Blog

22.06.2018

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy


Zgłoszenie budowy lub przebudowy, która nie powoduje zwiększenia obecnego obszaru oddziaływania budynków na nieruchomości sąsiednie, zgłasza się do właściwego organu oraz do projektanta sprawującego nadzór nad realizacją budowy w zgodzie z projektem. Do zgłoszenia należy dołączyć na piśmie następujące dokumenty:
• oświadczenie kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy potwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową lub robotami budowlanymi,
• oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych potwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• zaświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych o uprawnieniach do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• w przypadku, gdy inwestor ustanowi nadzór inwestorski, należy dołączyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku oraz zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• dokument zawierający wszystkie dane, które zostały zamieszczone w ogłoszeniu związanym z bezpieczeństwem pracy i ochrony zdrowia – przepis ten nie dotyczy budowy obiektów liniowych oraz obiektów służących bezpieczeństwu i obronności kraju.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Wszelkie roboty budowlane na placu budowy można wykonywać dopiero po otrzymaniu zgody na piśmie lub tzw. milczącej zgody na prowadzenie prac budowlanych. Należy powstrzymać się z tymi czynnościami do momentu, aż decyzją o pozwoleniu na budowę będzie ostateczna. Wykonanie jakiejkolwiek czynności uznawanej za rozpoczęcie budowy przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę, może być uznane za samowolę budowlaną. Jest to wykroczenie, które karane jest karą grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet więzieniem.
Do czynności uznawanych za rozpoczęcie budowy zalicza się także tzw. czynności przygotowawcze do robót rozbiórkowych, czyli np. usuwanie gruzu. Wszystkie działania, których celem jest nawet częściowe wyrównanie terenu, mogą być zakwalifikowane do prac przygotowawczych niezbędnych np. do niwelacji terenu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami