Przepuszczalność drewna

Przepuszczalność drewna

Na podstawie metodyki opracowanej przez Libby’ego i współpracowników przeprowadza się pomiary na odpowiednio izolowanych od otoczenia licznikach Geiger-Mullera; w ten sposób można z pewnym przybliżeniem określić wiek obiektów organicznych liczących do 20 000 lat (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przypuszcza się, że w drodze dalszych ulepszeń granica ta zostanie przesunięta do 30 000 lat.
Przepuszczalność drewna w stosunku do powietrza i gazów. Zdolność przenikania powietrza przez drewno ma konkretne znaczenie w budownictwie. Zdolność wnikania i przenikania gazów przez drewno może mieć duże znaczenie dla zastosowania gazów do dezynfekcji drewna i do zwalczania owadów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Poza tym zagadnienie to odgrywa istotną rolę w produkcji beczek piwnych; klepki nie powinny przepuszczać zawartego w piwie dwutlenku węgla (ciśnienie w beczkach wynosi około 2 atm).

Zagadnienie przenikliwości drewna dla gazów jest jeszcze słabo opracowane; wykonane dotychczas prace mają charakter badań wstępnych. Wyniki ich stwierdziły, że gazy pod normalnym ciśnieniem wnikają w drewno przez przekroje styczne i promieniowe na głębokość 2-3 mm. a przez przekrój poprzeczny (wnikanie wzdłuż włókien) na głębokość 1 cm w ciągu doby. Przy zastosowaniu ciśnienia wnikanie przebiega szybciej, brak jednak liczbowych danych na ten temat (uprawnienia budowlane).

W an in podaje metodę określania przenikania gazów przez drewno. Do szklanego słoja wlewa się odpowiednio dobrany do danego gazu odczynnik, spełniający rolę indykatora. Słój zamyka się korkiem z suchego drewna; górna powierzchnia korka przedstawia przekrój poprzeczny, promieniowy lub styczny. Stykające się ze szkłem boczne
powierzchnie korka powleka się parafiną dla uzyskania większej szczelności. Słoje z indykatorem zamknięte korkami różnej wielkości i o różnorodnej powierzchni przekroju (przekrój poprzeczny, promieniowy i styczny) wstawia się do eksikatora, do którego doprowadza się badany gaz pod określonym ciśnieniem (program egzamin ustny).

Próbka drewna

Zmiana barwy indykatora świadczy o przenikaniu gazu przez drewniane korki. Stosując mianowane roztwory indykatorów można określić ilość gazu, który przeniknął przez drewno.
Próbkę drewna w postaci okrągłej płytki o średnicy 31,6 mm i grubości 9,4 mm umocowuje się lepiszczem w rurce połączonej z biuretą; przy pomocy słupa rtęci wywiera się ciśnienie na zamknięte w biurecie powietrze, które przechodzi przez drewno i odpływa na zewnątrz (opinie o programie). Umieszczona na biurecie skala pozwala odczytać objętość przechodzącego przez drewno powietrza. Celem osuszenia przeprowadza się powietrze przed wprowadzeniem do biurety przez kolbę ze stężonym kwasem siarkowym.
Racjonalne i oszczędne stosowanie drewna w konstrukcjach wymaga znajomości jego własności mechanicznych.

Wydawać się może, że ze względu na odwieczne, szerokie zastosowanie drewno jest surowcem dobrze znanym i dokładnie zbadanym. W rzeczywistości znajomość zarówno fizycznych, jak mechanicznych własności drewna wykazuje poważne luki i nie jest dotychczas w dostateczny sposób ugruntowana (segregator aktów prawnych). Wynikiem tego stanu są braki w obróbce i rozrzutne stosowanie drewna; jako przykład można wymienić wysokie współczynniki bezpieczeństwa w budownictwie, konstrukcje lotnicze wykonywane tylko z bielu sosnowego, niedostateczne opanowanie procesów gięcia drewna itd. Pogłębiający się niedobór drewna stwarza konieczność szukania nowych dróg, opartych na intensywnych badaniach surowca drzewnego, oraz metod jego obróbki i racjonalnego stosowania.

Mianem mechanicznych własności drewna określa się zdolność przeciwstawiania się drewna działaniu zewnętrznych sił powodujących przejściowe i trwałe odkształcenie drewna lub jego zniszczenie (promocja 3 w 1).
Metale stanowią bardziej jednorodne tworzywo niż drewno; dlatego też badanie mechanicznych własności drewna przedstawia większe trudności niż badanie metali.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !