Przyczyny i postępowanie przy katastrofie budowlanej

 
Przyczyny i postępowanie przy katastrofie budowlanej

Katastrofa budowlana jest zjawiskiem polegającym na gwałtownym i jednocześnie niezamierzonym zniszczeniu obiektu lub konstrukcji nośnej. Niesie ona za sobą ogromne szkody, najczęściej odbierając życie osobom znajdującym się w budynku (segregator aktów prawnych). Do katastrofy budowlanej dochodzi zazwyczaj z powodu błędu ludzkiego. Dochodzi do niego najczęściej w fazie projektowania budynku. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, do których należy między innymi nieprawidłowo oszacowany model pracy budynku przez co konstrukcja staje się niestabilna. Jest to także powiązane z niedostateczną nośnością- czyli niewystarczającą wytrzymałością danego materiału na obciążenie. Równie często problemem okazują się nieprawidłowe i nieprzemyślane połączenia wewnątrz budynku. Mimo przemyślanych konstrukcji w fazie projektowania, problemem może okazać się ludzka niedokładność. Błędy w trakcie budowania mogą wynikać z niedostosowania się do danych technicznych (promocja 3 w 1).

 

Sama jakość materiałów ma również ogromny wpływ na prawidłową pracę konstrukcji. Prócz jakości materiałów, także ważna jest sama jakość wykonania. Czasami może okazać się, że budynek mimo dobrego wykonania z zachowaniem wszelkich procedur zawala się. Jednym z powodów jest niepoprawna eksploatacja budynku. Związane jest to z nadmiernym obciążeniem. Katastrofa nie zawsze musi być spowodowana błędem ludzkim. Odpowiedzialna jest za to także przyroda. Zjawiska takie jak huragany czy wstrząsy mogą w szybki sposób zniszczyć budynek. Po samej katastrofie budowlanej niezbędne jest postępowanie wyjaśniające. To właśnie wtedy sprawdzany jest każdy etap prac nad konstrukcją (uprawnienia budowlane). Poczynając od fazy planowania, a kończąc na wznoszeniu konstrukcji. Sprawdzane są także źródła i jakość materiałów, które zostały użyte podczas budowy. Prócz tego zliczane są również straty poniesione podczas katastrofy. W pierwszej kolejności winą obarcza się kierownika budowy, który teoretycznie powinien nadzorować prace. Organem, który zajmuje się dojściem to faktycznej przyczyny wypadku jest miejscowy organ nadzoru budowlanego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami