Blog

17.04.2019

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W artykule znajdziesz:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w domu na wsi

Na wielu obszarach wiejskich, pozbawionych centralnej kanalizacji, właściwa gospodarka ściekowa często stanowi problem. Rozproszenie zabudowy na tych terenach, wiąże się bowiem z ogromnymi kosztami założenia kanalizacji, na które wielu gmin po prostu nie stać (program na komputer). Dlatego większość gospodarstw wiejskich odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych lub małych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków na wsi

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie, które ścieki oczyszczone biologicznie odprowadzają do gruntu, są rozwiązaniem bezpiecznym i efektywnym, pod warunkiem, że cały proces przebiega prawidłowo. Oczywiście budowa takiej przydomowej oczyszczalni (o przepustowości nie przekraczającej 5m3 ścieków na dobę) generuje pewne koszty, jednak jej eksploatacja jest o wiele tańsza od nakładów finansowych związanych z wielokrotnym usuwaniem i wywożeniem nieczystości z szamba (pomimo, że koszt budowy szamba jest niższy) (program na telefon).

Jak działają oczyszczalnie ścieków? Jest kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków (https://uprawnienia-budowlane.pl):
- z drenażem odsączającym,
- z filtrem piaskowym,
- filtrem gruntowo-roślinnym,
- ze złożem biologicznym,
- z komorą osadu czynnego (promocja 3 w 1).

W każdej oczyszczalni zachodzą dwa etapy oczyszczania: beztlenowy i z udziałem tlenu. I dopiero ścieki oczyszczone biologicznie odprowadzane są do gruntu, wody stojącej lub płynącej (segregator).

Wybór oczyszczalni ścieków - na co zwrócić uwagę?

Przed wyborem oczyszczalni należy uwzględnić:
- ilość stałych użytkowników,
- charakter budynku i jego przeznaczenie,
- powierzchnię działki,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu,
- źródło zaopatrzenia w wodę pitną,
- głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku (opinie).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają służyć utrzymaniu czystości i porządku oraz ochronie środowiska. Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji tych oczyszczalni, w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich pozbywania się. Dobrym pomysłem byłoby też kontrolowanie jakości ścieków odprowadzanych do gruntu. W zamyśle do oczyszczalni ścieków odprowadza się nieczystości z budynków mieszkalnych. Jednak wielu mieszkańców wsi, posiadających budynki inwentarskie, nieczystości po ich umyciu, również kieruje do oczyszczalni. Wpływa to niestety na zwiększenie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych (program na egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami