Wieniec żelbetowy

 

Wieniec żelbetowy

Wieniec żelbetowy powinien być opuszczony o 5 cm poniżej spodu belek stropowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Końce belek żelbetowych wtapia się w wieniec żelbetowy, uzbrojony stalowymi prętami.
Belki na ścianie zewnętrznej i wewnętrznej należy zakotwić za pomocą prętów stalowych 0 od 10 do 14 mm. długości od 30 do 45 cm. przewleczonych przez otwory znajdujące się w końcach belek, które należy obetonować albo starannie obmurować. Wieńce i poduszki betonowe należy ocieplić od strony zewnętrznej muru. aby w tych miejscach nie powstawały mostki przemarzania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pod ścianki działowe wykonane z cegły, usytuowane równolegle do belek, należy ułożyć dwie belki o tych samych numerach, jakie daje się do wykonania stropu. Przestrzeń między belkami powinna być zabetonowana w celu połączenia w jedną konstrukcję nośną.
Wypełnienia międzybelkowe: Powszechnie stosowane są następujące rodzaje wypełnień pól między belkami T-27:
pustaki gipsowe typu KMK-I.
0 płyty żelbetowe prefabrykowane ze żwirobetonu lub żużlobetonu. przystosowane do oparcia na dolnej stopce belki (uprawnienia budowlane).
Ponadto do wypełnienia pól między belkami T-27 można stosować sklepienie Kleina z cegły, sklepienia odcinkowe z cegły lub betonu, podobnie jak wykonuje się te sklepienia na belkach stalowych dwuteowych.
W zależności od obciążenia użytkowego stropu i rozstawu osiowego belek rozróżniamy dwa rodzaje pustaków gipsowych KMK-1:
- pustaki długości 84 cm. szerokości 30 cm i wysokości 25 cm. stosowane przy osiowym rozstawie belek 90 cm.
- pustaki długości 116 cm. szerokości 30 cm i wysokości 25.5 cm, stosowane przy osiowym rozstawie 120 cm.
Pustaki gipsowe KMK-1 przy przewożeniu układa się długością w kierunku jazdy, ściśle jeden kolo drugiego (program egzamin ustny).
Pierwszą warstwę pustaków układa się na rozesłanej stornie, a następne na podkładach drewnianych z desek ułożonych na dolnej warstwie pustaków. Składuje się je pod zadaszeniem na suchym podłożu, układając w stosy, podobnie jak na środkach transportowych.
Do wykonania stropów można stosować tylko pustaki całe. nie popękane i nie wyszczerbione na krawędziach, gdyż reperacja ich jest niemożliwa (opinie o programie).

Pustaki gipsowe

Pustaki gipsowe KMK-I wolno stosować tylko do stropów w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem stropów nad piwnicami. Nie należy ich stosować w pomieszczeniach zawilgoconych.
Prefabrykowane płyty żelbetowe do wypełnienia pól między belkami T-27 mogą być ze żwiro- lub żużlobetonu. Płyty żwirobetonowe mają następujące wymiary:
- dla osiowego rozstawu belek 90 cm: długość - 82.5 cm. szerokość 59.5 i grubość 4 cm,
- dla osiowego rozstawu belek 120 cm: długość 112.5 cm. szerokość 29.5 i grubość 4 cm.
Płyty żużlobetonowe produkowane są o tych samych długościach i szerokościach co płyty żwirobetonowe. natomiast ich grubość jest większa i wynosi 6 cm; mają one lepsze parametry termoizolacyjne od płyt ze żwirobetonu.
Na środkach transportowych płyty układa się rębem (na kant) długością w kierunku jazdy oraz szczelnie, aby nie następowało przesuwanie się ich w czasie transportu, co może spowodować obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. Dno samochodu należy wyścielić słomą. Na placu składuje się je również rębem w jednej lub dwu warstwach (segregator aktów prawnych). Po ułożeniu płyt w stropie spoiny między poszczególnymi płytami oraz między płytami i belkami zalewa się rzadką zaprawą cementową 1:2 lub 1:3.
Przed przystąpieniem do układania pustaków KMK-I lub płyt żelbetowych należy ułożyć po jednym pustaku lub po jednej płycie w polach przy obu końcach belek, aby nie nastąpiło przesunięcie belek w czasie układania następnych pustaków lub płyt. co spowodowałoby zmniejszenie powierzchni oparcia pustaka na stopce belki.

Następnie wypełnia się resztę pól między belkami, ustawiając pustaki i płyty ściśle obok siebie. Tej samej zasady należy przestrzegać również przy wtapianiu końców belek stropowych w wieniec żelbetowy, aby nie nastąpiło rozszerzenie lub zwężenie pól między belkami.

Przy zwężeniu tych pól niemożliwe byłoby ułożenie płyt i pustaków na dolnych stopkach belek (promocja 3 w 1). Pachwiny między belkami i pustakami wypełnia się betonem marki 110. Kruszywo w betonie powinno być drobne (o średnicy do 2 cm). Nadmiar betonu ściąga się łatą tak. aby na wierzchu pustaków powstała warstwa betonu grubości ok. 2.5 cm. wzmacniająca nośność pustaka.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !