Przepustka do kariery zawodowej w branży budowlanej


Zdobycie uprawnień budowlanych jest przepustką do kariery zawodowej w branży budowlanej. Duży wybór uprawnień pozwala znaleźć najlepszą dla siebie specjalność, zgodną z zainteresowaniami i kierunkiem wykształcenia. By jednak móc się cieszyć uprawnieniami budowlanymi, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Najważniejsze z nich to zdanie egzaminu przed komisją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednak to samo w sobie nie jest proste, a dodatkowo musi być poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym. W jego trakcie kandydaci zostają dokładnie sprawdzeni pod kątem przygotowania naukowego i zawodowego. Należy w tym celu udokumentować swoje wykształcenie i odbyte praktyki zawodowe. Każdy z tych etapów jest płatny i wynosi 800 lub 1100 złotych za postępowanie kwalifikacyjne i tyle samo za egzamin. Droższe jest postępowanie kwalifikacyjne i egzamin na uzyskanie łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Mniej zapłacimy za rozdzielne uprawnienia – osobne dla projektowania i osobne do kierowania robotami.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !