Przykład wypełnionej praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Szczegółowy przebieg praktyki zawodowej na budowie

Data rozpoczęcia i zakończenia praktyki na obiekcie - Data zapisu cotygodniowegoInformacje o obiekcie, przy którego projektowaniu lub realizacji uczestniczy osoba odbywająca praktykę zawodową (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja, konstrukcja obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane)Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej (zapis cotygodniowy)Forma zatrudnienia, (etat, etatu) umowa: o dzieło, zlecenia, (pracochłonność w godz.) Pełniona funkcja techniczna. Potwierdzenie i opinia (co najmniej raz na 1 miesiąc) przez osobę kierującą praktyką
1234

2007-03-15

2007-03-17

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sanatoryjno- Wczasowego “ARKA" w Kołobrzegu

Ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg

Pozwolenie na budowę: Kierownik Budowy: Jan Kowalski

Biuro projektowe: Pracownia Projektowa Colosseum

Inwestor: Zespół Sanatoryjno- Wczasowy “Arka- Mega" Sp. z o.o. Opis stanu istniejącego budynków:

Budynek sanatoryjno- wczasowy położony w Kołobrzegu na działce 16/2, 16/9 i 1, wykonany w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej systemu „Wk-70”, jedenastokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu płaskim w konstrukcji prefabrykowanej. Kubatura budynku: 34 189 m3 Zakres przebudowy budynku istniejącego:

- przebudowa sal restauracyjnych

- przebudowa ostatniej kondygnacji z kotłowni na kawiarnię

- dobudowa dodatkowego szybu windowego Zakres rozbudowy obejmuje dobudowę:

- skrzydła hotelowego – część “C"

- bazy sanatoryjno- rehabilitacyjnej – część “B"

- bazy zabiegów kosmetycznych – część A zaplecza sportowego z basenem wewnętrznym i zewnętrznym na pierwszym piętrze – część B i C

- budowę wolnostojącej kotłowni gazowej

Opis konstrukcji obiektu – część “A"

Cześć “A" obiektu posadowiono na ławach, stopach oraz płycie fundamentowej, wykonanych z betonu B-20, zbrojonego stalą A-III (34 GS) i A-0 (St0S), zaizolowanych papą termozgrzewalną.

Ściany nośne wykonano z bloczków Silka E24 klasy 25MPa, gr. 24cm; zewnętrzne ocieplono styropianem gr.10cm

Ścianki działowe wymurowano z bloczków Silka gr. 12 i 6cm

Słupy, podciągi i wieńce wykonano jako monolityczne z betonu B-20, zbrojonego stalą A-III i A-0

W obiekcie wykonano basen na glinkę o ścianach żelbetowych monolitycznych gr. 20 cm z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0 i posadowiony bezpośrednio na gruncie.

Rozpoczęcie praktyki na obiekcie

1) Zapoznanie z projektem

2) Analizowanie projektu

Umowa o pracę: etat 1/1

Funkcja techniczna: Inżynier Budowy

2007-03-17

2007-03-24

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych następujących elementów:

- wsporniki W.S.-1.1 (4 szt.) na III piętrze

- słupy Si-1.15 (9 szt.)pod konstrukcją płyty dennej basenu na parterze

- paraizolacja z papy Vedagard SK na dachu D2 w osiach B1-B5

- ułożenie papy samoprzylepnej Vedatop SU

- wykonano zbrojenie płyty dennej basenu zewnętrznego o gr. 18cm (budynek C) na poz +3,15 m, a następnie zabetonowano

2007-03-25

2007-03-31

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonano izolację ze styropianu FS20 gr. 20cm na dachu D2 między osiami B/1-B/5

- rozpoczęto klejenie papy Vedatop SU między osiami B1-B5

- rozpoczęto wykonywanie tynków na ścianach parterze budynku B i C wykonano pokrycie z blachy trapezowej nad kortem tenisowym w osiach B/C - B/1 oraz rozpoczęto układanie paraizolacji

- zakończono klejenie papy Vedatop SU między osiami B1-B5

2007-04-01

2007-04-07

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- niecka basenu wewnętrznego na obiekcie C w osiach C/13-C/19 na poziomie +3,33

- ściana basenu zewnętrznego Sc-1

Elementy zabetonowano i rozszalowano

2007-04-08

2007-04-14

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonano prace murowe na obiekcie C na III piętrze w osiach C/12-C-18 i C/a-C/d

- zazbrojenie i zaszalowanie stropu nad piętrem III na budynku C

-odebranie i zabetonowanie stropu nad piętrem III na budynku C

- wykonano izolację przeciwwilgociową na parterze budynku B (jednowarstwowo) papą termozgrzewalną i rozpoczęto układanie warstw izolacyjnych

2007-04-15

2007-04-21

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

Wykonano ściany z bloczków silikatowych na I piętrze w osiach C/1-C/6 (obiekt C)

- słupy Sż-1.1H (4szt), Sż-1B (14 szt.)

- strop nad I piętrem w osiach C/1-C/6 (żelbetowy)

- wykonano izolację ze styropianu gr. 5cm oraz izolację z folii PCV (obiekt B)-parter w osiach B/6-B/14 oraz warstwy izolacji na I piętrze ze styropianu gr. 2cm

- rozpoczęto wykonywanie posadzek betonowych zbrojonych siatką zgrzewaną

- schody żelbetowe na obiekcie C w osiach C/18-C-19 w poziomach +11,00 do +14,00

2007-04-22

2007-04-28

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- belki żelbetowe 3.0.23., 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16 w budynku B w osiach B/a-B/c

- schody żelbetowe Sż-1 (4szt) w osiach B/a – B/c

- schody żelbetowe w osiach C/3-C/4 w poziomach +4,7 do 7,9m – pozycje 4.0.2, 4.0.4, 3.1.

- strop na płytach filigranowych w osiach C/6-C/12 nad III piętrem w obiekcie C

- zakończono prace murowe w obiekcie C w osiach C/6-C/12 na III piętrze

- ściany basenu wewnętrznego Sc-1,Sc-2 w obiekcie C między osiami C/13-C/18

2007-04-29

2007-05-05

-Wykonano izolację termiczną ze styropianu między osiami B/1-B/6 na parterze oraz między osiami B/d -B/k na I piętrze w obiekcie B

-rozpoczęto układanie betonu posadzkowego, zaizolowanego folią PCV (jednokrotnie) i zbrojonego matami z siatki stalowej zgrzewanej

- wykonano roboty murowe na IV piętrze z bloczków silikatowych gr. 24cm oraz ułożono płyty typu filigran, następnie zazbrojono, zaszalowano i odebrano strop nad IV piętrem w osiach C/6-C/19 w obiekcie C

- rozpoczęto wykonywanie posadzek cementowych w osiach C/1-C/6 nad III piętrem w obiekcie C

2007-05-06

2007-05-12

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- strop na płytach typu filigran w osiach C/1-C/6 nad III piętrem w obiekcie C

- wykonano ściany murowe z bloczków silikatowych gr.12 i 24cm na III piętrze w obiekcie C w osiach C/1-C/6

- słupy żelbetowe Sż-1B (14 szt), Sż-1.1H (4 szt)

- izolacja przeciwwilgociowa i cieplna na parterze obiektu C w osiach C/a-C/c i C/6-C/18

- klatka schodowa w obiekcie C w osiach C/3-C/4 w poziomach +7,80 do 11,00; pozycja 4.0.2, 4.0.4, 3.1.

-izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna w obiekcie B w osiach B/a-B/d, układanie posadzek betonowych.

2007-05-13

2007-05-19

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- strop żelbetowy między osiami B/a-B/d i B/12-B/15 na poziomie +4,68m

- schody żelbetowe w obiekcie C w osiach C/18-C/19 w poziomach +14,10 do 17,20m

- strop na płytach typu filigran (16 cm gr.) w obiekcie C w osiach C/6-C/12 nad IV piętrem w poziomie + 14,00m

-zakończono prace murowe na IV piętrze w osiach C/6-C/12 z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm

- słupy żelbetowe Sż-1.1H (6 szt), Sż-1B (14 szt)

- paraizolacja na blasze trapezowej dachu D3 (nad atrium) oraz D6 (kort tenisowy) z papy Vedagard SK- zakończono

-izolacja termiczna ze styropianu gr. 20cm ułożona na dachu D3 oraz D6- zakończono i rozpoczęto układanie papy Vedatop SV

- ułożono blachę trapezową na dachu D2 w osiach B/a-B/d

-ułożono papę samoprzylepną Vedatop SV na dachu D3 i D6 oraz paraizolację Vedagard SK dachów D2 i D3

2007-05-20

2007-05-26

Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi z ramienia kierownika budowy przy szalowaniu, zbrojeniu i betonowaniu następujących elementów:

- monolityczny strop żelbetowy (beton B-25) plaży basenowej wokół basenu wewnętrznego w osiach C/18-C/19 (obiekt C) na poziomie +4,68m

- podciągi i wieńce

- zakończono prace murowe z bloczków silikatowych gr.24 i 12cm na IV piętrze (+11,00) w osiach C/1-C/6 w obiekcie C

- ułożono płyty typu filigran oraz zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano trop gr. 16cm nad IV piętrem

2007-05-27

2007-06-02

Wolnostojący szyb windowy, utwierdzony w fundamencie palowym wykonano z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0

Stropodach wykonano w konstrukcji stalowej, główne rygle to belki Bs na których oparto płatwie z profili walcowanych w rozstawie co 2m. Stężenie płatwi jednocześnie warstwę nośną poszycia dachu stanowi blacha trapezowa ocynkowana BTR45/900/0,75

Opis konstrukcji obiektu – część “B"

Część “B" obiektu posadowiono na ławach, stopach prostopadłościennych i schodkowych wykonanych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0 oraz palach fundamentowych. Budynek kręgielni oraz główny hall obiektu posadowiono na stopach i podwalinach, które z kolei posadowiono na wierconych żelbetowych palach iniekcyjnych o średnicy 400mm.

Ściany stanu zerowego wykonano z bloczków betonowych gr. 24 cm. Ściany i posadzkę zaizolowano papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem gr. 10cm.

Ściany nośne nadziemia wykonano z bloczków Silka E24 kl.25 MPagr. 24cm i ocieplono styropianem gr. 10 cm w technologii lekkich dociepleń.

Ścianki działowe murowane z bloczków Silka E12, betonu komórkowego gr. 12 i 6cm oraz częściowo z płyt kartonowo- gipsowych.

Wieńce w ścianach nośnych oraz murowanych działowych wykonano jako żelbetowe monolityczne. Uskoki powstałe w wieńcach w ścianach krzyżujących się połączono poprzez słupki żelbetowe.

Podciągi i słupy wykonano jako żelbetowe monolityczne.

Strop nad hall’em głównym wykonano z płyt kanałowych sprężonych, natomiast w części rehabilitacyjnej wykonano strop żelbetowy typu Filigran.

Poza schodami monolitycznymi żelbetowymi w części atrium, wykonano również dwubiegowe schody ruchome, które posadowiono na skrzyni fundamentowej i oparto na podciągu żelbetowym na poziomie piętra.

Konstrukcję dachu nad kortem tenisowym wykonano z drewna klejonego. Główne belki oraz płatwie zostały zaprojektowane tak, aby ich górna krawędź wyznaczała łukowy kształt dachu. Nad pozostałymi pomieszczeniami wykonano stropodach w konstrukcji stalowej, główne rygle z dwuteowników, stężenie belek stanowi blacha trapezowa ocynkowana.

Nadzór i koordynacja rozpoczętych robót elewacyjnych – klejenie płyt styropianowych na obiekcie B

Zakończenie montażu konstrukcji świetlików w obiekcie B

Nadzór nad pracami żelbetowymi:

- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie belek żelbetowych w obiekcie C- taras widokowy; pozycje 2.0.3.6 (5 szt), 2.0.3.7 (1szt)

- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie stropu przy basenach w osiach C/6-C/12 na poziomie +4,62m wraz z wieńcami i podciagami

Umowa o pracę: etat 1/1

Funkcja techniczna: Inżynier Budowy

2007-06-03

2007-06-09

Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:

- ukończono prace murarskie z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm na V piętrze obiektu C w osiach C/12-C/19

- ułożono strop z płyt typu filigran nad V piętrem w osiach C/12-C/19 w obiekcie C oraz zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano strop gr.16cm oraz słupy Sż-1.1.4 (1 szt), Sż-1.8 (7 szt), Sż-19 (1 szt) Sż-18C (5 szt), Sż-1C (8szt), Sż-2C (1 szt)- beton B-25

- wykonano prace murowe z bloczków silikatowych gr.24cm na kręgielni (obiekt B) do wysokości +10,60m

- schody żelbetowe na IV piętrze w osiach C3-C/4 (obiekt C)- pozycje 4.0.4, 4.0.2,oraz słup żelbetowy Sż-1C (4 szt)

2007-06-10

2007-06-16

Koordynacja prac budowlanych z ramienia kierownika budowy przy robotach:

- murowych z bloczkówsilikatowych gr. 12 i 24cmna poziomie +17,10m (V piętro) w osiach C/6-C/12

-zbrojarsko-ciesielskich i betonowaniu stropu na poziomie +20,20- filigran, beton B25, gr.16 cm wraz z3 słupami Sż-1.1H (6 szt), Sż-1B (14 szt) i wieńcami

- murowych z bloczków silikatowych gr. 12 i 24cm na poziomie +14,00m (IVpiętro) w osiach C/1-C/6 (obiekt C)

- zbrojarsko-ciesielskich i betonowaniu stropu z płyt filigranowych nad IV piętrem (poziom +17,10m) w osiach C/1-C/6- betonB-25

2007-06-17

2007-06-23

murowych i żelbetowych:

- wykonanie docieplenia styropianem ścian w osiach B/12, B/k, B/m oraz przyklejenie siatki

-wykonanie warstw izolacyjnych posadzki budynku C na I piętrze w osiach C/1-C/9 (folia, styropian, siatka stalowa) oraz na II piętrze w pomieszczeniach 27,29,30,10,11,12

- zabetonowano wieńce Wż-1 spinające słupy na basenie w poziomie +8,50 w osiach B/d i C/13 oraz nadproża N-1 (9szt) drzwi balkonowych V piętra w osiach C/1-C/6 oraz VI piętra C/6-C/19 (beton B-25)

- zazbrojono, zaszalowanao i zabetonowano strop tarasu przy basenie poz. +4,70m (poz. 1.0.3, 1.0.10, Bs-2.4, 2.0.36, 2.0.37

- słupy na VI piętrze w osiach C/12-C/19

- wykonano biegi i spoczniki klatki schodowej na V piętrze w osiach C/18-C/19

2007-06-24

2007-06-30

Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:

- wykonanie zbrojenia, zaszalowanie i zabetonowanie schodów w osiach C/3-C/4 z IV na V piętro budynku C

- ułożenie warstwy styropianu wraz z kołkowaniem na elewacji budynku A w części niskiej (SPA) oraz przyklejenie siatki

2007-07-01

2007-07-07

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie wieńcy spinających ścianki prysznicy w pomieszczeniu 29

- wykonanie zbrojenia oraz zabetonowanie dwóch płyt podłogowych w osi B/a stanowiących łączniki przejść pomiędzy budynkami B i A.

- wykonanie izolacji pod posadzki cementowe na II piętrze budynku C w osiach C/1-C/12

-wykonanie słupów żelbetowych Sż-1.B (14 szt.) w osiach C/1-C/6 w poziomie +17,20-20,30m

- wykonanie belki poz. 2.1.2. w osiach C/18-C/19 na poziomie +19,49m

- wykonanie warstw izolacji posadzki (folia PCV, styropian, siatka stalowa przeciwskurczowa na III piętrze budynku C w pom. 06,07,09,30,31,32,33,34

2007-07-08

2007-07-14

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonano zbrojenie stropu nad V piętrem w osiach C/1-C/6 oraz zaszalowano i zabetonowano

2007-07-15

2007-07-21

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

-wykonanie belki Wz-1 na I piętrze w osi B/d oraz stropu nad VI piętrem w poziomie +23,20m w osiach C/12-C/19

- słupy Sż-1.16 na VI piętrze w osiach C/1-C/6 oraz Sż-1.B

- biegi schodowe i spoczniki w poziomie 17,20-20,30 w osiach C/3-C/4

- belki na poziomie V piętra w osiach C/3-C/4 poz. 2.1.2

- wykonano izolację dachu budynku B nad schodami ruchomymi z papy Vedagard SK

- przyklejenie wraz z zakołkowaniem warstwy styropianu na I piętrze budynku B (ściany kortu tenisowego w osiach B/d oraz B/8)

2007-07-22

2007-07-28

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- wykonanie stropu nad VI piętrem bud C w osiach C/6-C/12 (beton B-25)

- położenie warstw izolacji posadzkowej na III piętrze budynku C

-rozpoczęto montaż blachy trapezowej na drewnianych dźwigarach basenu krytego

- ocieplanie ścian budynku C I i II piętra w osi C/d (styropian gr. 10cm)

- wykonanie wieńców W-1 na I piętrze budynku B (na ścianach Sali konferencyjnej)

2007-07-29

2007-08-04

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- strop nad VI piętrem budynku C w osiach C/1-C/6

2007-08-05

2007-08-11

Koordynacja prac budowlanych na placu budowy z ramienia kierownika budowy przy pracach zbrojarsko- ciesielskich, betonowaniu oraz pracach murowych i innych następujących elementów:

- strop nad wiatrołapem poz. 3/W

- wykonanie izolacji dachu D2 i D3 nad salą ćwiczeń budynku B w osiach B/12 i B/14

- elementy monolityczne na połączeniu części A i B w poziomie +4,40 pomiędzy osiami A/3-A/6 w osi B/a

2007-08-12

2007-08-18

Koordynacja i nadzór z ramienia kierownika budowy prac konstrukcyjnych na placu budowy przy elementach murowych i żelbetowych:

- zbrojenie wieńców W-1 na ścianach kręgielni (Ip. Budynku B) w poziomie +10,95m w osiach B/a -B/d oraz B/11 i B/15

- zakończenie docieplenia styropianem wraz z kołkowaniem ścianek attyki dachu nad atrium (budynek B w poziomie +12,00)

2007-08-19

2007-08-25

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonywanie pokrycia blachą trapezową dachu pom Sali konferencyjnej na I piętrze budynku B w osiach B/a, B/d, B/1.1, B/1.5 oraz izolacji z papy Vedagard SK

- montaż parapetów z PCV na parterze budynku B w pom 44,46,25,24,23,22,21

- wykonanie izolacji posadzki w systemie Sopro DSF 523 w pom. 28A i 28B (parter budynku B)

- zazbrojenie i zabetonowanie wieńca W-1 w poziomie +4,80 w osi B/10 w pom 21a (magazyn) na I piętrze budynku B

2007-08-26

2007-09-01

Opis konstrukcji obiektu – część “C"

Część “C" obiektu posadowiono na ławach o szerokości od 40 do 100 cm oraz stopach fundamentowych prostopadłościennych i schodkowych, wykonanych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0.

Obiekt hotelowy i część basenowa zostały od siebie oraz od obiektów części „B”

oddylatowane. Ściany stanu zerowego wykonano bloczków betonowych gr. 24cm. Od zewnątrz ocieplono je styropianem gr. 10cm. Izolację ścian i posadzki wykonano z papy termozgrzewalnej.

Ściany nadziemia wykonano z bloczków Silka E24 kl. 25MPa gr. 24 cm, zewnętrzne ocieplono styropianem gr. 10 cm w technologii lekkich dociepleń. Ścianki działowe wymurowano z bloczków Silka, z beton komórkowego gr. 6 i 12cm oraz częściowo z płyt gipsowo-kartonowych.

Wieńce w ścianach nośnych oraz murowanych działowych wykonano jako żelbetowe monolityczne. Uskoki powstałe w wieńcach w ścianach krzyżujących się połączono poprzez słupki żelbetowe.

W wieńcach ścian zewnętrznych obiektu hotelowego przy płytach balkonowych osadzono kotwy stalowe, które przewiązano ze zbrojeniem płyt balkonowych

Podciągi i słupy wykonano jako żelbetowe monolityczne.części hotelowej wykonano żelbetowe stropy typu Filigran. W stropie nad VI piętrem osadzono kotwy stalowe doktórach zamocowano elementy konstrukcji stropodachu. W części basenowej wykonano strop monolityczny na ruszcie z podciągów żelbetowych monolitycznych, będący konstrukcją wsporczą dla niecek basenowych. Całość wykonano z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0.

Balkony części hotelowej wykonano z żelbetowych płyt prefabrykowanych, w których osadzono stalowe elementy i powiązano je z kotwami w wieńcach ścian zewnętrznych tworząc dzięki temu usztywnienie całego układu balkonów.

Szyb windowy wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Zwieńczenie szybu stanowi żelbetowa płyta monolityczna.

Nad pomieszczeniem basenu krytego wykonano stropodach w konstrukcji drewnianej. Główne rygle dachu stanowią dźwigary trapezowe z drewna klejonego osadzone na słupach żelbetowych. Warstwę pokrycia nośnego wykonano z blachy trapezowej ocynkowanej.

Stropodach części hotelowej wykonano z płyt korytkowych układanych na ściankach murowanych ażurowych.

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- zakończenie wykonywania izolacji posadzek w pomieszczeniach na V piętrze budynku C (styropian, folia, siatka przeciwskurczowa)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na II

Umowa o pracę: etat 1/1

Funkcja techniczna: Inżynier Budowy

2007-09-02

2007-09-08

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na II piętrze w pomieszczeniach 3,10,11,13,15,18,21,25,27,30

2007-09-09

2007-09-15

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji podłoży betonowych (dysperbit, papa termozgrzewalna, folia PCV, styropian, siatka przeciwskurczowa) w pomieszczeniu 109 (korytarz) oraz izolacji z folii w pom. 19 i20 na I piętrze

2007-09-16

2007-09-22

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Sopro 523 na ścianach przy natryskach w łazienkach na 3 i 4 piętrze budynku C

2007-09-23

2007-09-29

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

-wykonanie izolacji ciężkiej typu Sopro 523 na posadzce szatni w części basenowej na I piętrze budynku B (pom 26) oraz izolacji posadzek w stacji uzdatniania wody (parter budynku C- pom 93)

-wykonanie izolacji pod płytki KERATWIN na ścianach w osi B/11 i B/12 oraz układanie płytek elewacyjnych.

-izolacja ciężka typu Sopro 523 na parterze w pom 43 (kąpiele wirowe)

2007-09-30

2007-10-06

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie warstw podłoży betonowych pod posadzki cementowe budynku C na parterze w pomieszczeniach; 88, 89, 91 (papa , folia styropian, siatka) oraz rozpoczęcie wykonywania jastrychów

- wykonanie warstw podłoży betonowych pod posadzki cementowe budynku B na parterze w pomieszczeniu 17 (papa , folia styropian, siatka) oraz rozpoczęcie wykonywania jastrychów

- wykonanie paroizolacji na płycie stropowej budynku “C" w części hotelowej wraz z warstwą styropianu gr. 20cm z nakładką w celu uzyskania 2% spadku

- wykonanie izolacji na ścianach w łazience w rejonie brodzików na I piętrze budynku “C" w lokalach: 58, 65 66

- wykonanie izolacji na balkonach w systemie Sopro 523 na 2 piętrze budynku “C" w lokalach; 03, 04, 05, 06, 07,08 oraz na III, IV, V i VI piętrze w lokalach; 03, 04, 05, 06, 07,08 oraz rozpoczęcie układania płytek.

- wykonanie izolacji pod posadzki w budynku „B” w POM. 1 i 2 na parterez

- zakończenie izolacji attyk nad poziomem 17 na budynku B

2007-10-07

2007-10-13

Bezpośredni nadzór techniczny nad:

- wykonywanie szlichty cementowej na dachu budynku “C"

- wykonanie izolacji ścian w natryskach i wnękach z wannami w pom. 44 na parterze budynku B (hydroterapia)

2007-10-14

2007-10-20

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji ścian w systemie sopro 523 w budynku “C" na VI piętrze w pom: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27 oraz rozpoczęcie układania płytek

-Wykonanie izolacji balkonów systemu Sopro 523 na V i VI piętrze budynku C w pomieszczeniach: 25, 26, 27, 29, 30 oraz rozpoczęcie kładzenia płytek

- wykonanie izolacji posadzek w łazienkach – IV piętro w pom: 03, 05, 34 w technologii BOTACT DT 9 Plus oraz układanie płytek w tych pomieszczeniach

- wykonanie izolacji na posadzkach w pom 44 na parterze budynku B

2007-10-21

2007-10-27

elementach:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w stacji uzdatniania wody i w pomieszczeniach natrysków przy basenach na i piętrze w pom nr 29 oraz rozpoczęcie układania kafli

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na parterze budynku C – ciąg dla niepełnosprawnych (pom 80-87) oraz rozpoczęcie układania płytek.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonów na IV i V piętrze budynku „C” w pom. 21, 23, 24, rozpoczęcie układania płytek na balkonach

- wykonanie izolacji balkonów na II i III piętrze w pomieszczeniach : 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 oraz na IV piętrze w pom.: 09, 10, 11; rozpoczęcie układania płytek w w/w pomiesczeniach

- wykonanie pomostów drewnianych w zagłębieniach na schody ruchome na budynku B w celu ich zamontowania

2007-10-28

2007-11-03

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- rozpoczęcie montażu sufitów podwieszanych w budynku B na parterze i I piętrze

- kontynuacja układania płytek na balkonach budynku C

2007-11-04

2007-11-10

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonanie izolacji balkonów (system Sopro 523) na I piętrze budynku C i rozpoczęcie układania płytek w pomieszczeniach: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 oraz w pom nr 15 na IV i V piętrze wykonanie izolacji posadzki w 47 i 53 (I piętro bud C) i rozpoczęcie układania płytek

- przeszlifowanie złącza dylatacji w pom sala kortów do poziomu posadzki

- wykonanie izolacji ścian w okolicy brodzików w pom 43, 45, 74, 77 na I piętrze i posadzek w łazienkach w lokalu 50 i 52 (I piętro) oraz 03, 04, 05, 07, 08, 09, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35

2007-11-11

2007-11-17

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- zakończono układanie posadzek z płytek antypoślizgowych w pom 29 i WC dla osób niepełnosprawnych

- wykonywanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach bud B

- tapetowanie ścian w holu budynku B

- układanie płytek w klatkach schodowych budynku C

2007-11-18

2007-11-24

Bezpośredni nadzór techniczny nad:

- wykonanie izolacji posadzki i ścian w pomieszczeniu nr 4 na parterze bud B i pom 40 (natryski płaszczowe), pom 39 (bicze szkockie) oraz rozpoczęcie układania płytek

- wykonanie izolacji poziomej pod brodziki w WC dla niepełnosprawnych na parterze bud C w pom 80, 83, 84, 87 oraz w pom bud B nr 37, 15 (parter) i 27 (piętro) oraz rozpoczęcie układania terakoty

2007-11-25

2007-12-01

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- wykonywanie sufitów podwieszanych w korytarzu części C (parter)

- wykonanie izolacji ścian łazienki w gabinecie lekarskim (pom 25) na parterze budynku B oraz rozpoczęcie układania płytek

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami