Przesiąkliwość (przepuszczalność)

Przesiąkliwość (przepuszczalność)

W odróżnieniu od poprzednich zjawisk przesiąkliwość jest rodzajem zawilgocenia występującym w materiale pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (uprawnienia budowlane).

Zjawisko to obserwuje się np. w ścianach zbiorników na ciecze. Przesiąkliwość dla różnych materiałów jest różna. Stopień przesiąkliwości mierzy się ilością wody przechodzącej przez 1 cm2 próbki w ciągu jednej godziny przy stałym ciśnieniu.

Wielkość ciśnienia wody, pod którego działaniem ma pracować dany materiał, jak również sposób przeprowadzania pomiarów podają odpowiednie normy (program na telefon).

Wilgotność w materiału określa się stosunkiem ciężaru wody pobranej przez badany materiał (np. pod wpływem działania czynników atmosferycznych) do jego ciężaru w stanie suchym (program na komputer). Stopień nasycenia ma znaczenie dla materiałów podlegających działaniu mrozu (program egzamin ustny). Gdy stopień nasycenia jest duży (powyżej 0,85%), wówczas woda. która przeniknęła do porów, nie mogąc się w nich pomieścić po zamarznięciu — rozsadza tworzywo.

Współczynnik rozmiękczenia

Współczynnik rozmiękczenia k materiału jest to cecha charakteryzująca przydatność materiału w różnych warunkach wilgotnościowych (opinie o programie).

Zdolność odparowania określa się czasem zużytym do wysuszenia nasyconego wilgocią materiału dla osiągnięcia ciężaru stałego.

Badania przeprowadza się w eksykatorze, tj. w naczyniu szklanym wypełnionym w dolnej części kwasem siarkowym (segregator aktów prawnych). Infiltracja (przepuszczalność) powietrza jest to zjawisko polegające na zdolności materiału do przepuszczania powietrza lub gazu przez swoją masę.

Zwiększenie zawilgocenia zmniejsza zdolność infiltracji (promocja 3 w 1). Zdolność materiału do przepuszczania powietrza związana jest z porowatością materiału i ma wpływ na naturalną wentylację pomieszczeń oraz na przenikanie dźwięków przez przegrody wykonane z tych materiałów.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !