Blog

Beton komórkowy zdjęcie nr 10
31.03.2022

Przeskok

W artykule znajdziesz:

Beton komórkowy zdjęcie nr 11
Przeskok

Przeskok (iskrowy) - el wyładowanie elektryczne zupełne występujące w gazie (np. w powietrzu) przy pewnej wartości natężenia pola elektrycznego przeskok, przebicie - nagłe przejście odkształconego ciała z jednej postaci równowagi stałej do drugiej postaci równowagi stałej, przy którym to przejściu punkty ciała zmieniają położenie przeskok - faza przelotu szybowcowego między kominami termicznymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przesłona - element uszczelniający podłoże zapory wodnej, wykonywany w celu wyeliminowania lub zmniejszenia filtracji wody pod i poza zaporą oraz zapewnienia niezbędnych dla utrzymania zapory wodnej warunków bezpieczeństwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przesłona przeciw olśnieniowa - przesłona w postaci kraty wykonanej z elementów przeświecanych lub nicprzeświecalnych, służąca do zasłaniania lamp przed bezpośrednim widzeniem pod określonym kątem przesłonka - przeponka przesłuch - przenik w przypadku sygnałów telefonicznych lub radiofonicznych przesłuch akustyczny - przenikanie do pomieszczenia energii drgań akustycznych, których źródło znajduje się poza pomieszczeniem przesmyk - międzymorze przesmyk tkacki - przestrzeń powstająca między grupami nitek osnowy, z których jedne podnoszą się, a drugie opuszczają w procesie tkania na krosnach; przez p.t. przebiega czółenko przekładając nitkę wątkową  (uprawnienia budowlane).

Przestalenie - dwukrotne ograniczenie tego samego stopnia swobody przedmiotu przy ustalaniu jego położenia na obrabiarce przestarzenie - zmiękczenie stopu wskutek przekroczenia wymaganej temperatury lub czasu sztucznego starzenia przestawa - narzędzie do połowu ryb składające się z długiej (60 m i więcej) ścianki sieciowej z wmontowanymi (co 4 - 6 m) pułapkami w kształcie ściętych stożków z tkaniny sieciowej przestawienie - wada kształtu odlewu polegająca na wzajemnym przesunięciu względem siebie poszczególnych części odlewu w płaszczyznach odpowiadających podziałowi formy przestawnica wozów - urządzenie mechaniczne do przestawiania próżnych wozów w wyrobiskach (program egzamin ustny).

Przestój maszyny

Przestój maszyny - nieplanowana przerwa w pracy maszyny przestrajanie obwodu - zmiana częstotliwości rezonansowej obwodu (promocja 3 w 1). Orzestron (wielkiego pieca) - cylindryczna część przestrzeni wewnętrznej wielkiego pieca znajdująca się ponad spadkami przestron haka - miejsce w haku, w którym zaczepia się cięgno (linę, łańcuch) przestrzał promieniowania - nitki, przenikanie promieniowania przez nieuniknione ze względów konstrukcyjnych szczeliny w osłonach; wskutek p.p. na zewnątrz osłon zwiększa się lokalnie dawka promieniowania przestrzelina - ślad przebicia celu przez pocisk przestrzeń - mat. zbiór, jeśli przedmiotem badań są podzbiory tego zbioru, np. przestrzeń topologiczna, euklidesowa, zdarzeń elementarnych; elementy tego zbioru nazywane są zwykle punktami przestrzeni przestrzeń Banacha - mat. przestrzeń liniowa, unormowana i zupełna (opinie o programie).

Przestrzeń barw - w kolorymetrii przestrzenne przedstawienie barw w wybranym układzie współrzędnych reprezentujących trzy dowolne, ale niezależne liniowo barwy podstawowe przestrzeń euklidesowa - wymiarową p.e. oznaczaną Rn jest iloczyn kartezjański n egzemplarzy zbioru R liczb rzeczywistych, tzn. zbiór wszystkich punktów odległość między punktami (segregator aktów prawnych).

Przestrzeń fazowa - w mechanice statystycznej przestrzeń 2/-wymiarowa, której każdy punkt reprezentuje pewien stan mikroskopowy układu o /’stopniach swobody przestrzeń Hilberta - mat. przestrzeń unitarna nad ciałem liczb zespolonych przestrzeń kosmiczna - przestrzeń rozpoczynająca się na wysokości ok. 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie oddziaływania mechaniczne atmosfery ziemskiej na ciała w niej się poruszające są znikomo małe w porównaniu z oddziaływaniem grawitacyjnym i elektromagnetycznym Ziemi i czynników pozaziemskich

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Beton komórkowy zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Beton komórkowy zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Beton komórkowy zdjęcie nr 16 Beton komórkowy zdjęcie nr 17 Beton komórkowy zdjęcie nr 18
Beton komórkowy zdjęcie nr 19
Beton komórkowy zdjęcie nr 20 Beton komórkowy zdjęcie nr 21 Beton komórkowy zdjęcie nr 22
Beton komórkowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Beton komórkowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Beton komórkowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Beton komórkowy zdjęcie nr 32 Beton komórkowy zdjęcie nr 33 Beton komórkowy zdjęcie nr 34
Beton komórkowy zdjęcie nr 35
Beton komórkowy zdjęcie nr 36 Beton komórkowy zdjęcie nr 37 Beton komórkowy zdjęcie nr 38
Beton komórkowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Beton komórkowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Beton komórkowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami