Przewody gazowe a nieszczelność instalacji

Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji gazowych zależy przede wszystkim od ich szczelności. Wiele razy dochodziło do poważnych w skutkach wypadków, spowodowanych właśnie brakiem szczelności instalacji lub sieci gazowej. Dzięki wprowadzeniu przepisu o corocznym obowiązkowym przeglądzie szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, liczba ich znacznie spadła. Uprawnienia budowlane

Najczęstsze przypadki nieszczelności w instalacji gazowej Do najczęściej występujących przyczyn nieszczelności zaliczyć można nieszczelne połączenia gwintowe z uszczelnieniem na bazie konopi. Nieszczelności gazowe w budownictwie można podzielić na:

  1.  powstałe na kurkach głównych, a także elementach skręcanych instalacji, w wyniku wyschnięcia uszczelniaczy z konopi, 
  2. nieszczelności na połączeniach gazomierzy z pionem instalacji gazowej,
  3. nieszczelności zaworów kurkowych przed aparatami i urządzeniami gazowymi, 
  4. wynikające z niewłaściwego połączenia urządzenia z instalacją gazową, np. przez użycie do tego przewodu gumowego, 
  5. nieszczelności przed urządzeniami gazowymi przy braku zaworu odcinającego, 
  6. spowodowane korozją przewodów.

Do powstawania nieszczelności mogą także przyczynić się niektóre działania podejmowane przez domowników, np. przesuwanie kuchni połączonej na sztywno z instalacją gazową.

Metalowe przewody gazowe - rozwiązania konstrukcyjne

Metalowe elastyczne przyłącza gazowe zaczęto stosować w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Znacznie poprawiają one bezpieczeństwo eksploatacji instalacji gazowych, gwarantując szczelność i eliminując ryzyko niekontrolowanego wypływu gazu. Dzięki tym przewodom gazowym, montaż urządzeń, takich jak: kotły centralnego ogrzewania, grzejniki wody przepływowej, kuchnie oraz kuchenki gazowe, jest bardzo prosty. Łatwość montażu metalowych elastycznych przewodów gazowych znacznie skraca prace instalacyjno-montażowe i obniża koszty wykonywanej instalacji.

Wpływ prądów błądzących na instalację Na koniec warto dodać, że zgodnie z przepisami instalacja gazowa przyłączoną do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących poprzez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !