Przewodność cieplna materiału

Przewodność cieplna materiału

Przewodność cieplna materiału jest wartością średnią przewodności podstawowego tworzywa i powietrza zawartego w porach. Dlatego materiał bardziej porowaty (o mniejszym ciężarze objętościowym) ma lepsze własności izolacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer). Opierając się na powyższej zależności można oszacować w przybliżeniu współczynnik przewodności cieplnej, jednak ze względu na duży wpływ innych czynników, jak rodzaj porów, skład chemiczny, budowa molekularna itp., szacowanie takie często jest obarczone dużym błędem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drugim ważnym czynnikiem wywierającym wpływ na przewodność cieplną jest rodzaj i wielkość porów. Przy jednakowym stopniu porowatości przewodność cieplna wzrasta wraz z wielkością porów, gdyż wtedy zwiększa się konwekcja powietrza zawartego w porach, co sprzyja przenoszeniu ciepła. I tak np. przy temperaturze 0°C w porach o średnicy 0,5 mm powietrze wykazuje ?/ = 0,022 kcal/mh °C, zaś w porach 5 mm // = 0,038 kcal/mh °C (uprawnienia budowlane). Przewodność cieplna powietrza zwiększa się ponadto wskutek przenoszenia ciepła przez dyfundującą parę wodną, która znajduje się w powietrzu zawartym w porach. Wynika stąd wniosek, że betony jamiste z grubego kruszywa mają na ogół wyższą przewodność cieplną niż betony wykonywane z drobnych frakcji, przy tym samym ciężarze objętościowym.
Nie bez znaczenia jest również rodzaj porów. Jeżeli pory są połączone ze sobą, to ruch powietrza i przenoszenie ciepła jest ułatwione, natomiast przy zamkniętych porach materiał wykazuje mniejszą przewodność cieplną (program egzamin ustny).

Duży wpływ wywiera także budowa molekularna materiałów wchodzących w skład betonu. Tworzywa o budowie krystalicznej charakteryzują się przewodnością cieplną ok. 75% wyższą niż tworzywa amorficzne i ok. 150% wyższą niż tworzywa o strukturze szklistej. Tworzywa o strukturze szklistej mają znacznie korzystniejsze własności cieplne od pozostałych materiałów, Dzięki temu np. beton z żużla pumeksowego (szklisty) przy tym samym ciężarze objętościowym ma znacznie mniejszą przewodność cieplną niż betony i innych kruszyw lekkich (opinie o programie).

Materiały budowlane

Wartość współczynnika l zależy również od rodzaju mikrowypełniacza. W przypadku kiedy piasek (z kruszywa lekkiego) zastąpiony zostaje piaskiem rzecznym, następuje raptowny wzrost przewodności cieplnej materiału.
Materiały budowlane w praktyce nigdy nie znajdują się w stanie całkowicie suchym, lecz zawierają pewną ilość wilgoci, która wywiera ujemny wpływ na ich własności izolacyjne. Ze wzrostem wilgotności zawsze następuje wzrost przewodności cieplnej. Zależność między współczynnikiem i zawartością wilgoci nie jest jednakowa w poszczególnych rodzajach lekkich betonów kruszywowych. Wg Kaufmana wykresy charakteryzujące zmienność współczynnika w zależności od zawartości wilgoci. Jak widać, wzrost przewodności cieplnej odbywa się przy małych wilgotnościach liniowo. W poszczególnych materiałach zmiany są różne (segregator aktów prawnych). Z tego powodu podawanie jednakowego przyrostu współczynnika x na 1% wilgotności materiału nie jest dokładne, chociaż jest często stosowane przez różnych autorów.

Betony z kruszywa wapieniowego. Przewodność cieplna betonów z kruszyw wapieniowych zależy od ich struktury; betony jamiste mają korzystniejsze własności niż betony o strukturze zwartej. Pewne różnice w przewodności cieplnej wykazuje beton zależnie od rodzaju wapieni, z których pochodzi kruszywo. Wapienie porowate są pod tym względem lepsze od wapieni zwartych, ale różnice są niewielkie. Dlatego w praktyce dla wszystkich betonów wapieniowych o tych samych ciężarach objętościowych można przyjmować jednakowe współczynniki przewodności cieplnej niezależnie od pochodzenia kruszywa.
Sorpcja wilgoci przez betony z kruszyw wapieniowych jest niska (promocja 3 w 1).

Przy wilgotności względnej powietrza zawilgocenie sorpcyjne wynosi ok. 1,85% w stosunku do ciężaru suchej masy. Kapilarne podciąganie wody w ciągu 6 godz wynosiło ok. 8 cm.
Merechal podaje dla betonu o ciężarze obj. 1520 kG/m3 w stanie całkowicie suchym współczynnik przewodności cieplnej  0,56 kcal mh °C.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !