Przestrzenie przy podporach

Przestrzenie przy podporach

Obecnie zaniechano stosowania do obiektów inwentarskich konstrukcji lukowych, gdyż mają one nadmierną wysokość oraz niewykorzystane przestrzenie przy podporach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Konstrukcji ramowych z prefabrykatów kształtu r obecnie również zaniechano ze względu na możliwy poślizg fundamentów stopowych wywoływany przez rozpór ram w gruntach słabych lub nawodnionych oraz z powodów niejednokrotnie występującego obniżenia nośności gruntu na skutek przedostania się pod stopy ścieków zwierzęcych. Konstrukcje o wielkich rozpiętościach, szczególnie bezsłupowe, wymagają dużej wysokości konstrukcyjnej, co stwarza nadmierną kubaturę budynków, dla ogrzania której np. ciepło wydzielane przez zwierzęta będzie niewystarczające. Budynki magazynowe nieogrzewane wykonuje się nie tylko o konstrukcji ciężkiej żelbetowej, lecz również o konstrukcji z prefabrykatów fałdowych z siatkobetonu. W budynkach dużej rozpiętości można stosować też prefabrykaty struno- i kablobetonowe o niedużej wysokości konstrukcyjnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Uważa się jednak, że dla rozpiętości 9,0-12,0 m są to konstrukcje mniej ekonomiczne od konstrukcji słupowej. Stosowanie do przekryć budynków inwentarskich sprężonych płyt kanałowych żebrowych uważa się za celowe.
W 1964 r. w Rosji rozpatrywano celowość stosowania w budownictwie wiejskim budynków uniwersalnych o rozpiętości 18,0 m bez pośrednich podpór. Przeprowadzono ekonomiczną analizę porównawczą obiektów uniwersalnych bezsłupowych i obiektów na siatce słupów 6 X 6 m. Przeanalizowano 17 typów konstrukcji z maksymalnymi ciężarami prefabrykatów od 1,43 do 12,5 T.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że niektóre typy konstrukcji przekryć bezsłupowych mają lepsze wskaźniki techniczno-ekonomiczne od konstrukcji na siatce słupów. Należy tu wymienić przede wszystkim sklepienia fałdowe z płaskich płyt i maksymalnym ciężarze elementów 1,58 T, następnie sklepienie z płyt-łupin o wymiarze 3,0 X 18,0 m i ciężarze 7,70 T oraz przestrzenno-ramowe konstrukcje składające się z 2 półram połączonych sztywno ze sobą i ciężarze tak skonstruowanego elementu 4,88 T. Wyżej wymienione elementy -nadają się jednak raczej od obiektów wiejskich znajdujących się w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych (uprawnienia budowlane).

Stosowanie konstrukcji ramowych

Uznaje się również, że wszędzie tam, gdzie ze względów techniczno-gospodarczych nie zachodzi potrzeba stosowania konstrukcji bezsłupowych, konstrukcje słupowe są jak najbardziej zalecane.
Dla warunków wiejskich ciężary elementów powinny być w zasadzie w granicach 2,0-2,2 T, a same elementy poręczne i mało wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu.
Nowsze badania po 1965 roku prowadzone w kierunku unifikacji uniwersalnych budynków inwentarskich wykazały konieczność zaniechania projektowania tych budynków na bazie zunifikowanych sekcji o szerokości 18,0 m (program egzamin ustny).

Obecnie w świetle nowych norm projektowania oraz gabarytów urządzeń mechanicznych, stosowanych w nowoczesnej obsłudze zwierząt, uważa się za celowe dobierać szerokość, długość i wysokość pomieszczeń w zależności od rodzaju, przeznaczenia budynku i jego wielkości (opinie o programie). Dla bydła, świń i ptactwa szerokość budynku może być 21, 18, 15, 12, 9 i 7,5 m, długość od 18 do 96 m, a wysokość 2,40; 2,70 i 3,0 m. Jednocześnie uważa się, że na obecnym etapie w Rosji bardziej nadają się budynki o konstrukcji mieszanej, tj. z zewnętrznymi ścianami nośnymi w wykonaniu z materiałów miejscowych. Również na obecnym etapie zaleca się stosowanie konstrukcji szkieletowych słupowo-belkowych o złączach spawanych. Pomimo wielonawowości obiektów długość stosowanych prefabrykatów wynosi 3,6 i 7,5 m. Ułatwia to transport na drogach wiejskich oraz pozwala na stosowanie żurawi o nośności do 5,0 T. Dla polepszenia tolerancji prefabrykatów przewiduje się wykonanie ich w formach stalowych (segregator aktów prawnych).

Stosowanie konstrukcji ramowych dla rozpiętości 12 i 18 m, składających się z dwóch półram wykonywanych w formach bateryjnych, może być zalecone tylko przy sprzyjających warunkach realizacji obiektu. Stwierdzono, że koszty ramowej konstrukcji o rozpiętości 12 m są zbliżone do kosztów konstrukcji szkieletowej słupowo-belkowej, a dla większej rozpiętości są znacznie wyższe (promocja 3 w 1). Uważa się, że dla budynków o szerokości 12 i 18 m siatka słupów powinna być 6 X 6 m, a dla innych rozpiętości w kierunku podłużnym powinien być zachowany rozstaw słupów 6,0 m jako najlepszy.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !