Przepustka do kariery zawodowej w branży budowlanej


Zdobycie uprawnień budowlanych jest przepustką do kariery zawodowej w branży budowlanej. Duży wybór uprawnień pozwala znaleźć najlepszą dla siebie specjalność, zgodną z zainteresowaniami i kierunkiem wykształcenia. By jednak móc się cieszyć uprawnieniami budowlanymi, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Najważniejsze z nich to zdanie egzaminu przed komisją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednak to samo w sobie nie jest proste, a dodatkowo musi być poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym. W jego trakcie kandydaci zostają dokładnie sprawdzeni pod kątem przygotowania naukowego i zawodowego. Należy w tym celu udokumentować swoje wykształcenie i odbyte praktyki zawodowe. Każdy z tych etapów jest płatny i wynosi 800 lub 1100 złotych za postępowanie kwalifikacyjne i tyle samo za egzamin. Droższe jest postępowanie kwalifikacyjne i egzamin na uzyskanie łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Mniej zapłacimy za rozdzielne uprawnienia – osobne dla projektowania i osobne do kierowania robotami.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami