Przygotowywanie kartonu

Przygotowywanie kartonu

Przygotowywanie kartonu polega na rozwijaniu rulonu na stołach podawczych (górnym lub dolnym) i smarowaniu powierzchni od strony wewnętrznej roztworem dekstryny żółtej (65% dekstryny i 35% wody ciężarowo) na specjalnym urządzeniu smarującym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następnie karton górny przechodzi po walcu formującym na stół formujący, karton dolny zaś przechodzi przez urządzenie do nacinania kartonu na tenże stół, gdzie krzywki zaginające zaginają go dwukrotnie pod kątem prostym. Formowanie pasma tynku odbywa się w sposób ciągły przez wylewanie na karton dolny zaczynu gipsowego z mieszarki korytowej.

Regulacja grubości tynku odbywa się za pomocą walców formierskich 10, które jednocześnie wyrównują pasmo zaczynu oraz powodują obłożenie go kartonem. Po uformowaniu pasmo świeżo uformowanego tynku wiąże i twardnieje na przenośniku taśmowym i rolkowym, na końcu którego umocowane są nożyce do cięcia płyt o określonej długości.

Nożyce te uruchamiane są automatycznie przez przesuwające się pasmo. Za nożycami znajduje się przenośnik 14 o szybkości przesuwu większej od przenośnika rolkowego przed nożycami, który przenosi płyty tynku na stół przekaźnikowy 15 z reduktorem szybkości, skąd poprzez most załadowczy 16 podawane są do suszarni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Suszenie płyt tynkowych odbywa się w 12 pasmach w tunelowej sześcio- kondygnacjowej suszarni podzielonej na trzy strefy (sekcje). W strefie I panuje temperatura od 90 do 145 °C, w strefie II - 100 do 160 °C i w strefie III - 90 do 135 °C (w środku strefy). Określone temperatury uzyskuje się za pomocą radiatorów i podgrzewnic, stosując przymuszony przepływ powietrza za pomocą wentylatorów. Wydzielająca się para wodna z płyt przenoszonych z poszczególnych stref za pomocą przenośników rolkowych jest usuwana rurami wylotowymi.

płyt przed wprowadzeniem do suszarni wynosi około 30%, a po wyjściu z suszarni około 1,5% ciężarowo (uprawnienia budowlane).

Czas przebywania płyt w suszarni

Czas przebywania płyt w suszarni waha się w granicach 1,5 do 4 godzin i zależy od wymiaru płyt (program egzamin ustny). Wielkość produkcji w opisywanym ciągu technologicznym jest limitowana przede wszystkim wydajnością suszarni. Przy płytach o szerokości 120 cm i grubości około 1 cm wydajność rzeczywista suszarni wynosi około 355 m2 wyrobu na godz, przy grubości 1,3 cm wydajność ta spada do około 285 m/godz; przy płytach o szerokości 90 cm wydajności są większe i wynoszą dla płyt o grubości około 1 cm - ok. 390 m2/godz i dla płyt o grubości 1,3 cm - ok. 315 m2/godz. Wydajność katalogowa urządzenia dla płyt wąskich i cienkich wynosi od 565 do 720 m2/godz. Sortowanie płyt odbywa się po ich wysuszeniu. Z suszarni płyty przenoszone są ręcznie na wózek platformowy, który przewozi je do piły tarczy ze stołem przesuwnym, na którym wyrównuje się brzegi płyt.

Po przecięciu płyt składa się je po dwa arkusze stronami licowymi do siebie, zlepia papierowymi taśmami i przekazuje do magazynu (opinie o programie). Jakość suchym tynków gipsowych określa norma BN-63/6743-02 „Płyty tynkowe gipsowe. Produkcja płyt Pro-Monta. Płyty ścienne Pro Monta produkowane są w wytwórniach stacjonarnych. Tworzywem płyt jest zaczyn gipsom 7
o stosunku - 1g.

Dowożony gips jest magazynowany w zbiorniku o pojemności 15 ton (segregator aktów prawnych). Ze zbiornika gips dozowany jest przez dozator celkowy do wagi automatycznej, skąd zostaje wysypany z kolei do koleby napełnionej odpowiednią ilością wody, wyposażonej w mechaniczne mieszadło. Po dokładnym wymieszaniu zaczyn wlewany jest do maszyny formierskiej. Masa pozostaje w formach na okres wiązania, skąd następnie zostaje wypchnięta jako gotowy element. Wypychanie wyrobów z form odbywa się hydraulicznie przez podnoszenie ku górze dna formy.

Wydajność roczna maszyny formierskiej przy jednej zmianie roboczej (6 godzin pracy maszyny) i 250 dniach roboczych wynosi około 50 000 m2 płyt. Przy 2 zmianach roboczych wielkość produkcji podwaja się. Gotowe elementy przenosi się ręcznie na wózek i przewozi do suszarni, gdzie układa się je z zastosowaniem przekładek drewnianych w 3 warstwach (promocja 3 w 1).

Pojemność suszarni wynosi około 70 000 sztuk płyt. Po wysuszeniu płyty paletyzuje się po 11 sztuk na drewnianych podkładkach i zabezpiecza na obrzeżach tekturą oraz opasuje taśmą stalową. Tak opakowane wyroby dostarcza się na miejsce wbudowania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !