania budynku. Same odległości nie uległy zmianie – nadal obiekt musi znajdować się 3-4 metry od granicy działki. Jednak teraz odległości te dotyczące ścian bez okien i drzwi i odpowiednio z oknami i drzwiami. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest usytuowanie budynku w odległości wynoszącej zaledwie 1,5m od granicy działki. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy takie rozwiązanie przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Budynek może być usytuowany także bezpośredni przy granicy działki pod warunkiem, że będzie on przylegał ścianą do ściany budynku, który znajduje się na działce sąsiedniej. Jego wysokość musi być zgodna z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub planem miejscowym. Budynek gospodarczy może sytuować przy granicy sąsiedniej działki budowlanej w odległości nie mniejszej niż 1,5m bez względu na jego gabaryty. W przepisach wydłużono dopuszczalną długość garażu do 6,5m, a szerokość miejsca postojowego auta osobowego zwiększono do 2,5m.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami