Przygotowanie zawiesiny gliny

Przygotowanie zawiesiny gliny

Zawiesinę gliny możemy przygotować w sposób ręczny lub mechaniczny (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ręczne przygotowanie zawiesiny. Ręczne mieszanie gliny wykonuje się w skrzyniach (podobnie jak przy gaszeniu wapna) o wymiarach np. 2,00 X 3,00 m i wysokości ok. 0,5 m za pomocą grabi stalowych lub zwykłej gracy. Im glina jest bardziej tłusta, tym wymaga dłuższego czasu mieszania. Mieszanie odbywa się w następujący sposób.

Mieszanie gliny namoczonej. Uprzednio namoczoną i zmiękczoną glinę należy za pomocą czerpaków lub łopat przeładować do skrzyni i zalać wodą w takiej ilości, aby po przemieszaniu otrzymać masę o konsystencji gęstej śmietany.
Następnie należy zawiesinę zlać do drugiej skrzyni, ustawionej nieco niżej, przez otwór zamykany w ściance skrzyni i zaopatrzony od strony wlewu do koryta w siatkę o oczkach ok. 6 mm, a z drugiej strony koryta w siatkę o oczkach 2-3 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przelewanie z jednej skrzyni do drugiej odbywa się w korycie drewnianym łączącym obie skrzynie. Co pewien czas należy siatki i skrzynię oczyścić z pozostałych części stałych. W wypadku gdy glina jest chuda i zależy nam na jej odmuleniu, należy glinę z pierwszej skrzyni przelać do dwukomorowej skrzyni lub do osadnika dwukomorowego.
Mieszanie przesianej gliny grudkowatej (uprawnienia budowlane).

Do skrzyni napełnionej wodą należy stopniowo wsypywać drobne grudki gliny, stale mieszając je grabiami lub gracą, aż do chwili otrzymania zawiesiny o jednorodnej konsystencji. Następnie zawiesinę należy, w celu zmagazynowania, przelać do innej skrzyni lub do osadnika. Po przelaniu zawiesiny należy pierwszą skrzynię i siatkę, przez którą przepuszczono zawiesinę oczyścić z pozostałości.
Mieszanie gliny rozdrobnionej i wysuszonej (program egzamin ustny).

Mechaniczne mieszanie

Do skrzyni napełnionej wodą należy wrzucić rozdrobnioną i wysuszoną glinę oraz wlać wodę wg proporcji: 1 1 wody na 1 kg gliny suchej.
Dla ułatwienia pracy nie należy wsypać od razu całej ilości gliny. Po rozmoczeniu, należy masę przemieszać gracą lub grabiami stalowymi. Otrzymaną mieszaninę należy zlać do skrzyni lub do osadnika i oczyścić z pozostałych grubszych części. Pracochłonność przy ręcznym przygotowaniu 1 m3 zawiesiny gliny wynosi w przybliżeniu ok. 4 roboczogodzin. Wszędzie, gdzie warunki pozwalają na to, stosujemy mechaniczne mieszanie gliny. Do tego celu używamy betoniarek lub specjalnych mieszarek (opinie o programie).

Mechaniczne przygotowanie zawiesiny gliny. Mechaniczne mieszanie odbywa się w mieszarkach lub w zwykłych betoniarkach. Najlepiej nadają się do tego celu betoniarki przeciwbieżne o pojemności ok. 350 1. Nie wymagają one żadnych przeróbek poza umocowaniem na zewnątrz bębna siatki z otworami 6-8 mm. Siatka ta jest ujęta w ramkę stalową tak, aby można ją było łatwo zdejmować przy oczyszczaniu. Glinę i wodę dajemy w równych mniej więcej objętościach (segregator aktów prawnych). Mieszanie trwa zazwyczaj około 5 minut; otrzymujemy wtedy zawiesinę o konsystencji ok. 15 wg stożka Nowikowa. Przy tej konsystencji średnio tłusta glina zawiera w 1 1 ok. 500 g gliny suchej. Po przemieszaniu przelewa się masę z bębna do osadnika kanałem lub korytem drewnianym zakończonym przy wylocie siatką o średnicy otworów 2-3 mm.

Siatka ta zatrzymuje drobne części, które przedostały się przez pierwszą siatkę przymocowaną do bębna. Może zdarzyć się, że nie całkowita ilość gliny w bębnie została rozdrobniona (zwłaszcza przy tłustej glinie), wówczas przy przedłużaniu czasu mieszania uzyskuje się małe korzyści. Glinę tę należy raczej zatrzymać w bębnie i rozmieszać z nowymi porcjami gliny. Po 10-f-15 cyklach mieszania, w zależności od stopnia zanieczyszczenia gliny, należy betoniarkę i siatki oczyścić (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !