Przykłady węzłów zgrzewanych punktowo uprawnienia budowlane

Przykłady węzłów zgrzewanych punktowo uprawnienia budowlane

Średnica zgrzeiny wynosi 5 mm, a odstępy między zgrzeinami 15 mm, co stanowi 3d (d - obliczeniowa średnica zgrzeiny).

Przykładem zastosowania kształtowników giętych w budownictwie przemysłowym jest wykonany u nas zespół trzech jednonawowych, parterowych hal podłużnych o rozpiętości 18,00 m, połączonych jednonawową halą poprzeczną o rozpiętości 12,00 m (program uprawnienia budowlane na komputer). Łączna powierzchnia zabudowy wynosi ok. 8000 m2. Konstrukcję nośną hali podłużnej stanowią ramy bezprzegubowe, rozstawione co 6,00 m, z rozporą kratową i ze słupami pełnościennymi.

Płyty dachowe ze szkła piankowego opierają się na pełnościennych płatwiach z kształtowników giętych. Rozpory kratowe wraz ze wspornikami zaprojektowano również z kształtowników giętych. Pasy górne i dolne rozpór są złożone z dwóch kształtowników, połączonych przewiązkami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pasy wspornika są wykonane z pojedynczego ceownika. Krzyżulce wykonano jako rury spawane z ceowników lub jako pojedyncze ceowniki. Słupy cienkościenne są spawane z blach o grubości 6 i 10 mm. Konstrukcja nośna hali poprzecznej składa się ze słupów zamocowanych w fundamentach i wiązarów rozstawionych co 6,00 m.

Wiązary zaprojektowano z kształtowników. Dwa węzły rozpory hali o rozpiętości 18,00 m,  dwa węzły hali o rozpiętości 12,00 m. W obliczeniach statycznych dla blach cienkich przyjęto następujące cechy mechaniczne stali gatunku St3SX: granica wytrzymałości - 3800 kG/cm2, granica plastyczności - 2800 kG/cm2, - wydłużenie - 27% (uprawnienia budowlane).
Dzięki temu można było przyjąć naprężenia dopuszczalne wyższe o 15% w stosunku do naprężeń dopuszczalnych dla blach grubych lub kształtowników walcowanych na gorąco ze stali tego samego gatunku. Dzięki zastosowaniu kształtowników giętych zmniejszono zużycie stali w rozporach hal podłużnych o 40%, a w wiązarach hali poprzecznej o 46%.

Innym przykładem zastosowania kształtowników giętych w budownictwie przemysłowym jest hala w Mediolanie (program egzamin ustny).

Samochody ciężarowe

Przykładem zastosowania kształtowników giętych do budynków pomocniczych jest konstrukcja typowego garażu na samochody ciężarowe. Głównymi elementami konstrukcji są pełnościenne słupy z rury prostokątnej, utwierdzone w fundamentach i kratowe dźwigary oparte przegubowo na słupach. Ze względu na warunki eksploatacji narzucone przez użytkownika przyjęto rozpiętość wiązarów 16,50 m i ich rozstaw 6,90 m. Konstrukcja może być obudowana ścianami lub też może być pozostawiona bez ścian jako wiata. Przekrycie na kratowych płatwiach przyjęto z typowych płyt korytkowych 3,00×0,60 m, ocieplonych styropianem i twardymi płytami pilśniowymi (opinie o programie). Dwa kształtowniki składające się na pręt są połączone przewiązkami lub spawane spoiną ciągłą w profil o kształcie rury prostokątnej.

Powierzchnia jednego typowego garażu wynosi 710 m2. Dla takiego budynku zużycie stali na przekrycie dachowe wynosi ok. 15,0 kg/m2. Zmniejszenie zużycia stali w stosunku do takiego samego rozwiązania z kształtowników walcowanych na gorąco wynosi ok. 30%.
Przykładem zastosowania kształtowników giętych do budynków rolniczych jest przekrycie typowej stodoły o powierzchni 180 m2 i siatce słupów 9,00×4,50 m. Na przekrycie zastosowano płyty faliste azbestowo-cementowe na płatwiach z kształtowników giętych o profilu ceowym z zagiętymi obrzeżami stopek. Wiązary trójkątne mają pasy spawane z dwóch kątowników z zagiętymi obrzeżami ramion. Na pas dolny i krzyżulce użyto pojedynczych kątowników o podobnym profilu jak w przypadku pasa górnego, lecz ustawionych symetrycznie w pionowej płaszczyźnie wiązara. Dla takiego budynku zużycie stali na przekrycie dachowe wynosi ok. 11 kg/m2.

W krajach Europy Zachodniej szereg firm produkuje kształtowniki gięte o ściankach perforowanych, które odznaczają się wyjątkową lekkością (segregator aktów prawnych). Te kształtowniki znalazły różnorodne zastosowanie. Są stosowane m.in. do elementów nośnych konstrukcji rozbieralnych o małej wysokości i rozpiętości. Przekroje kształtowników stosowanych do konstrukcji wiązarów i słupów. Kształt i wymiary otworów w ściankach mogą być różne. Podczas montażu kształtowniki są łączone za pomocą śrub umieszczonych w otworach. Śruby są starannie dokręcane i przenoszą siły w złączu za pomocą tarcia. Pręty konstrukcji mogą być pojedyncze, ustawiane niesymetrycznie względem płaszczyzny elementu, dwugałęziowe lub czterogałęziowe. Grubość blachy kształtownika wynosi zawsze 2 mm.

Stosuje się stal o podwyższonej granicy wytrzymałości (Rm = 5000 kG/cm2), co odpowiada polskiej stali gatunku 18G2A (promocja 3 w 1). Niedawno w Polsce uruchomiono produkcję niektórych kształtowników, znanych pod nazwą „Dexion”.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !