Prześlizg styku

Prześlizg styku

Prześlizg styku - przesuw styku przeświecalność - zdolność ciała do przepuszczania światła głównie w sposób rozproszony, tak że kształty przedmiotów nie są wyraźnie widziane poprzez to ciało (np. szkło matowane) prześwietlanie, fluoroskopia, radioskopia, rentgenoskopia - podstawowa metoda badania rentgenowskiego polegająca na przepuszczaniu przez badany obiekt promieni rentgenowskich i oglądaniu jego obrazu cieniowego na ekranie fluoryzującym pod wpływem tych promieni prześwietlanie - cięcie pielęgnacyjne prowadzące do trwałego przerwania zwarcia, mające na celu maksymalne wykorzystanie zdolności przyrostowych drzew w drzewostanie prześwietlarka - stół z płytą szklaną oświetlaną od dołu, służący do wykrywania wad skór surowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prześwietlenie - naświetlenie większe od optymalnego, w wyniku którego uzyskany obraz fotograficzny cechuje się nadmierną gęstością optyczną i obniżonym kontrastem prześwit - przejazd lub przejście przez budynek usytuowane najczęściej prostopadle do linii zabudowy, mające wlot i wylot otwarty prześwit (pojazdu o określonym ciężarze całkowitym) - odległość od powierzchni jezdni najniżej położonego punktu znajdującego się między kołami osi pojazdu lub między osiami (p. w granicach rozstawu osi); p. podłużny określa się promieniem cylindra stycznego do kół pojazdu oraz do zarysu jego dolnej części między osiami kół prześwit’ (siatki) - suma powierzchni jej wszystkich oczek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prześwit - przenik w przypadku sygnałów telewizyjnych lub fototelegraficznych prześwit względny (siatki) - wyrażony w procentach stosunek prześwitu siatki do całej jej powierzchni przetamowanie - budowla wodna regulacyjna wykonywana w korycie rzeki jako poprzeczna przegroda zamykająca przepływ; p. służy do skierowania rzeki do nowego koryta przetapianie lewitacyjne - przetapianie (metalu) beztyglowe w zawieszeniu przetapianie metalu - topienie metalu bez zamierzonej zmiany składu chemicznego, a jedynie w celu zmiany jego postaci, np. wiórów na gąski (uprawnienia budowlane).

Przetapianie lewitacyjne

Przetapianie lewitacyjne - laboratoryjna metoda przetapiania metalu w postaci kulki zawieszonej w silnym polu elektromagnetycznym wytworzonym przez cewkę, przez którą przepływa prąd zmienny; równocześnie kulka jest nagrzewana prądami wirowymi indukowanymi wewnątrz kulki (program egzamin ustny).

Przetarg - rodzaj konkursu organizowanego w celu znalezienia nabywcy określonych dóbr oferującego najwyższą cenę lub najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia ogłaszającego przetarg wykonawcy określonych robót czy też dostawcy towarów przetężenie - el. nadmierne zwiększenie się natężenia prądu płynącego w danym obwodzie elektrycznym, wywołane przepięciem, przeciążeniem itp. (segregator aktów prawnych).

Przetłaczanie - ciągnienie wytłoczki ze zmniejszeniem pola jej przekroju poprzecznego; rozróżnia się p. bez zmniejszania grubości ścianek wytłoczki, gdy ubytek pola przekroju uzyskuje się przez zmniejszenie jej obwodu, oraz z wyciąganiem, gdy zmniejszeniu ulega głównie grubość ścianek wytłoczki przetłaczarka - montejus przetłoczka - przetłoczona wytłoczka przetłocznik - narzędzie do przetłaczania przetoka - połączenie jeziora przybrzeżnego lub zalewu z morzem, pozostające w stanie naturalnym lub ujęte w hydrotechniczne budowle regulacyjne (opinie o programie).

Przetopienie, przetop - należyte stopienie i wypełnienie spoiwem największej części rowka spoiny przetrwalniki - bot. organy rozmnażania wegetatywnego powstające w warunkach niekorzystnych dla rozwoju rośliny; są przystosowane do przebycia okresu spoczynkowego w wysokiej lub niskiej temperaturze, suszy itp., aby później w sprzyjających warunkach wytworzyć nową roślinę przetrząsacz (widłowy) - maszyna do przetrząsania skoszonej trawy lub siana; zasadniczą częścią przetrząsacza jest wal wykorbiony, napędzany za pomocą kół maszyny, na którego czopach umocowane są obrotowe styliska wideł przetrząsających (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !