Blog

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 10
30.05.2018

Przepustka do kariery zawodowej w branży budowlanej

W artykule znajdziesz:

Przepustka do kariery zawodowej w branży budowlanej


Zdobycie uprawnień budowlanych jest przepustką do kariery zawodowej w branży budowlanej. Duży wybór uprawnień pozwala znaleźć najlepszą dla siebie specjalność, zgodną z zainteresowaniami i kierunkiem wykształcenia. By jednak móc się cieszyć uprawnieniami budowlanymi, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Najważniejsze z nich to zdanie egzaminu przed komisją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednak to samo w sobie nie jest proste, a dodatkowo musi być poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym. W jego trakcie kandydaci zostają dokładnie sprawdzeni pod kątem przygotowania naukowego i zawodowego. Należy w tym celu udokumentować swoje wykształcenie i odbyte praktyki zawodowe. Każdy z tych etapów jest płatny i wynosi 800 lub 1100 złotych za postępowanie kwalifikacyjne i tyle samo za egzamin. Droższe jest postępowanie kwalifikacyjne i egzamin na uzyskanie łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Mniej zapłacimy za rozdzielne uprawnienia – osobne dla projektowania i osobne do kierowania robotami.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 15 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 16 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 17
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 18
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 19 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 20 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 21
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 31 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 32 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 33
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 34
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 35 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 36 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 37
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami