Przetwarzanie sygnału

Przetwarzanie sygnału

Przetwarzanie (sygnału) - konwersja sygnału przetwarzanie zdjęcia lotniczego - przekształcanie zdjęcia lotniczego w taki sposób, aby obraz terenu odpowiadał zdjęciu pionowemu w żądanej skali przetwornica elektryczna - maszyna lub zespół maszyn elektrycznych przetwarzających energię elektryczną jednego rodzaju w energię elektryczną innego rodzaju przetwornica energii, przetwornik energii - urządzenie do przetwarzania energii; p.e. jest większość urządzeń technicznych; p.e. pobierające lub wytwarzające energię mechaniczną są maszynami (program uprawnienia budowlane na komputer).

przetwornica pary, transformator pary, wyparka wysokoprężna - wymiennik ciepła ogrzewany parą pobieraną zwykle z upustu turbiny i wytwarzający parę oddawaną na potrzeby zakładu przemysłowego; p.p. stosuje się dla uniknięcia strat wody w obiegu kotłów wysokoprężnych przetwornica spawalnicza - przetwornica elektryczna składająca się z silnika napędowego i prądnicy o charakterystyce statycznej opadającej, odpowiedniej do spawania przetwornica tranzystorowa - przetwornica elektryczna zbudowana na tranzystorze służąca do przekształcania prądu stałego o niskim napięciu w prąd stały o wysokim napięciu przetwornica wibratorowa - urządzenie do zamiany prądu stałego na prąd stały o innym napięciu lub prądu stałego na prąd zmienny za pomocą tzw. wibratora (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

przetwornik - przyrząd lub urządzenie do przetwarzania przebiegu jednej (wejściowej) wielkości fizycznej na przebieg innej (wyjściowej) wielkości fizycznej z zachowaniem stałego stosunku między nimi przetwornik - przyrząd do fotomechanicznego i optyczno-graficznego przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych przetwornik analogowo-cyfrowy - konwertor analogowo-cyfrowy przetwornik bierny - przetwornik, w którym energia wyjściowa pochodzi jedynie ze źródeł energii wejściowej przetwornik cyfrowo-analogowy - konwertor cyfrowo-analogowy (uprawnienia budowlane).

Przetwornik czynny

Przetwornik czynny - przetwornik, w którym energia wyjściowa pochodzi przynajmniej w części ze źródeł innych niż źródło energii wejściowej przetwornik elektroakustyczny - przetwornik zamieniający energię akustyczną w elektryczną lub odwrotnie przetwornik elektromagnetyczny - przetwornik, którego działanie polega na zmianach reluktancji obwodu magnetycznego przetwornik elektromechaniczny - przetwornik do odbierania energii z układu elektrycznego i do wydawania jej do układu mechanicznego lub odwrotnie (program egzamin ustny).

przetwornik elektronooptyczny - lampa elektronowa przeznaczona do wykonywania jednej z następujących funkcji: a) przetwarzania sygnałów elektrycznych na obrazy optyczne; b) przetwarzania obrazów optycznych na sygnały elektryczne; c) obrazów optycznych na inne obrazy optyczne; d) sygnałów elektrycznych na inne sygnały elektryczne za pośrednictwem obrazów utworzonych z ładunków elektrycznych rozłożonych na nieprzewodzącej powierzchni (opinie o programie).

przetwornik elektronowy - przetwornik nieodwracalny, którego działanie polega na zmianach przepływu elektronów w lampie elektronowej pod wpływem ruchu jednej z jej elektrod przetwornik elektropneumatyczny - przetwornik do przetwarzania wejściowych sygnałów elektrycznych (prądu lub napięcia) na sygnały pneumatyczne (ciśnienia) przetwornik energii - przetwornica energii przetwornik jonowy - przetwornik, którego działanie polega na wzajemnym działaniu na siebie plazmy jonowej i otaczającego powietrza przetwornik konwertronowy - elektroniczny przetwornik analogowo-cyfrowy, w którym zastosowano lampę elektronopromieniową zwaną konwertronem (segregator aktów prawnych).

przetwornik linearny - przetwornik, w którym zmienne w czasie wielkości wejściowe i wyjściowe są ze sobą powiązane zależnościami linearnymi przetwornik magnetoelektryczny - przetwornik, którego działanie polega na wzbudzaniu siły elektromotorycznej w przewodzie poruszającym się w polu magnetycznym lub na wywieraniu przez pole magnetyczne siły mechanicznej na prąd w przewodzie przetwornik mechanoakustyczny - przetwornik do odbierania energii z układu mechanicznego i do wydawania jej do układu akustycznego lub odwrotnie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !