Blog

30.05.2018

Przykład wypełnionej praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Przykład wypełnionej praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Szczegółowy przebieg praktyki zawodowej na budowie

Data rozpoczęcia i zakończenia praktyki na obiekcie - Data zapisu cotygodniowegoInformacje o obiekcie, przy którego projektowaniu lub realizacji uczestniczy osoba odbywająca praktykę zawodową (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja, konstrukcja obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane)Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej (zapis cotygodniowy)Forma zatrudnienia, (etat, etatu) umowa: o dzieło, zlecenia, (pracochłonność w godz.) Pełniona funkcja techniczna. Potwierdzenie i opinia (co najmniej raz na 1 miesiąc) przez osobę kierującą praktyką
1234

2007-03-15

2007-03-17

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sanatoryjno- Wczasowego “ARKA" w Kołobrzegu

Ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg

Pozwolenie na budowę: Kierownik Budowy: Jan Kowalski

Biuro projektowe: Pracownia Projektowa Colosseum

Inwestor: Zespół Sanatoryjno- Wczasowy “Arka- Mega" Sp. z o.o. Opis stanu istniejącego budynków:

Budynek sanatoryjno- wczasowy położony w Kołobrzegu na działce 16/2, 16/9 i 1, wykonany w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej systemu „Wk-70”, jedenastokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu płaskim w konstrukcji prefabrykowanej. Kubatura budynku: 34 189 m3 Zakres przebudowy budynku istniejącego:

- przebudowa sal restauracyjnych

- przebudowa ostatniej kondygnacji z kotłowni na kawiarnię

- dobudowa dodatkowego szybu windowego Zakres rozbudowy obejmuje dobudowę:

- skrzydła hotelowego – część “C"

- bazy sanatoryjno- rehabilitacyjnej – część “B"

- bazy zabiegów kosmetycznych – część A zaplecza sportowego z basenem wewnętrznym i zewnętrznym na pierwszym piętrze – część B i C

- budowę wolnostojącej kotłowni gazowej

Opis konstrukcji obiektu – część “A"

Cześć “A" obiektu posadowiono na ławach, stopach oraz płycie fundamentowej, wykonanych z betonu B-20, zbrojonego stalą A-III (34 GS) i A-0 (St0S), zaizolowanych papą termozgrzewalną.

Ściany nośne wykonano z bloczków Silka E24 klasy 25MPa, gr. 24cm; zewnętrzne ocieplono styropianem gr.10cm

Ścianki działowe wymurowano z bloczków Silka gr. 12 i 6cm

Słupy, podciągi i wieńce wykonano jako monolityczne z betonu B-20, zbrojonego stalą A-III i A-0

W obiekcie wykonano basen na glinkę o ścianach żelbetowych monolitycznych gr. 20 cm z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0 i posadowiony bezpośrednio na gruncie.

Rozpoczęcie praktyki na obiekcie

1) Zapoznanie z projektem

2) Analizowanie projektu

Umowa o pracę: etat 1/1

Funkcja techniczna: Inżynier Budowy

2007-03-17

2007-03-24

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych następujących elementów:

- wsporniki W.S.-1.1 (4 szt.) na III piętrze

- słupy Si-1.15 (9 szt.)pod konstrukcją płyty dennej basenu na parterze

- paraizolacja z papy Vedagard SK na dachu D2 w osiach B1-B5

- ułożenie papy samoprzylepnej Vedatop SU

- wykonano zbrojenie płyty dennej basenu zewnętrznego o gr. 18cm (budynek C) na poz +3,15 m, a następnie zabetonowano

2007-03-25

2007-03-31

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonano izolację ze styropianu FS20 gr. 20cm na dachu D2 między osiami B/1-B/5

- rozpoczęto klejenie papy Vedatop SU między osiami B1-B5

- rozpoczęto wykonywanie tynków na ścianach parterze budynku B i C wykonano pokrycie z blachy trapezowej nad kortem tenisowym w osiach B/C - B/1 oraz rozpoczęto układanie paraizolacji

- zakończono klejenie papy Vedatop SU między osiami B1-B5

2007-04-01

2007-04-07

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- niecka basenu wewnętrznego na obiekcie C w osiach C/13-C/19 na poziomie +3,33

- ściana basenu zewnętrznego Sc-1

Elementy zabetonowano i rozszalowano

2007-04-08

2007-04-14

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonano prace murowe na obiekcie C na III piętrze w osiach C/12-C-18 i C/a-C/d

- zazbrojenie i zaszalowanie stropu nad piętrem III na budynku C

-odebranie i zabetonowanie stropu nad piętrem III na budynku C

- wykonano izolację przeciwwilgociową na parterze budynku B (jednowarstwowo) papą termozgrzewalną i rozpoczęto układanie warstw izolacyjnych

2007-04-15

2007-04-21

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

Wykonano ściany z bloczków silikatowych na I piętrze w osiach C/1-C/6 (obiekt C)

- słupy Sż-1.1H (4szt), Sż-1B (14 szt.)

- strop nad I piętrem w osiach C/1-C/6 (żelbetowy)

- wykonano izolację ze styropianu gr. 5cm oraz izolację z folii PCV (obiekt B)-parter w osiach B/6-B/14 oraz warstwy izolacji na I piętrze ze styropianu gr. 2cm

- rozpoczęto wykonywanie posadzek betonowych zbrojonych siatką zgrzewaną

- schody żelbetowe na obiekcie C w osiach C/18-C-19 w poziomach +11,00 do +14,00

2007-04-22

2007-04-28

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- belki żelbetowe 3.0.23., 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16 w budynku B w osiach B/a-B/c

- schody żelbetowe Sż-1 (4szt) w osiach B/a – B/c

- schody żelbetowe w osiach C/3-C/4 w poziomach +4,7 do 7,9m – pozycje 4.0.2, 4.0.4, 3.1.

- strop na płytach filigranowych w osiach C/6-C/12 nad III piętrem w obiekcie C

- zakończono prace murowe w obiekcie C w osiach C/6-C/12 na III piętrze

- ściany basenu wewnętrznego Sc-1,Sc-2 w obiekcie C między osiami C/13-C/18

2007-04-29

2007-05-05

-Wykonano izolację termiczną ze styropianu między osiami B/1-B/6 na parterze oraz między osiami B/d -B/k na I piętrze w obiekcie B

-rozpoczęto układanie betonu posadzkowego, zaizolowanego folią PCV (jednokrotnie) i zbrojonego matami z siatki stalowej zgrzewanej

- wykonano roboty murowe na IV piętrze z bloczków silikatowych gr. 24cm oraz ułożono płyty typu filigran, następnie zazbrojono, zaszalowano i odebrano strop nad IV piętrem w osiach C/6-C/19 w obiekcie C

- rozpoczęto wykonywanie posadzek cementowych w osiach C/1-C/6 nad III piętrem w obiekcie C

2007-05-06

2007-05-12

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- strop na płytach typu filigran w osiach C/1-C/6 nad III piętrem w obiekcie C

- wykonano ściany murowe z bloczków silikatowych gr.12 i 24cm na III piętrze w obiekcie C w osiach C/1-C/6

- słupy żelbetowe Sż-1B (14 szt), Sż-1.1H (4 szt)

- izolacja przeciwwilgociowa i cieplna na parterze obiektu C w osiach C/a-C/c i C/6-C/18

- klatka schodowa w obiekcie C w osiach C/3-C/4 w poziomach +7,80 do 11,00; pozycja 4.0.2, 4.0.4, 3.1.

-izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna w obiekcie B w osiach B/a-B/d, układanie posadzek betonowych.

2007-05-13

2007-05-19

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- strop żelbetowy między osiami B/a-B/d i B/12-B/15 na poziomie +4,68m

- schody żelbetowe w obiekcie C w osiach C/18-C/19 w poziomach +14,10 do 17,20m

- strop na płytach typu filigran (16 cm gr.) w obiekcie C w osiach C/6-C/12 nad IV piętrem w poziomie + 14,00m

-zakończono prace murowe na IV piętrze w osiach C/6-C/12 z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm

- słupy żelbetowe Sż-1.1H (6 szt), Sż-1B (14 szt)

- paraizolacja na blasze trapezowej dachu D3 (nad atrium) oraz D6 (kort tenisowy) z papy Vedagard SK- zakończono

-izolacja termiczna ze styropianu gr. 20cm ułożona na dachu D3 oraz D6- zakończono i rozpoczęto układanie papy Vedatop SV

- ułożono blachę trapezową na dachu D2 w osiach B/a-B/d

-ułożono papę samoprzylepną Vedatop SV na dachu D3 i D6 oraz paraizolację Vedagard SK dachów D2 i D3

2007-05-20

2007-05-26

Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi z ramienia kierownika budowy przy szalowaniu, zbrojeniu i betonowaniu następujących elementów:

- monolityczny strop żelbetowy (beton B-25) plaży basenowej wokół basenu wewnętrznego w osiach C/18-C/19 (obiekt C) na poziomie +4,68m

- podciągi i wieńce

- zakończono prace murowe z bloczków silikatowych gr.24 i 12cm na IV piętrze (+11,00) w osiach C/1-C/6 w obiekcie C

- ułożono płyty typu filigran oraz zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano trop gr. 16cm nad IV piętrem

2007-05-27

2007-06-02

Wolnostojący szyb windowy, utwierdzony w fundamencie palowym wykonano z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0

Stropodach wykonano w konstrukcji stalowej, główne rygle to belki Bs na których oparto płatwie z profili walcowanych w rozstawie co 2m. Stężenie płatwi jednocześnie warstwę nośną poszycia dachu stanowi blacha trapezowa ocynkowana BTR45/900/0,75

Opis konstrukcji obiektu – część “B"

Część “B" obiektu posadowiono na ławach, stopach prostopadłościennych i schodkowych wykonanych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0 oraz palach fundamentowych. Budynek kręgielni oraz główny hall obiektu posadowiono na stopach i podwalinach, które z kolei posadowiono na wierconych żelbetowych palach iniekcyjnych o średnicy 400mm.

Ściany stanu zerowego wykonano z bloczków betonowych gr. 24 cm. Ściany i posadzkę zaizolowano papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem gr. 10cm.

Ściany nośne nadziemia wykonano z bloczków Silka E24 kl.25 MPagr. 24cm i ocieplono styropianem gr. 10 cm w technologii lekkich dociepleń.

Ścianki działowe murowane z bloczków Silka E12, betonu komórkowego gr. 12 i 6cm oraz częściowo z płyt kartonowo- gipsowych.

Wieńce w ścianach nośnych oraz murowanych działowych wykonano jako żelbetowe monolityczne. Uskoki powstałe w wieńcach w ścianach krzyżujących się połączono poprzez słupki żelbetowe.

Podciągi i słupy wykonano jako żelbetowe monolityczne.

Strop nad hall’em głównym wykonano z płyt kanałowych sprężonych, natomiast w części rehabilitacyjnej wykonano strop żelbetowy typu Filigran.

Poza schodami monolitycznymi żelbetowymi w części atrium, wykonano również dwubiegowe schody ruchome, które posadowiono na skrzyni fundamentowej i oparto na podciągu żelbetowym na poziomie piętra.

Konstrukcję dachu nad kortem tenisowym wykonano z drewna klejonego. Główne belki oraz płatwie zostały zaprojektowane tak, aby ich górna krawędź wyznaczała łukowy kształt dachu. Nad pozostałymi pomieszczeniami wykonano stropodach w konstrukcji stalowej, główne rygle z dwuteowników, stężenie belek stanowi blacha trapezowa ocynkowana.

Nadzór i koordynacja rozpoczętych robót elewacyjnych – klejenie płyt styropianowych na obiekcie B

Zakończenie montażu konstrukcji świetlików w obiekcie B

Nadzór nad pracami żelbetowymi:

- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie belek żelbetowych w obiekcie C- taras widokowy; pozycje 2.0.3.6 (5 szt), 2.0.3.7 (1szt)

- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie stropu przy basenach w osiach C/6-C/12 na poziomie +4,62m wraz z wieńcami i podciagami

Umowa o pracę: etat 1/1

Funkcja techniczna: Inżynier Budowy

2007-06-03

2007-06-09

Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:

- ukończono prace murarskie z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm na V piętrze obiektu C w osiach C/12-C/19

- ułożono strop z płyt typu filigran nad V piętrem w osiach C/12-C/19 w obiekcie C oraz zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano strop gr.16cm oraz słupy Sż-1.1.4 (1 szt), Sż-1.8 (7 szt), Sż-19 (1 szt) Sż-18C (5 szt), Sż-1C (8szt), Sż-2C (1 szt)- beton B-25

- wykonano prace murowe z bloczków silikatowych gr.24cm na kręgielni (obiekt B) do wysokości +10,60m

- schody żelbetowe na IV piętrze w osiach C3-C/4 (obiekt C)- pozycje 4.0.4, 4.0.2,oraz słup żelbetowy Sż-1C (4 szt)

2007-06-10

2007-06-16

Koordynacja prac budowlanych z ramienia kierownika budowy przy robotach:

- murowych z bloczkówsilikatowych gr. 12 i 24cmna poziomie +17,10m (V piętro) w osiach C/6-C/12

-zbrojarsko-ciesielskich i betonowaniu stropu na poziomie +20,20- filigran, beton B25, gr.16 cm wraz z3 słupami Sż-1.1H (6 szt), Sż-1B (14 szt) i wieńcami

- murowych z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm na poziomie +14,00m (IVpiętro) w osiach C/1-C/6 (obiekt C)

- zbrojarsko-ciesielskich i betonowaniu stropu z płyt filigranowych nad IV piętrem (poziom +17,10m) w osiach C/1-C/6- betonB-25

2007-06-17

2007-06-23

murowych i żelbetowych:

- wykonanie docieplenia styropianem ścian w osiach B/12, B/k, B/m oraz przyklejenie siatki

-wykonanie warstw izolacyjnych posadzki budynku C na I piętrze w osiach C/1-C/9 (folia, styropian, siatka stalowa) oraz na II piętrze w pomieszczeniach 27,29,30,10,11,12

- zabetonowano wieńce Wż-1 spinające słupy na basenie w poziomie +8,50 w osiach B/d i C/13 oraz nadproża N-1 (9szt) drzwi balkonowych V piętra w osiach C/1-C/6 oraz VI piętra C/6-C/19 (beton B-25)

- zazbrojono, zaszalowanao i zabetonowano strop tarasu przy basenie poz. +4,70m (poz. 1.0.3, 1.0.10, Bs-2.4, 2.0.36, 2.0.37

- słupy na VI piętrze w osiach C/12-C/19

- wykonano biegi i spoczniki klatki schodowej na V piętrze w osiach C/18-C/19

2007-06-24

2007-06-30

Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:

- wykonanie zbrojenia, zaszalowanie i zabetonowanie schodów w osiach C/3-C/4 z IV na V piętro budynku C

- ułożenie warstwy styropianu wraz z kołkowaniem na elewacji budynku A w części niskiej (SPA) oraz przyklejenie siatki

2007-07-01

2007-07-07

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie wieńcy spinających ścianki prysznicy w pomieszczeniu 29

- wykonanie zbrojenia oraz zabetonowanie dwóch płyt podłogowych w osi B/a stanowiących łączniki przejść pomiędzy budynkami B i A.

- wykonanie izolacji pod posadzki cementowe na II piętrze budynku C w osiach C/1-C/12

-wykonanie słupów żelbetowych Sż-1.B (14 szt.) w osiach C/1-C/6 w poziomie +17,20-20,30m

- wykonanie belki poz. 2.1.2. w osiach C/18-C/19 na poziomie +19,49m

- wykonanie warstw izolacji posadzki (folia PCV, styropian, siatka stalowa przeciwskurczowa na III piętrze budynku C w pom. 06,07,09,30,31,32,33,34

2007-07-08

2007-07-14

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonano zbrojenie stropu nad V piętrem w osiach C/1-C/6 oraz zaszalowano i zabetonowano

2007-07-15

2007-07-21

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

-wykonanie belki Wz-1 na I piętrze w osi B/d oraz stropu nad VI piętrem w poziomie +23,20m w osiach C/12-C/19

- słupy Sż-1.16 na VI piętrze w osiach C/1-C/6 oraz Sż-1.B

- biegi schodowe i spoczniki w poziomie 17,20-20,30 w osiach C/3-C/4

- belki na poziomie V piętra w osiach C/3-C/4 poz. 2.1.2

- wykonano izolację dachu budynku B nad schodami ruchomymi z papy Vedagard SK

- przyklejenie wraz z zakołkowaniem warstwy styropianu na I piętrze budynku B (ściany kortu tenisowego w osiach B/d oraz B/8)

2007-07-22

2007-07-28

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonanie stropu nad VI piętrem bud C w osiach C/6-C/12 (beton B-25)

- położenie warstw izolacji posadzkowej na III piętrze budynku C

-rozpoczęto montaż blachy trapezowej na drewnianych dźwigarach basenu krytego

- ocieplanie ścian budynku C I i II piętra w osi C/d (styropian gr. 10cm)

- wykonanie wieńców W-1 na I piętrze budynku B (na ścianach Sali konferencyjnej)

2007-07-29

2007-08-04

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- strop nad VI piętrem budynku C w osiach C/1-C/6

2007-08-05

2007-08-11

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- strop nad wiatrołapem poz. 3/W

- wykonanie izolacji dachu D2 i D3 nad salą ćwiczeń budynku B w osiach B/12 i B/14

- elementy monolityczne na połączeniu części A i B w poziomie +4,40 pomiędzy osiami A/3-A/6 w osi B/a

2007-08-12

2007-08-18

Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:

- zbrojenie wieńców W-1 na ścianach kręgielni (Ip. Budynku B) w poziomie +10,95m w osiach B/a -B/d oraz B/11 i B/15

- zakończenie docieplenia styropianem wraz z kołkowaniem ścianek attyki dachu nad atrium (budynek B w poziomie +12,00)

2007-08-19

2007-08-25

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonywanie pokrycia blachą trapezową dachu pom Sali konferencyjnej na I piętrze budynku B w osiach B/a, B/d, B/1.1, B/1.5 oraz izolacji z papy Vedagard SK

- montaż parapetów z PCV na parterze budynku B w pom 44,46,25,24,23,22,21

- wykonanie izolacji posadzki w systemie Sopro DSF 523 w pom. 28A i 28B (parter budynku B)

- zazbrojenie i zabetonowanie wieńca W-1 w poziomie +4,80 w osi B/10 w pom 21a (magazyn) na I piętrze budynku B

2007-08-26

2007-09-01

Opis konstrukcji obiektu – część “C"

Część “C" obiektu posadowiono na ławach o szerokości od 40 do 100 cm oraz stopach fundamentowych prostopadłościennych i schodkowych, wykonanych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0.

Obiekt hotelowy i część basenowa zostały od siebie oraz od obiektów części „B”

oddylatowane. Ściany stanu zerowego wykonano bloczków betonowych gr. 24cm. Od zewnątrz ocieplono je styropianem gr. 10cm. Izolację ścian i posadzki wykonano z papy termozgrzewalnej.

Ściany nadziemia wykonano z bloczków Silka E24 kl. 25MPa gr. 24 cm, zewnętrzne ocieplono styropianem gr. 10 cm w technologii lekkich dociepleń. Ścianki działowe wymurowano z bloczków Silka, z beton komórkowego gr. 6 i 12cm oraz częściowo z płyt gipsowo-kartonowych.

Wieńce w ścianach nośnych oraz murowanych działowych wykonano jako żelbetowe monolityczne. Uskoki powstałe w wieńcach w ścianach krzyżujących się połączono poprzez słupki żelbetowe.

W wieńcach ścian zewnętrznych obiektu hotelowego przy płytach balkonowych osadzono kotwy stalowe, które przewiązano ze zbrojeniem płyt balkonowych

Podciągi i słupy wykonano jako żelbetowe monolityczne.części hotelowej wykonano żelbetowe stropy typu Filigran. W stropie nad VI piętrem osadzono kotwy stalowe doktórach zamocowano elementy konstrukcji stropodachu. W części basenowej wykonano strop monolityczny na ruszcie z podciągów żelbetowych monolitycznych, będący konstrukcją wsporczą dla niecek basenowych. Całość wykonano z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0.

Balkony części hotelowej wykonano z żelbetowych płyt prefabrykowanych, w których osadzono stalowe elementy i powiązano je z kotwami w wieńcach ścian zewnętrznych tworząc dzięki temu usztywnienie całego układu balkonów.

Szyb windowy wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Zwieńczenie szybu stanowi żelbetowa płyta monolityczna.

Nad pomieszczeniem basenu krytego wykonano stropodach w konstrukcji drewnianej. Główne rygle dachu stanowią dźwigary trapezowe z drewna klejonego osadzone na słupach żelbetowych. Warstwę pokrycia nośnego wykonano z blachy trapezowej ocynkowanej.

Stropodach części hotelowej wykonano z płyt korytkowych układanych na ściankach murowanych ażurowych.

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- zakończenie wykonywania izolacji posadzek w pomieszczeniach na V piętrze budynku C (styropian, folia, siatka przeciwskurczowa)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na II

Umowa o pracę: etat 1/1

Funkcja techniczna: Inżynier Budowy

2007-09-02

2007-09-08

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na II piętrze w pomieszczeniach 3,10,11,13,15,18,21,25,27,30

2007-09-09

2007-09-15

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji podłoży betonowych (dysperbit, papa termozgrzewalna, folia PCV, styropian, siatka przeciwskurczowa) w pomieszczeniu 109 (korytarz) oraz izolacji z folii w pom. 19 i20 na I piętrze

2007-09-16

2007-09-22

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na 3 i 4 piętrze budynku C

2007-09-23

2007-09-29

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

-wykonanie izolacji ciężkiej typu Sopro 523 na posadzce szatni w części basenowej na I piętrze budynku B (pom 26) oraz izolacji posadzek w stacji uzdatniania wody (parter budynku C- pom 93)

-wykonanie izolacji pod płytki KERATWIN na ścianach w osi B/11 i B/12 oraz układanie płytek elewacyjnych.

-izolacja ciężka typu Sopro 523 na parterze w pom 43 (kąpiele wirowe)

2007-09-30

2007-10-06

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie warstw podłoży betonowych pod posadzki cementowe budynku C na parterze w pomieszczeniach; 88, 89, 91 (papa , folia styropian, siatka) oraz rozpoczęcie wykonywania jastrychów

- wykonanie warstw podłoży betonowych pod posadzki cementowe budynku B na parterze w pomieszczeniu 17 (papa , folia styropian, siatka) oraz rozpoczęcie wykonywania jastrychów

- wykonanie paroizolacji na płycie stropowej budynku “C" w części hotelowej wraz z warstwą styropianu gr. 20cm z nakładką w celu uzyskania 2% spadku

- wykonanie izolacji na ścianach w łazience w rejonie brodzików na I piętrze budynku “C" w lokalach: 58, 65 66

- wykonanie izolacji na balkonach w systemie Sopro 523 na 2 piętrze budynku “C" w lokalach; 03, 04, 05, 06, 07,08 oraz na III, IV, V i VI piętrze w lokalach; 03, 04, 05, 06, 07,08 oraz rozpoczęcie układania płytek.

- wykonanie izolacji pod posadzki w budynku „B” w POM. 1 i 2 na parterez

- zakończenie izolacji attyk nad poziomem 17 na budynku B

2007-10-07

2007-10-13

Bezpośredni nadzór techniczny nad:

- wykonywanie szlichty cementowej na dachu budynku “C"

- wykonanie izolacji ścian w natryskach i wnękach z wannami w pom. 44 na parterze budynku B (hydroterapia)

2007-10-14

2007-10-20

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji ścian w systemie sopro 523 w budynku “C" na VI piętrze w pom: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27 oraz rozpoczęcie układania płytek

-Wykonanie izolacji balkonów systemu Sopro 523 na V i VI piętrze budynku C w pomieszczeniach: 25, 26, 27, 29, 30 oraz rozpoczęcie kładzenia płytek

- wykonanie izolacji posadzek w łazienkach – IV piętro w pom: 03, 05, 34 w technologii BOTACT DT 9 Plus oraz układanie płytek w tych pomieszczeniach

- wykonanie izolacji na posadzkach w pom 44 na parterze budynku B

2007-10-21

2007-10-27

elementach:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w stacji uzdatniania wody i w pomieszczeniach natrysków przy basenach na i piętrze w pom nr 29 oraz rozpoczęcie układania kafli

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na parterze budynku C – ciąg dla niepełnosprawnych (pom 80-87) oraz rozpoczęcie układania płytek.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonów na IV i V piętrze budynku „C” w pom. 21, 23, 24, rozpoczęcie układania płytek na balkonach

- wykonanie izolacji balkonów na II i III piętrze w pomieszczeniach : 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 oraz na IV piętrze w pom.: 09, 10, 11; rozpoczęcie układania płytek w w/w pomiesczeniach

- wykonanie pomostów drewnianych w zagłębieniach na schody ruchome na budynku B w celu ich zamontowania

2007-10-28

2007-11-03

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- rozpoczęcie montażu sufitów podwieszanych w budynku B na parterze i I piętrze

- kontynuacja układania płytek na balkonach budynku C

2007-11-04

2007-11-10

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji balkonów (system Sopro 523) na I piętrze budynku C i rozpoczęcie układania płytek w pomieszczeniach: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 oraz w pom nr 15 na IV i V piętrze wykonanie izolacji posadzki w 47 i 53 (I piętro bud C) i rozpoczęcie układania płytek

- przeszlifowanie złącza dylatacji w pom sala kortów do poziomu posadzki

- wykonanie izolacji ścian w okolicy brodzików w pom 43, 45, 74, 77 na I piętrze i posadzek w łazienkach w lokalu 50 i 52 (I piętro) oraz 03, 04, 05, 07, 08, 09, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35

2007-11-11

2007-11-17

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- zakończono układanie posadzek z płytek antypoślizgowych w pom 29 i WC dla osób niepełnosprawnych

- wykonywanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach bud B

- tapetowanie ścian w holu budynku B

- układanie płytek w klatkach schodowych budynku C

2007-11-18

2007-11-24

Bezpośredni nadzór techniczny nad:

- wykonanie izolacji posadzki i ścian w pomieszczeniu nr 4 na parterze bud B i pom 40 (natryski płaszczowe), pom 39 (bicze szkockie) oraz rozpoczęcie układania płytek

- wykonanie izolacji poziomej pod brodziki w WC dla niepełnosprawnych na parterze bud C w pom 80, 83, 84, 87 oraz w pom bud B nr 37, 15 (parter) i 27 (piętro) oraz rozpoczęcie układania terakoty

2007-11-25

2007-12-01

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonywanie sufitów podwieszanych w korytarzu części C (parter)

- wykonanie izolacji ścian łazienki w gabinecie lekarskim (pom 25) na parterze budynku B oraz rozpoczęcie układania płytek

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami