Przepisy ochrony przeciwpożarowej w pigułce


Przepisy ochrony przeciwpożarowej w pigułce

 

Przepisy ochrony przeciwpożarowej, czyli “ppoż" lub inaczej popularna “przeciwpożarówka" stanowią obszerny rozdział w zawartości Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Nic dziwnego, pożar jest tym rodzajem katastrofy budowlanej, która bardzo szybko może pozbawić życia dużą ilość osób przebywających w płonącym obiekcie. Dlatego też projektanci mają za zadanie spełnienie bardzo wielu wymagań.

 

Klasy odporności pożarowej
Ważną kwestią przy określaniu przeciwpożarowych wymogów staje się określenie w jaki sposób budynek zapewnia swoim użytkownikom możliwość ewakuacji. Dlatego na samym początku charakteryzuje się jego klasę odporności pożarowej. Zależy ona od wysokości obiektu i jego przeznaczenia - oczywistym jest, że pacjenci dziesięciopiętrowego szpitala będą potrzebowali znacznie więcej czasu na ucieczkę niż pracownicy parterowego klubu fitness.

 

Klasy odporności ogniowej
Od ogółu do szczegółu - teraz ważne stają się konkretne elementy budynku, czyli przegrody pionowe (ściany) oraz poziome (stropy, stropodachy, przekrycia dachowe). W tym momencie, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, określonej już wcześnie, dowiadujemy się, jak długo płomieniom opierać się powinny pewne jego części. Wyszczególnia się tutaj główną konstrukcję nośną, konstrukcję dachu, strop, ścianę zewnętrzną i wewnętrzną oraz wcześniej wspomniane przekrycie dachowe. Nosi to nazwę (uwaga na mylące słowo-klucz!) klasy odporności ogniowej (nie pożarowej!). Jeżeli budynkowi nadano wcześniej najniższą klasę “E", elementy budynku nie muszą spełniać żadnych wymagań. Najwyższa klasa “A" stawia już przed ścianą wewnętrzną obowiązek wytrzymania 60 minut, przed stropem jednak - aż 240!

 

Konieczne jest zatem zwrócenie uwagi na klasy odporności ogniowej elementów, które pragniemy w budynku wykorzystać. Może okazać się, że ten mały szczegół doprowadzi do nieuzyskania zgody na budowę. Dlatego zanim budowa uzyska miano zakończonej, należy uzyskać pozytywny wynik kontroli przeciw pożarowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !