Blog

12.09.2018

Przewody spalinowe i wentylacyjne wyciągowe - bezpieczne ogrzewanie domu

W artykule znajdziesz:

Przewody spalinowe i wentylacyjne wyciągowe - bezpieczne ogrzewanie domu

Można śmiało stwierdzić, że większość budynków mieszkalnych, które nie są podłączone do sieci grzewczej miejskiej posiadają własny system ogrzewania. Najczęściej jest to piec na paliwo stałe lub olej opałowy (program na komputer). Rozpoczynając budowę domu zawsze już na etapie projektu bierze się pod uwagę aspekt montażu instalacji grzewczej, która powinna spełniać normy budowlane, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dlatego tak ważne jest, oprócz wyboru kotła o odpowiedniej do powierzchni domu mocy zaprojektowanie wszystkich urządzeń i ciągów spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych (program na telefon).

Odprowadzanie spalin przy urządzeniach grzewczych

Przewody spalinowe i wentylacyjne wyciągowe

Podczas instalacji pieca na paliwo stałe lub olej opałowy bardzo ważne są odpowiednio zabezpieczone i prawidłowo zbudowane wloty do przewodów spalinowych (program na egzamin ustny). Produkty powstające podczas spalania muszą być w sposób bezpieczny oraz sprawny odprowadzane na zewnątrz budynku, ponieważ od tego zależy dobra praca urządzeń grzewczych i całej instalacji, ale przede wszystkim pewność, że mieszkańcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo (promocja 3 w 1). Wloty do przewodów spalinowych muszą mieć przekroje zgodne z obowiązującymi normami, a także być zbudowane z atestowanych i sprawdzonych materiałów (segregator).
Odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku
Każdy budynek powinien posiadać system wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Indywidualny wentylator wyciągowy najczęściej jest roboczym urządzeniem, które zasysa powietrze zanieczyszczone spalinami z pomieszczeń kotłowni, gdzie pracuje piec grzewczy. W budynkach mieszkalnych takie urządzenie jak indywidualny wentylator wyciągowy ma więcej zastosowań (opinie). Bardzo powszechne jest montowanie tych sprzętów w pomieszczeniach kuchennych, gdzie zasysa i odprowadza na zewnątrz powietrze przesycone oparami powstałymi w procesach przygotowywania posiłków. Sprawnie działający indywidualny wentylator wyciągowy zapewnia czyste i zdrowe powietrze w zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami