Wieniec żelbetowy

 

Wieniec żelbetowy

Wieniec żelbetowy powinien być opuszczony o 5 cm poniżej spodu belek stropowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Końce belek żelbetowych wtapia się w wieniec żelbetowy, uzbrojony stalowymi prętami.
Belki na ścianie zewnętrznej i wewnętrznej należy zakotwić za pomocą prętów stalowych 0 od 10 do 14 mm. długości od 30 do 45 cm. przewleczonych przez otwory znajdujące się w końcach belek, które należy obetonować albo starannie obmurować. Wieńce i poduszki betonowe należy ocieplić od strony zewnętrznej muru. aby w tych miejscach nie powstawały mostki przemarzania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pod ścianki działowe wykonane z cegły, usytuowane równolegle do belek, należy ułożyć dwie belki o tych samych numerach, jakie daje się do wykonania stropu. Przestrzeń między belkami powinna być zabetonowana w celu połączenia w jedną konstrukcję nośną.
Wypełnienia międzybelkowe: Powszechnie stosowane są następujące rodzaje wypełnień pól między belkami T-27:
pustaki gipsowe typu KMK-I.
0 płyty żelbetowe prefabrykowane ze żwirobetonu lub żużlobetonu. przystosowane do oparcia na dolnej stopce belki (uprawnienia budowlane).
Ponadto do wypełnienia pól między belkami T-27 można stosować sklepienie Kleina z cegły, sklepienia odcinkowe z cegły lub betonu, podobnie jak wykonuje się te sklepienia na belkach stalowych dwuteowych.
W zależności od obciążenia użytkowego stropu i rozstawu osiowego belek rozróżniamy dwa rodzaje pustaków gipsowych KMK-1:
- pustaki długości 84 cm. szerokości 30 cm i wysokości 25 cm. stosowane przy osiowym rozstawie belek 90 cm.
- pustaki długości 116 cm. szerokości 30 cm i wysokości 25.5 cm, stosowane przy osiowym rozstawie 120 cm.
Pustaki gipsowe KMK-1 przy przewożeniu układa się długością w kierunku jazdy, ściśle jeden kolo drugiego (program egzamin ustny).
Pierwszą warstwę pustaków układa się na rozesłanej stornie, a następne na podkładach drewnianych z desek ułożonych na dolnej warstwie pustaków. Składuje się je pod zadaszeniem na suchym podłożu, układając w stosy, podobnie jak na środkach transportowych.
Do wykonania stropów można stosować tylko pustaki całe. nie popękane i nie wyszczerbione na krawędziach, gdyż reperacja ich jest niemożliwa (opinie o programie).

Pustaki gipsowe

Pustaki gipsowe KMK-I wolno stosować tylko do stropów w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem stropów nad piwnicami. Nie należy ich stosować w pomieszczeniach zawilgoconych.
Prefabrykowane płyty żelbetowe do wypełnienia pól między belkami T-27 mogą być ze żwiro- lub żużlobetonu. Płyty żwirobetonowe mają następujące wymiary:
- dla osiowego rozstawu belek 90 cm: długość - 82.5 cm. szerokość 59.5 i grubość 4 cm,
- dla osiowego rozstawu belek 120 cm: długość 112.5 cm. szerokość 29.5 i grubość 4 cm.
Płyty żużlobetonowe produkowane są o tych samych długościach i szerokościach co płyty żwirobetonowe. natomiast ich grubość jest większa i wynosi 6 cm; mają one lepsze parametry termoizolacyjne od płyt ze żwirobetonu.
Na środkach transportowych płyty układa się rębem (na kant) długością w kierunku jazdy oraz szczelnie, aby nie następowało przesuwanie się ich w czasie transportu, co może spowodować obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. Dno samochodu należy wyścielić słomą. Na placu składuje się je również rębem w jednej lub dwu warstwach (segregator aktów prawnych). Po ułożeniu płyt w stropie spoiny między poszczególnymi płytami oraz między płytami i belkami zalewa się rzadką zaprawą cementową 1:2 lub 1:3.
Przed przystąpieniem do układania pustaków KMK-I lub płyt żelbetowych należy ułożyć po jednym pustaku lub po jednej płycie w polach przy obu końcach belek, aby nie nastąpiło przesunięcie belek w czasie układania następnych pustaków lub płyt. co spowodowałoby zmniejszenie powierzchni oparcia pustaka na stopce belki.

Następnie wypełnia się resztę pól między belkami, ustawiając pustaki i płyty ściśle obok siebie. Tej samej zasady należy przestrzegać również przy wtapianiu końców belek stropowych w wieniec żelbetowy, aby nie nastąpiło rozszerzenie lub zwężenie pól między belkami.

Przy zwężeniu tych pól niemożliwe byłoby ułożenie płyt i pustaków na dolnych stopkach belek (promocja 3 w 1). Pachwiny między belkami i pustakami wypełnia się betonem marki 110. Kruszywo w betonie powinno być drobne (o średnicy do 2 cm). Nadmiar betonu ściąga się łatą tak. aby na wierzchu pustaków powstała warstwa betonu grubości ok. 2.5 cm. wzmacniająca nośność pustaka.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !