Przeskok

Przeskok

Przeskok (iskrowy) - el wyładowanie elektryczne zupełne występujące w gazie (np. w powietrzu) przy pewnej wartości natężenia pola elektrycznego przeskok, przebicie - nagłe przejście odkształconego ciała z jednej postaci równowagi stałej do drugiej postaci równowagi stałej, przy którym to przejściu punkty ciała zmieniają położenie przeskok - faza przelotu szybowcowego między kominami termicznymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przesłona - element uszczelniający podłoże zapory wodnej, wykonywany w celu wyeliminowania lub zmniejszenia filtracji wody pod i poza zaporą oraz zapewnienia niezbędnych dla utrzymania zapory wodnej warunków bezpieczeństwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przesłona przeciw olśnieniowa - przesłona w postaci kraty wykonanej z elementów przeświecanych lub nicprzeświecalnych, służąca do zasłaniania lamp przed bezpośrednim widzeniem pod określonym kątem przesłonka - przeponka przesłuch - przenik w przypadku sygnałów telefonicznych lub radiofonicznych przesłuch akustyczny - przenikanie do pomieszczenia energii drgań akustycznych, których źródło znajduje się poza pomieszczeniem przesmyk - międzymorze przesmyk tkacki - przestrzeń powstająca między grupami nitek osnowy, z których jedne podnoszą się, a drugie opuszczają w procesie tkania na krosnach; przez p.t. przebiega czółenko przekładając nitkę wątkową  (uprawnienia budowlane).

Przestalenie - dwukrotne ograniczenie tego samego stopnia swobody przedmiotu przy ustalaniu jego położenia na obrabiarce przestarzenie - zmiękczenie stopu wskutek przekroczenia wymaganej temperatury lub czasu sztucznego starzenia przestawa - narzędzie do połowu ryb składające się z długiej (60 m i więcej) ścianki sieciowej z wmontowanymi (co 4 - 6 m) pułapkami w kształcie ściętych stożków z tkaniny sieciowej przestawienie - wada kształtu odlewu polegająca na wzajemnym przesunięciu względem siebie poszczególnych części odlewu w płaszczyznach odpowiadających podziałowi formy przestawnica wozów - urządzenie mechaniczne do przestawiania próżnych wozów w wyrobiskach (program egzamin ustny).

Przestój maszyny

Przestój maszyny - nieplanowana przerwa w pracy maszyny przestrajanie obwodu - zmiana częstotliwości rezonansowej obwodu (promocja 3 w 1). Orzestron (wielkiego pieca) - cylindryczna część przestrzeni wewnętrznej wielkiego pieca znajdująca się ponad spadkami przestron haka - miejsce w haku, w którym zaczepia się cięgno (linę, łańcuch) przestrzał promieniowania - nitki, przenikanie promieniowania przez nieuniknione ze względów konstrukcyjnych szczeliny w osłonach; wskutek p.p. na zewnątrz osłon zwiększa się lokalnie dawka promieniowania przestrzelina - ślad przebicia celu przez pocisk przestrzeń - mat. zbiór, jeśli przedmiotem badań są podzbiory tego zbioru, np. przestrzeń topologiczna, euklidesowa, zdarzeń elementarnych; elementy tego zbioru nazywane są zwykle punktami przestrzeni przestrzeń Banacha - mat. przestrzeń liniowa, unormowana i zupełna (opinie o programie).

Przestrzeń barw - w kolorymetrii przestrzenne przedstawienie barw w wybranym układzie współrzędnych reprezentujących trzy dowolne, ale niezależne liniowo barwy podstawowe przestrzeń euklidesowa - wymiarową p.e. oznaczaną Rn jest iloczyn kartezjański n egzemplarzy zbioru R liczb rzeczywistych, tzn. zbiór wszystkich punktów odległość między punktami (segregator aktów prawnych).

Przestrzeń fazowa - w mechanice statystycznej przestrzeń 2/-wymiarowa, której każdy punkt reprezentuje pewien stan mikroskopowy układu o /’stopniach swobody przestrzeń Hilberta - mat. przestrzeń unitarna nad ciałem liczb zespolonych przestrzeń kosmiczna - przestrzeń rozpoczynająca się na wysokości ok. 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie oddziaływania mechaniczne atmosfery ziemskiej na ciała w niej się poruszające są znikomo małe w porównaniu z oddziaływaniem grawitacyjnym i elektromagnetycznym Ziemi i czynników pozaziemskich

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami